Fikk ikke penger til vindpark – nå må de også finne ny kjøper til kraften

Emergys mislykkede pengejakt til vindparken Zophia betyr at støtten fra ukrainske myndigheter ryker. Nå må det kriserammede fornybarselskapet, med Aker og Trond Mohn på eiersiden, finne en ny kjøper til kraften.

PENGETRØBBEL: Emergy, tidligere NBT, klarte omsider å ferdigstille vindparken Syvash i Ukraina, men sliter med å finansiere det nye og enda større Zophia-prosjektet.
Publisert: Publisert:

Det norske fornybarselskapet Emergy sliter med milliardgjeld og forsinkede prosjekter, men klarte å unngå konkurs etter en avtale med kreditorene før jul.

I selskapets kraftig forsinkede rapport for tredje kvartal, som ble publisert torsdag morgen, kommer det blant annet frem at jakten på 400 millioner euro i ny egenkapital, ledet av den amerikanske storbanken J.P. Morgan, offisielt er skrinlagt.

Dermed står selskapet fortsatt uten midler til å finansiere byggingen av den gigantiske vindparken Zophia i Ukraina, og anleggskontraktene med leverandørene CET og Horos er utløpt.

Kvalifiserer ikke

En annen konsekvens av manglende finansiering er at prosjektet ikke kvalifiserer for såkalt «feed-in tariff» fra Ukrainske myndigheter, en type subsidierte kraftkjøp som skal stimulere til utbygging av fornybar energi.

Samtidig vises det til at gjeldende priser i det private «merchant»-markedet for øyeblikket er høyere enn tariffnivået for vindkraft.

I slike avtaler leverer vindoperatøren elektrisitet til grunneieren der turbinene er plassert.

«Dette skaper en åpning for potensielt attraktive langsiktige avtaksavtaler, og prosjektet er i konstruktiv dialog med potensielle avtakere», heter det i rapporten.

Forsøker å bevare verdiene

Emergy-ledelsen er i forhandlinger med sine underleverandører for å bevare verdien av påløpt anleggsarbeid på prosjektet, i påvente av nye avtaler for finansiering og avtak.

«Hvis dette arbeidet ikke blir fullført på en tilfredsstillende måte for gruppen, er det en risiko for at verdien av selskapets eiendeler vil bli svekket», heter det i rapporten.

Emergy har satset på vindkraftutbygging i land som Mongolia, Kina og Ukraina. Det har gått med over 1,5 milliarder i underskudd siden oppstarten i 2005.

Selskapet har markert seg som en av de største utbyggerne av fornybar energi i Ukraina, og klarte etter mye om og men å ferdigstille vindparken Syvash i fjor sommer.

Samtidig er selskapet blitt drevet fra skanse til skanse etter at Aker på overraskende vis droppet et varslet oppkjøp for 3,1 milliarder kroner i januar 2020.

På eiersiden er profilerte investorer som Block Wathne-arving Lars Nilsen, offshoremilliardær Trond Mohn, nevnte Aker og dets hovedeier Kjell Inge Røkke.

Aker og Røkke har tidligere gitt kriselån til Emergy på henholdsvis 122 og 180 millioner kroner.

STOREIER: Aker og Kjell Inge Røkke.

Planlegger ny emisjon

I tillegg til utsettelser på gjelden, har Emergy inngått en avtale med foreløpig ukjente investorer som skal sikre tilførsel av ny egenkapital og dermed videre drift og utvikling av Zophia.

Den nye kapitalen skal skytes inn i datterselskapet East Renewable
Zophia Finance (ERZF).

«Rasjonalet bak emisjonen i ERZF er å muliggjøre fortsatt finansiering og fremdrift av gruppens utviklingseiendeler, og så langt det er mulig frigjøre det underliggende verdipotensial for Emergys eksisterende eiere og kreditorer», heter det i rapporten.

Manøveren inkluderer en intern reorganisering der gruppens utviklingsrettigheter og eiendeler i Serbia, Hellas og Romania selges til ERZF, med oppgjør delvis i både kontanter og egne aksjer.

De nye investorene vil få en eierandel i ERZF på 57,9 prosent. Transaksjonen er betinget av at Emergy får lov av sine kreditorer å forlenge betalingsfristen for et obligasjonslån fra 31. januar 2022 til starten av 2025.

«Hvis emisjonen ikke er vellykket, er det betydelig risiko for at gruppen ikke kan opprettholde driften», heter det i rapporten.

Styret understreker også at selv om selskapet hadde en positiv bokført egenkapital ved utgangen av tredje kvartal, er dette basert på en usikker verdivurdering av Zophia-prosjektet, siden det ikke lenger kvalifiserer for tariff.

«Det er ingen presedens i Ukraina for prosjekter med en markedsbasert avtaksløsning», heter det i rapporten.

Les også

Aker og Trond Mohns vindsatsing i pengenød: Nå går sjefen etter fem måneder i jobben

Les også

Krisen i Emergy: Har levd på lån fra ansatt, styremedlem og rike aksjonærer

Les også

Emergy-krisen: Får utsatt forfall på obligasjonslån

Publisert: