Bank Norwegian med resultatfall knyttet til coronatap

Forbruksbanken Bank Norwegian øker tapsavsetningen til 621 millioner kroner i første kvartal, og sier det er for tidlig å anslå konsekvensene av coronakrisen for banken.

Tine Wollebekk, sjef for Bank Norwegian, presenterer resultatene for første kvartal torsdag. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert:

Bank Norwegians totalresultat falt til 368 millioner kroner i første kvartal fra 504 millioner kvartalet før.

Nedgangen skyldes hovedsakelig at banken tar ekstra tapsavsetninger på 230 millioner relatert til Covid-19. Totale tap i kvartalet ender dermed på 621 millioner kroner, opp fra 433 millioner kvartalet før.

Banken sier det fortsatt er for tidlig å si hvordan de svært usikre effektene av Covid-19 vil påvirke driften.

«Per dags dato er det begrenset bevis på kundeatferd som indikerer en betydelig økning i kredittrisikoen. Men fallet i den økonomiske aktiviteten har ført til en skarp økning i arbeidsledigheten, som er ventet å føre til høyere kredittap», heter det i meldingen fra banken.

Banksjef Tine Wollebekk forteller om en markant økning i søknader om betalingsutsettelser etter de kraftige smitteverntiltakene i midten av mars. I april har det derimot ikke vært den samme økningen.

Avhengig av varigheten av coronapandemien og hvor dyp den økonomiske nedturen blir, venter banken at fall i privat forbruk fører til lavere kredittkortkjøp og etterspørsel etter forbrukslån.

Lånevolumene kan også faller når forbrukere prioriterer å redusere gjeld.

På grunn av coronakrisen har banken satt planene om videre ekspansjon i Europa på hold.

Utlånsvekst

Til tross for turbulensen fikk banken 31.000 nye kunder i kvartalet, og har dermed totalt 1,75 millioner kunder.

Brutto utlån til kunder økte med 2,86 milliarder kroner i løpet av kvartalet til 47 milliarder kroner. Valutajustert var det imidlertid et fall på 733 millioner sammenlignet med en vekst på 875 millioner i fjerde kvartal. Tallene trekkes særlig ned av fall i kredittkortbruk relatert til coronaviruset.

Samtidig steg netto renteinntekter til 1,39 milliarder kroner i første kvartal fra 1,27 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor.

Avkastningen på egenkapitalen falt til 16,2 prosent fra 23,5 prosent i fjerde kvartal.

Norwegian Finans Holding, det børsnoterte selskapet som eier Bank Norwegian, stiger over ti prosent på børsen etter resultatene.

Bank Norwegian er en nettbank som tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder i Norden. Banken samarbeider med flyselskapet Norwegian om kundelojalitetsprogrammet Norwegian Reward.

Norwegian Finans Holding, det børsnoterte selskapet som eier Bank Norwegian, stiger over ti prosent på børsen til 57 kroner torsdag morgen. Så langt i år er aksjen likevel ned rundt 40 prosent. Totalt har finanssektoren vært en av de svakeste på Oslo Børs i år.

Publisert:
Gå til e24.no