Næringsministeren vil bidra med «en mindre del» av Norwegian-pakken: – De er i en annen situasjon enn de andre

Den norske staten bryter linjen fra i fjor om å likebehandle de norske flyselskapene når de nå tilbyr Norwegian ekstra hjelp. SAS forventer likebehandling.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (t.v.) og næringsminister Iselin Nybø i møte med Norwegian-ledelsen i fjor høst.
Publisert: Publisert:

– Vi har blitt bedt om å bidra med en mindre del av de fire til fem milliardene Norwegian vil hente inn, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

Torsdag morgen kom nyheten om at regjeringen snur og sier ja til å hjelpe Norwegian likevel. Det er snakk om et hybridlån med noen klare vilkår.

Nybø vil fortsatt ikke si noe mer om nøyaktig hvor mye penger de er villige til å bidra med.

Regjeringen sa i november i fjor nei til å hjelpe Norwegian mer enn de tre milliardene i lånegarantier som de allerede hadde fått.

– Beslutningen vi tok i høst sto seg da og den står seg nå, sier Nybø.

Et hybridlån er et evigvarende lån som regnes som egenkapital og som under visse vilkår kan byttes til aksjer.

– Var ikke forsvarlig

I januar presenterte Norwegian en ny redningsplan der selskapet vil redusere den totale gjelden til 20 milliarder, kutte flåten enda kraftigere ned til 50 fly, i tillegg til at hele langdistansesatsingen legges ned.

Norwegian sier de vil hente fire til fem milliarder i sin nye plan. Nybø krever at de minst henter 4,5 milliarder, et tall som ifølge Nybø inkluderer pengene fra staten.

Nybø krever også at selskapet fullfører restruktureringen under konkursbeskyttelsen i Irland og Norge, og at selskapet får inn private investorer som bidrar med kapital.

– Hvilke endringer i planene til Norwegian er det som gjør at dere har gått fra å si nei til ja, er det at de vil legge ned langdistanse og kutte resten av flåten enda mer?

– Jeg kan ikke peke på en enkelt ting som har vært avgjørende. Dette handler om flere ting, sier Nybø.

Hun forklarer at det ble gjort en helhetsvurdering i fjor høst og også nå.

– Vi mente det ikke var forsvarlig å gå inn i det opplegget Norwegian skisserte i høst. De rammene de har presentert nå er noe annet, sier Nybø.

Les også

Regjeringen snur i Norwegian-saken: Vil bidra med penger, under visse vilkår

– En formidabel oppgave

I det nye forslaget som Norwegian-ledelsen la frem forrige uke ble det skissert noen vilkår som aksjonærer og kreditorer må ta stilling til.

Norwegian vil la disse få valget mellom å ikke gjøre noen ting eller delta med nye penger. Selskapet har blant annet lagt inn en gulrot til kreditorer som bidrar med ny kapital, gjennom at de gamle kravene deres mot Norwegian vil bli oppjustert til 150 prosent.

– Du krever at hvis staten skal bidra så skal det skje på markedsmessige vilkår. Betyr det at dere vil gå inn i det hybridlånet som tilbys alle kreditorene eller et eget lån?

– Vi har gitt en overordnet tilbakemelding på Norwegians forespørsel om å delta i et hybridlån. Nå skal vi forhandle med Norwegian om vilkårene i de ulike instrumentene, sier Nybø. Hun legger til at hun derfor ikke kan gi detaljer om hvordan staten eventuelt vil delta.

– Det er jo en grunn til at vi går ut med noen vilkår til Norwegian nå, poengterer hun og minner om at staten ikke ønsker å bli eier i Norwegian.

Nybø har merket seg Norwegian-ledelsen uttalelser om at regjeringens beskjed vil bidra til at flyselskapet klarer å få til restruktureringen og hente annen privat kapital.

– Men Norwegian har en formidabel oppgave med å få kreditorene til å gå med å redusere gjelden og få med nye investorer, sier Nybø.

Les på E24+

Norwegian planlegger emisjon til 7 kroner aksjen. Nå står kursen i 70.

– Forventer likebehandling

Frem til nå har regjeringen hatt en klar linje om at staten stiller med brede ordninger for luftfarten som omfatter alle norske aktører – det har vært kjøpt inn ruter, gitt avgiftslette og statlige lånegarantier har blitt tilbudt.

Den linjen bryter de nå når de tilbyr Norwegian en egen krisehjelp. Krisehjelpen kommer på toppen av den kompensasjonsordningen som Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere.

Nybø sier at de jobber med Stortingets vedtak, men at de kom med Norwegian-avgjørelsen nå fordi det var en sak som hastet.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier at de er positive til at regjeringen åpner for å støtte luftfarten med finansiering i form av hybridkapital, men sier:

– Vi forventer likebehandling av bransjen og vil i dialog med regjeringen forfølge tilsvarende muligheter for hybridkapital for SAS’ del om behovet melder seg.

Han sier at SAS opplever at regjeringen har «en god forståelse for krisen» luftfarten står i, samtidig som reiserestriksjonene til regjeringen også «medfører ytterligere utfordringer for å skape lønnsomhet i luftfarten».

Les også

Opposisjonspartiene positive til pengestøtte: – Riktig å gi Norwegian hjelp

– En annen situasjon enn de andre

Nybø er imidlertid klar på at Norwegian er i en annen situasjon enn de andre, når hun blir spurt om hvorfor regjeringen vil gi Norwegian spesiell hjelp.

– Det er først og fremst fordi vi har fått en konkret henvendelse fra et selskap som er i en annen situasjon enn de andre. Norwegian er i konkursbeskyttelse og jobber med en ambisiøs restrukturering der vi har fått en henvendelse om et konkret beløp, sier Nybø.

– Har dere vært bekymret for at ved å si nei nå, så risikerer dere at Stortinget overkjører dere og vedtar en Norwegian-støtte likevel?

– Jeg opplever det motsatt. I denne situasjonen er vi avhengige av å ha gode folk til å rådgi oss. Stortinget er også avhengig av å få gode råd som vi i regjeringen og våre rådgivere kan bidra med, sier Nybø.

– Da vi sa nei til Norwegian i høst opplevde jeg at både Arbeiderpartiet og Frp respekterte de faglige vurderingene vi gjorde, mens Senterpartiet ville gi full gass, fortsetter hun.

– Gitt antallet ansatte Norwegian i Norge og beløpene det er snakk om, så blir det fort snakk om å bruke millioner av offentlige kroner per arbeidsplass man redder. Er det god pengebruk når så mange sliter i denne krisen?

– For det første vil jeg si at vi har brukt et betydelige milliardbeløp på luftfarten, og så er dette også en spesiell næring – som vi som land er avhengig av og som også har høye kostnader, sier Nybø.

Publisert:
Gå til e24.no