Finanstilsynet med kritikk av DNBs antihvitvasking: – Vesentlige mangler

Finanstilsynets er ikke nådig i sin endelige rapport etter besøket til DNB.

STEDLIG TILSYN: Finanstilsynet var på besøk hos DNB i desember 2018, og er ikke fornøyd med resultatene.
  • David Bach
Publisert: Publisert:

Finanstilsynet har avdekket «vesentlige mangler» ved DNBs etterlevelse av merknadene om arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det kommer frem i den endelige rapporten fra det stedlige tilsynet, som ble gjennomført 4. og 5. desember 2018.

Den foreløpige rapporten ble gitt 15. mars i år, og DNB fikk da tid til å gjennomgå og etterleve merknadene fra tilsynet.

«Finanstilsynet konstaterer at banken har gjort forbedringer siden forrige stedlige tilsyn på området i 2016, men at det på tidspunktet for det stedlige tilsynet fortsatt var vesentlige mangler ved bankens etterlevelse», skriver tilsynet i den endelige rapportens avslutning.

Les på E24+

Slik ble verdens reneste banker paradiser for russiske kjeltringer

Høy prioritet

De noterer seg at banken «brukte unødvendig lang tid etter kritiske merknader» i forbindelse med det stedlige tilsynet i 2016. Den overordnede koordineringen av anti-hvitvaskingsarbeidet i konsernet har ikke vært tilfredsstillende, fortsetter tilsynet.

«Finanstilsynet påpekte i foreløpig rapport at arbeidet med å forbedre AML-scenariene ikke har hatt den forventede fremgangen siden tilsynet i 2016.

Bankens styre har svart at arbeidet med å følge opp anti-hvitvaskingsarbeidet har hatt høy prioritet og at det er iverksatt tiltak som skal forbedre regelverksetterlevelsen, noe tilsynet merker seg.

«På bakgrunn av vesentlige svakheter i etterlevelsen som er avdekket under dette tilsynet, tar Finanstilsynet sikte på å gjennomføre et oppfølgingstilsyn i løpet av kort tid», heter det i rapportens avslutning.

DNB: – Tar kritikken på alvor

Ansvarlig for hvitvaskingsarbeidet i DNB-konsernet, Roar Østby, har følgende å si om Finanstilsynets rapport.

– Vi tar kritikken fra tilsynet på alvor. Dette er samtidig et område hvor vi aldri kommer helt i mål. Vi må hele tiden utvikle våre metoder og systemer. Noe av det vi gjør nå, er å investere ytterligere i IT og kunstig intelligens. Det gjør vi for å bli enda bedre til å identifisere risiko for hvitvasking og oppdage mistenkelige transaksjoner.

Han skriver i en e-post til E24 at DNB har prioritert arbeidet med anti-hvitvasking høyt over flere år.

Les også

Kundeflukt for Danske Bank i Danmark etter hvitvaskingsskandalen

– Det finnes neppe noe annet område hvor vi har økt antall ansatte og ressursbruk tilsvarende. Det jobber over 400 personer med å forhindre økonomisk kriminalitet i DNB, og vi melder hvert år et stort antall saker til Økokrim.

Østby legger til at arbeidet med anti-hvitvasking samtidig er under utvikling.

– Kriminelle nettverk utvikler nye og avanserte metoder for å skjule svarte penger. Myndighetene har også skjerpet regelverket og forventningene til bankene.

Han understreker samtidig at rapporten ikke inneholder omtale av konkrete tilfeller av hvitvasking,

– For å lykkes i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering kreves et godt samarbeid mellom næringen, politiet og andre myndigheter. DNB er en pådriver for denne typen samarbeid – og det skal vi fortsatt være.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. DNB

Flere artikler

  1. DNB fulgte ikke opp 400 risikokunder: – Skjedde en glipp

  2. DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet

  3. Fremtind får hvitvaskingskritikk fra Finanstilsynet

  4. DNB-toppene i møte med Næringsdepartementet: – De forventer at vi må innfri

  5. BDO og PWC får milliongebyr for brudd på hvitvaskingsregelverket