Fred. Olsen Renewables får vindkraft-avslag

Olje- og energidepartementet har avslått søknad fra Fred. Olsen Renewables om utsatt frist for oppstart av driften på Gilja vindkraftverk

 • Infront TDN Direkt
Publisert: Publisert:

Departementet stadfester dermed NVEs avslag på søknaden fra vindkraftverket. NVEs vedtak var påklaget til departementet.

Det fremgår av en melding fra Olje- og energidepartementet fredag.

"Departementet har lagt vekt på at det er søkt og innvilget fristutsettelse tidligere, samt at det er flere forhold i prosjektet som er uavklart. Videre har departementet lagt særlig vekt på at Gjesdal kommune støtter NVEs avslag på fristsøknaden, og at kommunen har avslått søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Det er etter departementets oppfatning ikke utsikter til at Gilja vindkraftverk vil få den nødvendige planavklaringen etter plan- og bygningsloven", heter det i meldingen.

Bonheur-selskapet Fred. Olsen Renewables AS søkte om konsesjon til Gilja vindkraftverk 24. april 2008.

NVE ga 26. juni 2013 konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk med inntil 135 MW installert effekt. NVEs vedtak ble stadfestet av departementet 27. september 2016. Opprinnelig konsesjon hadde frist for idriftsettelse 1. oktober 2020. NVE godkjente i vedtak av 10. oktober 2017 ny frist for idriftsettelse til 31. desember 2021.

Ellers fremgår det at heller ikke Solvind Prosjekt AS' Friestad vindkraftverk i Hå kommune får innvilget søknad om konsesjonsendring og utsatt frist for oppstart av driften.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft
 2. Gilja
 3. Fred. Olsen
 4. NVE
 5. Olje- og energidepartementet

Flere artikler

 1. Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett

 2. Fikk 1,77 mill. feilsendt fra kommunen og tapte nesten alt på aksjer – frikjent

 3. Betalt innhold

  Da store vindturbiner skulle settes opp ved hjemstedet, gikk det i svart for Kaja.

 4. Equinor får levere mer gass: – Uvanlig stramt

 5. Aker BP leverte milliardplan for Frosk-feltet: Har budskap til ny regjering