TGS vil kjøpe seismikkdata fra PGS for 5,4 mrd.

TGS-topp, Kristian Johansen, vil jobbe tettere med konkurrenten PGS, og legger 600 millioner dollar på bordet for verdifull seismikkdata.

Administrerende direktør i TGS, Kristian Johansen, på Pareto Securities Olje og Offshore konferansen på Holmenkollen Park hotell.
Publisert:

Seismikkselskapet TGS har gitt et tilbud om å kjøpe hele biblioteket med multiklientdata fra PGS for 600 millioner dollar, tilsvarende 5,4 milliarder kroner, ifølge en børsmelding publisert sent torsdag kveld.

TGS foreslår også en samarbeidsavtale for fremtidige PGS multiklient-prosjekter.

TGS er spesialisert i multiklientseismikk, og henter inn data alle interesserte kunder kan kjøpe.

Seismikkselskapet skriver at avtalen gir PGS friheten til å betale en kredittfasilitet på 135 millioner dollar (1,2 milliarder kroner) som har utløpstid i september måned.

Fra TGS sin side opplyses det at avtalen vil finansieres med en miks av kontanter og lån.

– Utfyller hverandre

– TGS sin eksisterende virksomhet og databiblioteket til PGS utfyller hverandre på en svært god måte, og vi ser muligheter til å utnytte vår kompetanse og skala for videre verdiskapning, sier TGS-topp, Kristian Johansen i meldingen.

Han forklarer videre at et refokusert og refinansiert PGS vil bli «en verdensledende og svært innovativ tilbyder av leteteknologi og kapasitet».

– Vi mener at konsolideringen, og et ytterligere samarbeid mellom selskapene våre, er industrielt riktig og vi ser frem til å iverksette dialogen med ledelsen og styret i PGS, sier Johansen.

TGS opplyser til E24 at man vil holde en telefonkonferanse fredag klokken 15.00.

Lavere inntekter

I motsetning til PGS som både driver med innhenting av data og utleie av verktøy for innhenting av data, driver TGS kun med såkalt multiklient-data.

De siste årene har seismikkindustrien sett stadig svakere inntjening som følge av overkapasitet, en lav oljepris og stor konsolidering i bransjen. Det er også dette som er årsaken til at TGS nå vil samle krefter med konkurrenten.

Seismikkselskaper, som undersøker grunnen og lager geofysiske data, inngår tidlig i verdikjeden og er et av de lettere områdene å gjøre kutt i for oljeselskapene.

TGS-Nopec fikk et justert driftsresultat (just. EBITDA) på 69 millioner dollar i andre kvartal 2020, sammenlignet med 178 millioner dollar i samme periode året før. Det tilsvarer en nedgang på 61 prosent.

PGS leverte et resultat før skatt på minus 109,9 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende i overkant av én milliard kroner. Til sammenligning hadde selskapet et resultat før skatt på minus 39,1 millioner dollar i andre kvartal 2019.

Les meldingen her
Publisert: