Aker kjørte fra Børsen: Verdiene økte til 35 mrd.

Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker opplevde en kraftig verdiøkning i tredje kvartal, takket være oljeselskapet Aker BP. Aker-sjefen tror utbytteinntektene vil øke neste år.

Oslo 20120620. Kjell Inge Røkke under 4 juli feiringen på den amerikanske residensen onsdag ettermiddag i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Publisert:

Den verdijusterte egenkapitalen (VEK) i Aker økte med 20,4 prosent fra 28,8 til 34,7 milliarder kroner i tredje kvartal, viser selskapets ferske kvartalstall.

Med en oppgang i aksjekursen på 19,3 prosent i perioden fra juli og ut september kjørte Aker også fra Hovedindeksen på Oslo Børs som økte med 12,1 prosent i samme periode.

– Aker fortsetter å skape attraktiv avkastning til sine aksjonærer (...) I tredje kvartal la vi ytterligere til 5,9 milliarder kroner til vår VEK, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker, og legger til at selskapet i snitt har levert en avkastning inkludert utbytte på 27 prosent per år siden 2004.

Oppgangen i tredje kvartal kommer etter at Aker både i første og andre kvartal opplevde en nedgang i sin verdijusterte egenkapital på henholdsvis 1,7 og 3,8 milliarder kroner. Oppgangen i tredje kvartal var imidlertid så solid at man har hentet inn dette og ligger om lag 400 millioner kroner over verdien ved utgangen av 2016.

Denne nyheten kom også torsdag: Aker og Oceanwood vil kjøpe Norske Skog-fabrikkene på auksjon

Det er den industrielle porteføljen, som blant annet inkluderer eierandelen i oljeselskapet Aker BP, som sto for økningen i tredje kvartal. Den delen av porteføljen økte fra 30,2 til 36,0 milliarder, mens den finansielle porteføljen falt fra 5,8 til 5,6 milliarder.

Alle Akers selskaper innenfor oljesektoren bidro til verdiløftet, men eierandelen på 40 prosent i oljeselskapet Aker BP sto for hele 4,3 milliarder av oppgangen. Ocean Yield bidro med en økning på 800 millioner, Aker Solutions 400 millioner, Akastor 400 millioner og Kværner 200 millioner. Andre plasseringer falt med 200 millioner i verdi.

Grafen viser utviklingen siden nyttår i Aker-aksjen før utbytter i grønt og rødt (opp 16,1 prosent), Oslo Børs (opp 18,0 prosent) i blått og Aker-aksjen med utbytter (opp 21,9 prosent) i gult.

Spår økte utbytteinntekter

Aker-sjef Øyvind Eriksen beskriver det som «et privilegium» å ha finansielle muskler til å bygge opp selskaper gjennom syklusene. Etter at mange av Aker-selskapene har vært gjennom en tøff nedtur i kjølvannet av oljebremsen, ser Aker-sjefen nå tegn til at utbytteinntektene fra selskapet vil øke igjen:

– I år vil vi motta mer enn 1,5 milliarder kroner i utbytte til Aker og neste år forventer vi enda mer, sier Eriksen.

Om dette også innebærer økte utbytter til Aker-aksjonærene gjenstår å se. Som E24 skrev i april økte Aker utbyttet med 60 prosent til 16 kroner for regnskapsåret 2016. Aker har et utbyttemål om å betale to til fire prosent av verdiene i selskapet justert for gjeld hvert år.

Har milliarder i krigskassen

Ved utgangen av oktober hadde Aker 1,6 milliarder kroner på bok (ned fra 2,1 milliarder i andre kvartal) og totalt 3,4 milliarder i likviditetsreserver hvis man regner med tilgjengelig kredittfasiliteter.

Aker deltok for øvrig i milliardemisjonen i Aker BP i høst med en andel på 40 prosent av totalen på 4,1 milliarder kroner – en emisjon som ble gjennomført i forbindelse med Aker BPs oppkjøp av Hess' norske virksomhet.

Aker påpekte at emisjonen ble gjennomført etter kvartalet, noe som betyr at likviditetsreservene ble redusert med drøye 1,6 milliarder kroner. Samtidig økte Aker sine kredittfasiliteter med til sammen 2,1 milliarder i kvartalet.

Dermed sitter Aker nå med om lag 3,9 milliarder kroner i likviditetsreserver, ifølge finansdirektør Frank O. Reite.

– Vi har finansiert Aker BP-emisjonen 100 prosent og i tillegg har vi økt trekkfasiliteten vår på 1,0 milliard til 1,5 milliarder, sier han til E24.

– Hvor mye rom har dere for nye transaksjoner hvis dere nå kan ende opp med en satsing på Norske Skog og det skulle dukke opp nye muligheter i Aker BP, Aker Solutions eller andre deler av porteføljen?
– Vi har veldig stor fleksibilitet i porteføljen vår og kan sikre kapital på flere måter. Vi har en justert egenkapitalandel på godt over 80-tallet, sier Reite.

– Forventer dere økte utbytter fra andre enn Aker BP og Ocean Yield neste år?
– American Shipping betaler også litt og muligens noen av de andre, men de store driverne er Aker BP og Ocean Yield, sier Reite.

Publisert:

Her kan du lese mer om