Jens Stoltenberg er ikke inhabil som sentralbanksjef

Justisdepartementets lovavdeling mener vennskapet til statsminister Jonas Gahr Støre ikke gjør Stoltenberg inhabil som sentralbanksjef.

GODE VENNER: Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere sagt han vil melde seg inhabil om Jens Stoltenberg søker på sentralbanksjefjobben. Lovavdelingen mener de to nære
Publisert:

Jens Stoltenberg har etter sin søknad til sentralbanksjef-jobben blitt habilitetsvurdert av lovavdelingen i justisdepartementet. Nå er konklusjonen klar:

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef», skriver lovavdelingen i sitt brev til Finansdepartementet.

Likevel understrekes det i brevet at habilitet må vurderes i de enkelte sakene.

Les også

Støre og oljefondssjefen snakket om Stoltenberg som sentralbanksjef

«Det kan ikke utelukkes at det vil foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Stoltenbergs upartiskhet i konkrete saker», skriver de og peker på forvaltningslovens paragraf seks, andre ledd.

Avdelingen skriver videre at basert på opplysningene de har fått har de ikke funnet at det foreligger forhold «som mer generelt tilsier» at Stoltenberg vil være inhabil til å være med i behandling av sakstyper som Finansdepartementet nevner.

Les også

Sjeføkonom tror Jens Stoltenberg får sentralbanksjef-jobben

Påpeker «knappe beskrivelser» av vennskapet

I en presisering til lovavdelingens vurdering påpekes det at det er vanlig at de forholder seg til «den beskrivelsen departementet har gitt i henvendelsen».

– Når det gjelder forholdet mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, er beskrivelsene knappe, både om deres personlige vennskap og om det langvarige fagligpolitiske samarbeidet de har hatt, står det.

Les også

Stoltenberg har ringt sentralbanksjefen fire ganger siden august

Samtidig legger de til at selv om det har vært offentlig kjent, har de ikke funnet det «naturlig å bygge på annet enn det som fremkommer i henvendelsen».

Jonas Gahr Støre har tidligere opplyst at han vil melde seg inhabil om Stoltenberg søker på jobben. Da viste han til at de to kjenner hverandre godt.

– Det er helt klart for meg at jeg ikke kan delta i noen deler av behandlingen av ens lik sak om det skulle bli aktuelt, sa han til Dagens Næringsliv i november.

I brevet viser lovavdelingen til Støres egne uttalelser om habilitet, og legger til grunn at det er en «nær personlig tilknytning» mellom de to.

– I en konkret sak der habilitetsspørsmålet blir aktuelt må det tas stilling til om det er nødvendig med en nærmere vurdering av deres relasjon for å avgjøre om det er snakk om et slikt nært og personlig vennskapsforhold, står det.

– Dersom relasjonen er svært nær, vil det kunne innebære at det skal noe mindre til før det foreligger inhabilitet enn dersom relasjonene er noe mindre nær, står det.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache ansees som den andre reelle søkeren til jobben. Hun har tidligere opplyst at hun søkte etter dialog med Finansdepartementet.

Den nye sentralbanksjefen vil utnevnes i statsråd, men Riiser opplyser til E24 at det ikke blir førstkommende fredag.

Flere politikere har reagert

Etter at det ble kjent at Nato-sjefen sto på søkerlisten til jobben som sentralbanksjef, reagerte Kari Elisabeth Kaski fra SV, Sveinung Rotevatn fra Venstre og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne.

Senest forrige uke sa Høyres nestleder Tina Bru at det er for mye tvil rundt hva Stoltenberg som sentralbanksjef vil ha å si for tilliten og uavhengigheten til Norges Bank.

Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti har derimot ingen motforestillinger mot at Stoltenberg får jobben, og beskrev Stoltenberg som «en svært dyktig økonom og leder».

Les også

Siv Jensen ber Stoltenberg trekke sitt kandidatur til stillingen som sentralbanksjef

Finansdepartementet skriver i sitt brev til lovavdelingen at «det aldri helt kunne utelukkes» at det ikke kan oppstå en situasjon hvor Arbeiderpartiets politiske interesser kan være «av en slik karakter og intensitet» at Stoltenbergs relasjon til både partiet og Støre kan være «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».

I et «stilisert eksempel» skriver departementet at «Arbeiderpartiet kan ha interesse av at styringsrenten settes ned, for å øke partiets gunst hos velgerne».

– Etter vår vurdering skal det likevel mye til at det er en slik direkte sammenheng mellom styringsrenten og et partis oppslutning, står det.

Publisert:
Gå til e24.no