Telenor halverte overskuddet i andre kvartal: Oppjusterer prognosene for 2021

Telenor avsluttet et dramatisk første halvår med et salg av virksomheten i Myanmar. Selskapet har fortsatt ikke det endelige sluttregnestykket klart for satsingen, men skrur opp prognosene for konsernets utvikling i år.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor
Publisert:

Telenor slapp tirsdag resultatene for andre kvartal. Nøkkeltallene viser:

 • En nedgang i omsetningen til 27,16 milliarder (fra 28,98 milliarder på samme tid i fjor når Myanmar er trukket ut, eller 30,9 milliarder med Myanmar)
 • Av dette var trafikk- og abonnementsinntekter 20,33 milliarder (ned fra 22,0 milliarder)
 • En nedgang i justert resultat (EBITDA før engangsposter) til 12,35 milliarder (fra 13,18 milliarder
 • Et resultat etter skatt som halverte seg til 2,19 milliarder (fra 4,43 milliarder)
 • Telenor investerte 6,07 milliarder og har så langt i år investert 10,30 milliarder, mot 7,0 på samme tid i fjor.

Omsetningen er en drøy milliard lavere enn analytikernes forventning på 28,30 milliarder kroner, viser konsensustall fra InFront/TDN. Det justerte resultatet endte rundt en halv milliard lavere enn forventningen på 12,84 milliarder, mens resultat etter skatt endte drøye 600 millioner lavere enn forventningen på 2,83 milliarder.

En stor del av resultatfallet skyldes en styrking av den norske kronen siden i fjor, forklarte finansdirektør Tone H. Bachke under kvartalspresentasjonen.

Selv om resultatene er noe svakere enn ventet og dårligere enn samme periode i fjor, ser Telenor nå lysere på utviklingen for 2021 enn fjoråret.

Etter første kvartal tok Telenor Myanmar ut av konsernets prognoser grunnet usikkerheten i landet i kjølvannet av militærkuppet.

Prognosene viste da at man forventet omtrent samme omsetning og brutto driftsresultat i 2021 som i 2020, men nå ventes det en svak vekst:

 • Telenor forventer at abonnements- og trafikkinntekter skal øke mellom null og én prosent i 2021
 • Brutto driftsresultat (EBITDA) ventes å øke mellom null og to prosent
 • Driftsmessige investeringer forventes å tilsvare 15 til 16 prosent av driftsinntektene – som er uendret fra forrige prognose
Les også

Telenor og Axiata slår sammen selskaper: Skaper mobilgigant i Malaysia

– Kundevekst i Asia

– Telenor rapporterer vekst i andre kvartal drevet av sterke resultater i Norden kombinert med en økning i databruk og kundevekst i de asiatiske markedene, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en uttalelse i kvartalsrapporten.

Han peker på at egenveksten (organisk) i abonnements- og trafikkinntekter endte på to prosent.

– Kombinert med god operasjonell kontroll og fortsatt god fremdrift innenfor moderniseringen av selskapet bidro dette til en organisk vekst i EBITDA på fire prosent, fortsetter han.

Samlet sett økte antallet kunder hos Telenor med 1,7 millioner til 170,3 millioner totalt, mot et fall på 3,4 millioner til 158,9 millioner kunder på samme tid i fjor.

Det er særlig Grameenphone i Bangladesh som driver kundeveksten med sine 1,3 millioner nye kunder. Pakistan og Thailand bidrar med henholdsvis 300.000 og 200.000, mens man mistet 33.000 kunder i Malaysia. Dette ble imidlertid oppveid av en kundevekst i Norden på 37.000 (Telenor Norge mistet 24.000).

I andre kvartal kunne Telenor endelig annonsere at fusjonen i Malaysia er i boks. Selskapet slår sammen selskapet sitt Digi med Axiatas selskap kalt Celcom – en fusjon som skaper en mobilgigant i landet med anslått verdi på rundt 100 milliarder kroner.

Selv om fusjonen ikke ble så stor som man opprinnelig så for seg, ved at hele den asiatiske virksomheten til Axiata og Telenor skulle slås sammen, så markerer fusjonen i Malaysia at Telenor får utnyttet en de strukturelle mulighetene selskapet har sett i Østen.

– Vi har en ambisjon om å betjene datarevolusjonen i regionen og etterspørselen etter data bidrar til inntektsutviklingen i Bangladesh og Pakistan. Markedsutviklingen innenlands i Thailand stabiliserte omsetningen, til tross for effekten av en tredje bølge i pandemien, sier Brekke.

Telenor rapporterer om at det i andre kvartal var «betydelig økning i daglige smittetilfeller» i Thailand, Bangladesh og Malaysia, med påfølgende nye nedstengninger. Dette gjør at Telenors virksomhet «fortsetter å bli påvirket av covid-19», selv om man i Norden ser effekt av vaksineringen.

PS! Telenor fikk ut 200 millioner kroner i utbytte fra Grameenphone i Bangladesh i andre kvartal. Sentralbanken i landet har tidligere lagt ned midlertidig forbud mot å hente ut slike utbytter fra landet. Den 14. juli vedtok styret i Grameenphone et nytt utbytte på 1,7 milliarder, hvorav Telenors andel er rundt 900 millioner.

Les også

Telenor selger Myanmar-virksomheten for 900 millioner kroner

Ute av Myanmar syv år etter at mobilnettet ble skrudd på

Det tok imidlertid lang tid etter at andre kvartal var over før fusjonsnyheten i Malaysia ble overskygget av en langt større og mer symbolsk nyhet:

Den 8. juli meldte Telenor at de selger hele Myanmar-virksomheten til libanesiske M1 Group for 105 millioner dollar (900 millioner kroner) – bare syv år etter at de skrudde på mobilnettet sitt i landet for første gang.

55 millioner dollar av dette, eller rundt 470 millioner kroner, betales over fem år.

Forrige gang Telenor forlot et marked var i 2018 da selskapet solgte virksomhetene i Øst-Europa for 26,5 milliarder. Året før hadde Telenor forlatt India etter store tap.

Telenor tok allerede finansielle grep i første kvartal og skrev ned hele virksomheten i Myanmar til null – noe som ga telegiganten et tap i regnskapet på 6,5 milliarder. I tillegg tok Telenor ut Myanmar fra konsernets finansielle prognoser for året.

Salget markerer den tragiske slutten på det som inntil militærkuppet tidligere i år har vært et eneste stort eventyr for Telenor.

Telenor gikk inn i Myanmar i 2013 og åpnet mobilvirksomheten i 2014, i forbindelse med at Aung San Suu Kyi ble løslatt fra husarrest og militærjuntaen åpnet for valg. Telenors inntreden hadde solid støtte fra den norske regjeringen og satsingen ble også en suksess – langt raskere enn forventet.

Hva sluttregnestykket blir for Myanmar-satsingen er fortsatt ikke klar og denne beregningen «vil ferdigstilles ved sluttføring av transaksjonen», opplyste selskapet 8. juli.

Da Telenor annonserte salget i starten av juli opplyste selskapet at de opp gjennom årene har bidratt med rundt 5,3 milliarder kroner i finansiering til Telenor Myanmar og fått ut rundt 3,2 milliarder i utbytter.

Dette impliserer altså et tap på 2,1 milliarder før man regner med salgsprisen på 900 millioner.

Selve salgssummen impliserer en selskapsverdi på Telenor Myanmar på rundt 600 millioner dollar, tilsvarende 5,2 milliarder kroner, ifølge Telenor.

PS! Myanmar er nå bokført som virksomhet for salg i regnskapet til Telenor.

Les også

Analytiker mener Telenor bør vurdere å droppe Asia

Inntektsvekst i flere land

Ser man på de ulike landene i Telenors portefølje viser utviklingen i trafikk- og abonnementsinntekter stort sett en positiv utvikling.

I Asia vokste disse inntektene med 8 prosent i Bangladesh, 11 prosent i Pakistan og 2 prosent i Malaysia, mens de falt med 2 prosent i Thailand, som sliter med en krise i turistindustrien.

I Norden hadde Finland og Danmark begge en vekst i disse inntektene på 3 prosent, mens de var stabile i Sverige.

Samlet sett var trafikk- og abonnementsinntekter for konsernet stabile i første halvår.

Ser man på regnskapene til de ulike landene kan de oppsummeres slik:

 • Sverige hadde en stabil omsetning på 2,05 milliarder og en liten økning i driftsresultat på 489 millioner
 • Danmark hadde en stabil omsetning på 1,13 milliarder og en solid økning i driftsresultat fra 52 til 112 millioner
 • DNA i Finland hadde en svak nedgang i omsetningen til 1,87 milliarder og et stabilt driftsresultat på 242 millioner
 • dtac i Thailand opplevde et inntektsfall fra 6,0 til 5,3 milliarder og et driftsresultat som falt fra 856 til 670 millioner
 • Digi i Malaysia hadde en stabil omsetning på 3,28 milliarder og et driftsresultat som falt fra 1,0 milliard til 848 millioner
 • Grameenphone i Bangladesh hadde et inntektsfall fra 3,9 til 3,5 milliarder og et relativt stabilt driftsresultat på 1,56 milliarder
 • I Pakistan hadde man en stabil omsetning på 1,45 milliarder og et driftsresultat som økte noe til 356 millioner
Publisert: