- Må være forberedt på sterk krone lenge

En sterk krone er et problem Norge må leve med, sier økonomiprofessor.

STERK KRONE: For norsk industri utenom oljenæringen, er en sterk krone et stort problem.
Publisert: Publisert:

- Det gjenstår å se hvor lenge kronekursen holder seg på det særdeles sterke nivået vi har nå, men jeg tror vi må være forberedt på at kronekursen vil være et problem for eksportindustrien lenge, sier professor i økonomi Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til E24.

De siste ukene har kronen styrket seg betydelig mot både euro og dollar, og rett før helgen var den på sitt sterkeste på ni år.

Les også:

Mandag har kursen falt litt tilbake, men det betales fortsatt 7,5 kroner for en euro.

Sist kronen var så sterk resulterte det i industridød og et hopp i arbeidsledigheten, i det norske bedrifter enten ble lagt ned eller flyttet deler av sin virksomhet utenlands.

Mer begrunnet

Holden mener oppgangen i kronekursen denne gangen er mer begrunnet, ikke minst fordi det er investeringsfest i oljebransjen.

- Sist gang styrket kronen seg mye mer enn det som kunne begrunnes med realøkonomiske faktorer. Nå er oppgangen mer begrunnet. Jeg tror vi må være forberedt på at dette kan vare så lenge aktivitetsnivået er så høyt som det er i oljesektoren, sier Holden.

Han tror likevel ikke vi vil se de samme kraftige utslagene i industridød som i 2002 og 2003. I 2012 er mye mer av industrien knyttet opp mot oljenæringen, som nyter godt store investeringer både i Norge og resten av verden.

VIL IKKE GI RENTERÅD: Økonomiprofessor Steinar Holden.

- En sterk krone er selvsagt svært alvorlig for de eksportbedriftene som samtidig ikke drar fordel av en høy oljepris. Nedgang for disse bedriftene er negativt for norsk økonomi. Samlet er likevel kronekursen nå et mindre problem enn det var for 10 år siden. Det rammer en mindre del av norsk økonomi, sier Holden.

Professoren mener at bedriftene må være forberedt på at kronen kan bli vedvarende sterk, samtidig som de må ta høyde for at kursen kan svinge.

- Norske kroner handles i et relativt tynt marked, og det gjør at kursen selvsagt kan svinge en god del, sier Holden.

Bekymret for Fastlands-Norge

Hos NHO er bekymringen litt større enn hos Holden.

- Teknisk beregningsutvalg har anslått at konkurranseevnen svekket seg med 3,7 prosent i fjor, og to prosentpoeng av dette kan relateres til kronekursen. Det er veldig mye, og det var altså i fjor. Nå styrker kronen seg ytterligere, sier NHOs sjeføkonom Tor Steig til E24.

Han mener vi allerede ser effektene av dette, i første rekke ved at investeringsnivået faller i Fastlands-Norge.

Samtidig må Steig medgi at både den økonomiske veksten i Norge og arbeidsledigheten, to viktige økonomiske indikatorer, ikke tilsier noen krisestemning.

- Dette er oljeøkonomiens bakside. Den økonomiske aktiviteten er dominert av oljesektoren. Men det blir litt ensidig. Vi gjør oss svært sårbare, sier Steig, som peker på at oljeprisen for bare tre år siden var under 40 dollar fatet

Mandag omsettes et fat nordsjøolje for 124 dollar.

Annet (fx)Ticker: X:SEURNOKLongname: EuroItem Sector: X:SEURNOK.IDCFXMarked: IDCFXTime: 2012-02-27 13:55:09Last: 7.49791Close: 7.48929Periode: 7days

Ber Olsen vurdere rentekutt

Steig mener situasjonen i eksportindustrien er så alvorlig at det må veie tungt på neste rentemøte i Norges Bank 14. mars.

- Vi er nå der at kronekursen og en rentenedsettelse bør være et diskusjonstema på neste møte i Hovedstyret i Norges Bank, sier Steig.

Holden er mer tilbakeholden med sitt råd.

- En sterk krone taler for en rentenedsettelse, men samtidig går resten av økonomien så godt at beslutningen må veies opp mot dette. Sentralbanksjef Øystein Olsen la i sin årstale mest vekt på det siste, påpeker Holden, og legger til.

- Jeg har ingen svar på dette spørsmålet nå.

Les også: Ber Johnsen bruke mindre oljepenger

Steig mener også at kronekursen legger sterke føringer på statsbudsjettet til neste år.

Det viktigste blir hvordan Norge takler dette på lang sikt.

- Vi må sikre oss at bedriftene gjør investeringer i Norge som på sikt gir oss muligheten til å ta ut høyere lønnskostnader fordi vi har høy produktivitet, sier Steig.

Publisert: