Kapitalmarkedsdag i Kongsberg Gruppen: Vil vokse nesten 30 prosent på tre år

Det norske forsvars- og teknologikonsernet presenterer torsdag sine fremtidsplaner på en heldigital kapitalmarkedsdag. Vekstmålet som ble presentert i fjor holdes fast.

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen. Arkivbilde

Marius Lorentzen / E24
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Kongsberg Gruppen sparker i gang presentasjonene sine på kapitalmarkedsdagen klokken 11:00 torsdag, men i forkant har selskapet sluppet presentasjonene.

Der kommer det frem at selskapet nå sikter seg mot en betydelig vekst:

 • Omsetningen skal opp fra 23,3 milliarder i 2019 til over 30 milliarder (26,4 milliarder siste 12 måneder)

Dette skal ifølge selskapet bety at man vokser i takt med, eller raskere enn markedet generelt.

 • Bruttomarginen (EBITDA) skal fra 9,1 prosent i 2019 til over 14 prosent i 2022 (mot 11,8 prosent siste 12 måneder)

Både omsetning- og marginmålene som presenteres er de samme som konsernet la frem på fjorårets kapitalmarkedsdag.

Marginmålet er to prosentpoeng høyere, men dette skyldes en justering i forbindelse med overgangen til regnskapsstandarden IFRS 16.

Bak det samlede margintallet ligger det ulike mål for Kongsberg Gruppens ulike divisjoner: Kongsberg Maritime skal ha en margin på over 13 prosent, Kongsberg Defense & Aerospace skal til over 16 prosent og Kongsberg Digital skal til over 14 prosent.

Kongsberg Gruppen gjennomførte i april 2019 sitt et stort oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine.

I ettertid har dette blitt integrert i Kongsberg Maritime og gitt konsernet et stort omsetningsløft, samtidig som man har jobbet med å snu underskuddene til overskudd i RRCM.

Les også

Kongsberg Gruppen åpner pengesekken igjen: Sender to mrd. til aksjonærene

Forsvarskontrakter og mer digitalisering

I presentasjonsmaterialet skisserer Kongsberg Gruppen en del sentrale faktorer som skal drive konsernet frem mot målene som er satt.

I Kongsberg Digital handler det nå om å oppskalere selskapets virksomhet, særlig innenfor Vessel Insight-løsningen.

Kongsberg Digital har utviklet en digital plattform, der man kobler skip og fartøy opp via selskapets system og deretter han hente ut data som kan brukes av ulike programmer.

I tillegg har Kongsberg Digital fått et stort gjennombrudd med sin løsning for digitale tvillinger, blant annet gjennom en storkontrakt med Shell.

I forsvarsvirksomheten handler det i stor grad om å fortsette å sikre seg flere kontrakter og vokse. Forsvarsvirksomheten til Kongsberg har hatt stor suksess og sikret mange viktige kontrakter de siste årene. I fjor så ledelsen potensial for å sikre seg kontrakter verdt 100 milliarder de neste årene.

Les også

Kongsberg Maritime tildelt krill-kontrakt på 200 mill.

Samkjøring til sjøs

I Kongsberg Maritime er man nå i all hovedsak ferdig med fusjonen og nedbemanningen som fulgte etter oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine.

Fremover er fokuset harmonisering av produktene til de to selskapene og videre tilpasning til markedet.

– Vi har laget et program som ble besluttet i august 2019 der vi går opp løpet med hva som må gjøres av produktharmonisering, sa konsernsjef Geir Håøy til E24 da selskapet nylig la frem resultatene for tredje kvartal.

– Det var den gang en del harmonisering i «gamle» Kongsberg Maritime som måtte tas tak i. Nå har vi et løp som går over tre år fremover, for hva vi skal gjøre videre med de to selskapene, fortsatte han.

Programmet skal både gjøre produktporteføljen enklere og rimeligere for både Kongsberg og kundene. En del av de overlappene produktene fra de to selskapene skal fases ut, forklarte Håøy.

– Dette løpet går inn i 2023 og mye er allerede gjort. Vi vil få størst effekt av harmonisering innen for eksempel propell og thrustere, automasjonsplattformen og digitale plattformer, sa Håøy og la til:

– Vi kjører hardt på kryssalg og det viktige er å skape en mer sømløs integrasjon av produktene våre.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Kongsberg Gruppen
 2. Kongsberg Maritime
 3. Rolls-Royce Commercial Marine
 4. Kongsberg Digital
 5. Kongsberg

Flere artikler

 1. Vurderer å børsnotere Kongsberg Digital: – Etterspørselen etter løsningene er økende

 2. Kongsberg Gruppen øker resultatene i fjerde kvartal: Varsler nytt ekstrautbytte

 3. Kongsberg Gruppen åpner pengesekken igjen: Sender to mrd. til aksjonærene

 4. Ser grønn fremtid for maritim sektor: – Men vi trenger tiltak

 5. Kongsberg Gruppen og Raytheon sikrer avtale verdt 4,3 milliarder