Finanstilsynet ut mot norske kryptoplattformer: – Sterkt villedende

– Svindlere bruker spam, datavirus, falske tegninger og en rekke andre teknikker for å lure forbrukere. Dette betyr at det er vanskelig å orientere seg i markedet, og at risikoen for tap er meget stor, skriver tilsynet.

NY RAPPORT: Finanstilsynet presenterer for første gang en rapport om forbrukervern i finans, som blant annet handler om lån og kreditt, investeringstjenester og sparing.
Publisert: Publisert:

I Finanstilsynets første rapport om forbrukervern i finans, som blant annet handler om lån og kreditt, investeringstjenester og sparing, advares det igjen mot store tap innen kryptovaluta.

– Kryptovaluta er i det store og hele uregulert. I sterk kontrast til regulerte spare- og investeringsprodukter finnes det ikke noe lovfestet forbrukervern for kjøpere av kryptovaluta, skriver tilsynet.

– Fra tid til annen gis det råd om å handle på norske plattformer fordi disse er godkjent av Finanstilsynet. Dette er sterkt villedende, heter det videre.

Tilsynet viser da til at plattformene har en meldeplikt til Finanstilsynet etter hvitvaskingsregelverket, men at tilsynet utover hvitvaskingstilsyn ikke fører noe annet tilsyn med disse aktørene.

Firi og NBX er blant de største norske kryptoplattformene, men tilsynet nevner ikke konkret hvilke plattformer det gjelder.

Les på E24+

Kryptonettverk presses til ekstreme grep: – Kaldt vann i årene til investorer

Sterkt behov for investorvern

– Det er et sterkt behov for rettslige rammer og investorvern hvis kryptovaluta skal kunne bli en egnet investeringsform for forbrukere, skriver tilsynet.

Det påpekes videre at de lave rentene de siste årene har gitt økt etterspørsel etter nye investeringsalternativer, blant annet kryptovaluta. Det gjelder også blant nordmenn.

Skatteetaten har identifisert mellom 60.000 og 70.000 skatteytere som eier kryptovaluta, og anslår at 300.000 personer eier kryptovaluta totalt. Andre undersøkelser tyder på at det reelle tallet er godt over 400.000.

Siden 2013 har Finanstilsynet og finanstilsynsmyndighetene i EU advart om risikoene knyttet til å investere i kryptovaluta.

Les på E24+

Gir straffeskatt for kryptoformuer – vurderer anmeldelser

– Risikoen for tap er meget stor

De fleste kryptovalutaer er utsatt for ekstreme prissvingninger, noe også tilsynet peker på. I tillegg trekkes det frem at kryptomarkedet har tiltrukket seg «betydelig kriminell aktivitet».

– Svindlere bruker spam, datavirus, falske tegninger og en rekke andre teknikker for å lure forbrukere. Dette betyr at det er vanskelig å orientere seg i markedet, og at risikoen for tap er meget stor.

Samtidig er muligheten for å forutse verdiutviklingen, eller få velfunderte råd, liten. Tilsynet advarer også om råd fra såkalte finfluensere i sosiale medier rettet mot unge.

– I tillegg kan manglende nedsalgsalternativer og driftsavbrudd gjøre det vanskelig å få omsatt valutaen når man ønsker å selge.

Finanstilsynet avventer reguleringsforslag i EU, som nå ser ut til å nærme seg sluttfasen. Det inneholder regler om blant annet markedsmisbruk, autorisasjon av utstedere og investorvern.

Her finner du rapporten
Publisert:
Gå til e24.no