Svakeste krone på over seks måneder: – En meget spesiell situasjon

Til tross for at norsk økonomi ser ut til å gå bedre, har kronen svekket seg til det svakeste nivået på over seks måneder. Det vil ikke vare, mener eksperter.

KRONEFALL: Kronekursen har svekket seg betydelig den siste måneden.
Publisert: Publisert:

– Kronen befinner seg for øyeblikket i en meget spesiell situasjon. Effekten har vært kraftigere enn ventet, sier analytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank Markets til E24.

Norsk økonomi ser ut til å legge bak seg de kraftigste etterdønningene av oljebremsen – en nedtur som bidro til å sende kronekursen til rekordsvake nivåer i deler av 2015 og 2016.

Den siste tiden har imidlertid utsiktene for norsk økonomi bedret seg, noe som bidro til at kronen styrket seg kraftig i januar og februar.

Lomholt i Danske Bank mener at de innenlandske faktorene «ikke har vært mer positiv for kronen på mange på mange år».

– Akselererende vekst og et negativt produksjonsgap som gradvis lukkes, er en ideell cocktail for en undervurdert valuta som den norske kronen. Dette var medvirkende til den styrkelsen vi så i kronen i starten av året, sier han.

Styrket seg for mye

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management

Sjeføkonom og partner Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management forklarer oppgangen med økt optimisme til norsk økonomis fremtid, økt rentedifferanse mellom Norge og utlandet og en oljepris som hadde kommet opp til rundt 55 dollar per fat.

Men i mars skjedde det noe. Kronen svekket seg, og det kraftig.

** Den importveide kronekursen, som er vektet mot valutaene til Norges 44 største handelspartnere, er nå på 104,83 poeng. Indeksen har ikke vært høyere (jo høyere indeks, jo svakere krone) siden starten av september i fjor.

** En euro koster 9,21 kroner – mer har den ikke kostet siden september i fjor.

– Kronen har svekket seg mer enn jeg hadde ventet. Samtidig gikk kronen noe sterkere enn disse forholdene til sammen skulle tilsi, så derfor var det en risiko for en korreksjon, sier Wilhelmsen til E24.

SNUDDE: Den importerte kronekursen (I44) har ikke vært svakere siden starten av september.

Spekulantene kom – og stakk

Mer oppløftende utsikter for norsk økonomi bidro til at de såkalte spekulantene, profittsøkerne med potensielt kort tidshorisont, vurderte mulighetene for en kronestyrkelse som større enn tidligere.

Det førte til «en massiv oppbygging» av spekulative posisjoner, ifølge Lomholt. Dette gjorde kronen svært følsom for negative nyheter, ettersom flere kunne selge kroner på slike nyheter.

– De eksterne negative nyhetene førte til at flere spekulative aktører var nødt til å ta tap på lange kroneposisjoner. Når disse solgte kroner ble effekten enda kraftigere i et marked som tidligere er dominert av spekulanter på daglig basis, sier Danske Bank-analytikeren.

Les også

Kroneeffekt i revers struper inflasjonen: – Norges Bank bør gi blaffen

Utlandet får skylden

Danske Bank-analytikeren peker imidlertid på at utenlandske faktorer i mars begynte å virke til kronens disfavør.

** Den globale veksten ser ut til å miste noe momentum.

** president Donald Trump sliter med å gjennomføre de finanspolitiske lettelsene han gikk til valg på.

** Oljeprisen har falt om lag 10 prosent i mars, blant annet som følge av amerikansk renteheving og økende amerikansk skiferproduksjon.

** Markedet er begynt å spekulere i en tidligere renteheving i eurosonen, noe som kan bidra til å styrke euroen på bekostning av kronen.

Wilhelmsen i Nordkinn trekker også frem følgende sentralbankdrevne endringer som kan ha bidratt til kronesvekkelsen.

** Norges Bank nedjusterte (noe overraskende for de fleste) rentebanen i mars på grunn av raskt fallende inflasjon.

** Norges Bank reduserte kronekjøpene i forbindelse med avsetninger til statens pensjonsfond.

Veien videre

Wilhelmsen i Nordkinn ser for seg at kronen fremover vil gå noe sterkere, men ser ikke for seg en euro langt nede på 8-tallet.

– Jeg tror det siste fallet på to-tre prosent vil reverseres i løpet av våren. Det vil si at euroen vil komme tilbake til rundt 9 blank igjen eller like under, sier han.

– Men jeg tror også vi vil ligge rundt 9 blank eller like under ganske lenge. Årsaken til det er at jeg tror på kun moderat vekst i norsk økonomi for 2017 og 2018 og at Norges Bank vil holde renten lav til 2019, som også samsvarer med Norges Banks egen renteprognose, legger han til.

Lomholt i Danske holder fast ved sin forventning om at kronen vil styrkes de neste 12 månedene.

– Men på kort sikt kan en ytterligere svekkelse mot euro ikke utelukkes, sier han.

Publisert: