Scatec gikk så vidt i pluss før skatt i første kvartal

Fornybarselskapet endte med et resultat før skatt på 2 millioner kroner i årets første kvartal.

Publisert:

Scatec, som driver med fornybar energi, har lagt frem kvartalsrapporten for årets første kvartal. Slik ser tallene ut:

  • Inntektene var på 841 millioner kroner
  • Brutto driftsresultat (ebitdaebitda"earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations", resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) var 629 millioner kroner, mens justert driftsresultat (ebitebit"earnings before interest and taxes", resultat før renter og skatt) var på 353 millioner kroner
  • Resultat før skatt var 2 millioner kroner

Terje Pilskog, toppsjef i Scatec, sier i en kommentar at de er fornøyd med en «solid» start på året.

På samme tid i fjor var inntektene på 724 millioner kroner, brutto driftsresultat (ebitda) på 433 millioner kroner, justert driftsresultat (ebit) på minus 716 millioner kroner og resultat før skatt på minus 1 milliard kroner.

I første kvartal 2022 skrev Scatec ned 770 millioner kroner i verdier knyttet til eiendeler i Ukraina som følge av Russlands invasjon.

Ukraina-inntekter

Inntektshoppet på 16 prosent sammenlignet med ett år tidligere kommer i hovedsak som følge av høyere inntekter i Ukraina, høyere bestråling i Sør-Afrika og valutaeffekter, ifølge selskapet.

De økte inntektene bidro til å løfte driftsresultatet, målt ved ebitda. Dette resultatet steg også på grunn av lavere driftskostnader. I tilsvarende kvartal i fjor tok selskapet et tap på 98 millioner kroner på fordringer i Ukraina.

Dette er Scatecs konsoliderte regnskapstall. Selskapet legger også frem proporsjonale tall, der det rapporterer andel inntekter, kostnader, resultat og kontantstrøm fra alle sine datterselskaper, tilknyttede selskaper og samarbeidselskaper basert på Scatecs andeler.

For de proporsjonale tallene var inntektene på 2,7 milliarder kroner i årets første kvartal, mot 809 millioner kroner på samme tid i fjor. Brutto driftsresultat (ebitda) steg til 765 fra 398 millioner kroner.

Kursfall

Aksjonærene i Scatec har måtte se aksjekursen til Scatec falle 40 prosent på Oslo Børs det siste året. Så langt i år er kursen ned 14,5 prosent.

Ved stenging på Oslo Børs torsdag, sto Scatec-kursen i 67,2 kroner.

Ifølge Bloomberg har 9 meglerhus en kjøpsanbefaling, 3 anbefaler hold, mens ett meglerhus har salgsanbefaling på aksjen.

Publisert:

Her kan du lese mer om