Frykter rød-grønn avgift

Tørrlastrederiet Wilson ser lyst på 2007, men liker ikke regjeringens kamp mot nitrogenoksider.

Publisert:

Tørrlastrederiet Wilson

OSE

WILS

økte aktiviteten i fjerde kvartal i fjor, men rammes av høyere bunkerspriser og lavere spotpriser.

Inntektene i kvartalet ble 230 millioner kroner, mot 235 millioner i samme periode i 2005.

Flere nyheter på E24

Driftsresultatet før avskrivninger ble 77 millioner kroner, mot 68 millioner året før. Resultatet inkluderer gevinst ved salg av skip i forbindelse med havarioppgjør på åtte millioner kroner.

Wilson ser positivt på 2007, med unntak av den rød-grønne regjeringens forslag til avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx).

"Regjeringens foreslåtte NOx-avgift vil fra 2007 gi nærskipsfarten og industrien betydelige kostnader, noe som også vil gjelde for Wilson", skriver styret i sin redegjørelse.

"Styret har positive forventninger til inneværende års resultat. Denne forventningen baserer seg på høyere volumuttak under kontraktene samt et noe sterkere spotmarked enn fjoråret. Et høyere aktivitetsnivå til stabile rater forventes å gi både forbedret kontantstrøm og resultat".

Publisert:

Her kan du lese mer om