Finanstilsynet med kritikk av DNBs antihvitvasking: – Vesentlige mangler

Finanstilsynets er ikke nådig i sin endelige rapport etter besøket til DNB.

STEDLIG TILSYN: Finanstilsynet var på besøk hos DNB i desember 2018, og er ikke fornøyd med resultatene.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • David Bach
Publisert:

Finanstilsynet har avdekket «vesentlige mangler» ved DNBs etterlevelse av merknadene om arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det kommer frem i den endelige rapporten fra det stedlige tilsynet, som ble gjennomført 4. og 5. desember 2018.

Den foreløpige rapporten ble gitt 15. mars i år, og DNB fikk da tid til å gjennomgå og etterleve merknadene fra tilsynet.

«Finanstilsynet konstaterer at banken har gjort forbedringer siden forrige stedlige tilsyn på området i 2016, men at det på tidspunktet for det stedlige tilsynet fortsatt var vesentlige mangler ved bankens etterlevelse», skriver tilsynet i den endelige rapportens avslutning.

Les på E24+

Slik ble verdens reneste banker paradiser for russiske kjeltringer

Høy prioritet

De noterer seg at banken «brukte unødvendig lang tid etter kritiske merknader» i forbindelse med det stedlige tilsynet i 2016. Den overordnede koordineringen av anti-hvitvaskingsarbeidet i konsernet har ikke vært tilfredsstillende, fortsetter tilsynet.

«Finanstilsynet påpekte i foreløpig rapport at arbeidet med å forbedre AML-scenariene ikke har hatt den forventede fremgangen siden tilsynet i 2016.

Bankens styre har svart at arbeidet med å følge opp anti-hvitvaskingsarbeidet har hatt høy prioritet og at det er iverksatt tiltak som skal forbedre regelverksetterlevelsen, noe tilsynet merker seg.

«På bakgrunn av vesentlige svakheter i etterlevelsen som er avdekket under dette tilsynet, tar Finanstilsynet sikte på å gjennomføre et oppfølgingstilsyn i løpet av kort tid», heter det i rapportens avslutning.

DNB: – Tar kritikken på alvor

Ansvarlig for hvitvaskingsarbeidet i DNB-konsernet, Roar Østby, har følgende å si om Finanstilsynets rapport.

– Vi tar kritikken fra tilsynet på alvor. Dette er samtidig et område hvor vi aldri kommer helt i mål. Vi må hele tiden utvikle våre metoder og systemer. Noe av det vi gjør nå, er å investere ytterligere i IT og kunstig intelligens. Det gjør vi for å bli enda bedre til å identifisere risiko for hvitvasking og oppdage mistenkelige transaksjoner.

Han skriver i en e-post til E24 at DNB har prioritert arbeidet med anti-hvitvasking høyt over flere år.

Les også

Kundeflukt for Danske Bank i Danmark etter hvitvaskingsskandalen

– Det finnes neppe noe annet område hvor vi har økt antall ansatte og ressursbruk tilsvarende. Det jobber over 400 personer med å forhindre økonomisk kriminalitet i DNB, og vi melder hvert år et stort antall saker til Økokrim.

Østby legger til at arbeidet med anti-hvitvasking samtidig er under utvikling.

– Kriminelle nettverk utvikler nye og avanserte metoder for å skjule svarte penger. Myndighetene har også skjerpet regelverket og forventningene til bankene.

Han understreker samtidig at rapporten ikke inneholder omtale av konkrete tilfeller av hvitvasking,

– For å lykkes i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering kreves et godt samarbeid mellom næringen, politiet og andre myndigheter. DNB er en pådriver for denne typen samarbeid – og det skal vi fortsatt være.

Her kan du lese mer om

  1. DNB
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Fremtind får hvitvaskingskritikk fra Finanstilsynet

  2. Finanstilsynet refser Danske Bank for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven: – Vi har ikke lyktes

  3. Finanstilsynet truer med bøter etter hvitvaskingstilsyn

  4. Annonsørinnhold

  5. DNB Næringsmegling ilagt gebyr for dårlige hvitvaskingsrutiner

  6. Loomis tilbakeleverer norsk lisens etter hvitvaskingssak