Brutalt fall for Schibsted-aksjen: – Vil kutte estimater

Schibsted-aksjen faller 12 prosent etter svakere enn ventet resultat i fjerde kvartal, og høye investeringer. Schibsted-sjefen sier det er et investeringsetterslep etter pandemien.

HØYE INVESTERINGER: Analytiker Henriette Trondsen i Arctic er særlig bekymret for de høye investeringene i Schibsted.
Publisert: Publisert:

Schibsteds inntjening før skatt og nedskrivninger (ebitda) falt med rundt 30 millioner kroner til 634 millioner i fjerde kvartal, mot ventet 712 millioner.

I ettermiddagstimene faller aksjen ytterligere 12 prosent til 236 kroner, og er dermed mer enn halvert det siste halvåret.

– Resultatene skuffet på driftsresultatet, men var omtrent som ventet på inntekter, sier Henriette Trondsen, som følger selskapet for meglerhuset Arctic Securities.

– Jeg ventet at Schibsted ville falle ved åpning, men kursfallet er nok også påvirket av markedsnedgangen i dag, tilføyer hun.

Rentefrykten i USA blusset opp igjen torsdag, etter skyhøye amerikanske inflasjonstall. Dermed faller aksjemarkedene, og spesielt vekstselskaper, der fokus er på inntjeningen frem i tid. Både Schibsted og Adevinta, der Schibsted er største eier, faller inn under denne kategorien.

Kutter estimater

Trondsen trekker frem at investeringene i Schibsted er høyere enn ventet.

– Selv om guidingen til Schibsted på mellomlang sikt er uendret, kommenterer de at investeringene fortsatt vil være høye i år, sier hun.

– Spesielt vil marginen for Blocket (markedsplass i Sverige) være lavere i år enn i fjor, samt at investeringene vil være høye for Lendo, distribusjon og ecommerce. Dette gjør at jeg og andre analytikere vil kutte estimater etter dette kvartalet.

Hun sikter da til forventningene til fremtidige resultater.

– Må investere for å vokse

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund vil ikke si noe konkret om investeringsnivået, men understreker at investeringer er nødvendige.

– Skal du drive en business som vår, med tosifret vekst over mange år, så må du investere, sier hun til E24.

– Vi kommer også fra en periode der vi holdt veldig igjen, så det har blitt et etterslep på grunn av all den usikkerheten som ble skapt av covid, tilføyer hun.

Skogen Lund viser til at investeringene i mediesegmentet vil påvirke ebitda-marginene, altså lønnsomheten i driften målt i prosent, med rundt to prosent. Da vil selskapet være i det nedre delen av intervallet på 10–12 prosent ebitda margin, som er målet for nyhetsmediene i år.

– Du er nødt til å tenke langsiktig og investere i dag i det som skal være morgendagens vekst. Det er viktig at vi er transparente med markedet og viser hva vi vil oppnå med investeringene, og deretter vise at du klarer å levere.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund ser optimistisk på selskapets nye muligheter fremover.

50 millioner i papirsmell

Den høye inflasjonen både her i Norge og internasjonalt påvirker også Schibsted.

– Alle våre kostnader blir påvirket av inflasjonen. Ett konkret eksempel på det er at vi har fått en veldig høy økning i papirpriser, sier Skogen Lund.

Schibsted har færre papiraviser enn før, men papirkostnadene isolert gir likevel en økning på 50 millioner kroner i år.

– Så håper vi det er ekstraordinært og blir bedre igjen, men vi blir absolutt truffet av det.

Skogen Lund legger til at det også blir et lønnspress når inflasjonen øker.

Høyere inflasjon den siste tiden har ført til at økonomer venter den høyeste lønnsveksten på nesten ti år.

Schibsted-sjefen påpeker at inflasjon inkludert høyere strømpriser, slår inn også på andre måter.

– Når man bruker utrolig mye penger på å betale strømregningen, så har man kanskje mindre å bruke på andre ting. Det kan påvirke omsetningen til varehandelen, som vi igjen er avhengig av for våre annonser, så alt henger sammen med alt.

Les også

Inflasjonen i USA endte på 7,5 prosent i januar

Muligheter i Sverige og Danmark

For de nordiske markedsplassene har Schibsted et mål om å vokse ved konsolidering.

– Kan du forklare hva du mener med det, betyr det oppkjøp av virksomheter?

– Det kan det bety, og da er det særlig aktuelt i Danmark og Sverige som er litt nyere marked for oss. Nå har vi et godt fotfeste i begge landene og det kan gi nye muligheter for å øke tilstedeværelsen der ytterligere, sier Skogen Lund.

Hun ser lyst på fremtiden i kjølvannet av pandemien.

– Vi opererer i digitale markeder som har fått en veldig boost i pandemien, og det er mange trender som følger pandemien som favoriserer vår virksomhet.

Skogen Lund nevner her både digitalisering og fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, som fordeler for markedsplassene med brukthandel.

– Jeg er optimist og tenker at vi er supergodt posisjonert for mange av de trendene vi ser fremover, sier hun.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert:
Gå til e24.no