Konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Omstilling gjennom 115 år er Hydros nøkkel til suksess 

Hydro har inngått en avtale om salg av forretningsområdet for valsing, som blant annet omfatter valseverkene i Holmestrand og på Karmøy. Dette er starten på et nytt kapittel for to av våre norske anlegg.

 • Hilde Merete Aasheim
  Hilde Merete Aasheim
  Konsernsjef Hydro
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Salget sikrer et bedre grunnlag for at dagens valsevirksomhet i Hydro skal kunne videreutvikles, og arbeidsplassene trygges.

Samtidig vil salget bidra til at Hydro kan fortsette arbeidet med å sikre lønnsomhet og bærekraft fremover, enda mer rettet mot det grønne skiftet. 

Omstilling har vært, og vil fortsatt være vår nøkkel til suksess som et norsk industrilokomotiv. 

Siden jeg i 2019 tok over som konsernsjef i Hydro har jeg satt en tydelig agenda med fokus på lønnsomhet og bærekraft. Hydro har levert for svake resultater i flere år, og forretningsområdet Valsing har de siste årene vist en negativ lønnsomhetsutvikling.

Derfor varslet jeg for snart to år siden en strategisk gjennomgang av forretningsområdet. I gjennomgangen har vi identifisert og iverksatt et kraftig forbedringsarbeid. Dette arbeidet er godt i gang og gir resultater.

Samtidig har vi identifisert et vesentlig investeringsbehov for å kunne realisere det fulle potensialet i valsevirksomheten. Vi har sett på ulike løsninger for å sikre dette og har nå konkludert med et salg av hele forretningsområdet til eiere som har vilje og kapital tilgjengelig for å satse. 

Jeg har tro på at den nye eieren vil gi det beste grunnlaget for å videreutvikle valsevirksomheten og å sikre norske og tyske arbeidsplasser.  

Les også

Norsk Hydro selger valseverkene for 14,2 milliarder

Salget er en del av Hydros strategi om å styrke selskapets lønnsomhet og fremme en bærekraftig utvikling.

Hydros strategiske retning innebærer at vi skal styrke vår posisjon innen lavkarbonaluminium, med utgangpunkt i fornybarbasert industriproduksjon i Norge, og å diversifisere og vokse innen blant annet resirkulering, fornybar energi og batterier.  

I Norge produserer vi aluminium med det laveste klimautslippet i verden. Dette er mulig fordi vi har god industriell tilgang til fornybar energi og tilgang på verdensledende kompetanse – fra forskere til operatører.

Siden 2012 har Hydro investert 19 milliarder i den norske kraft- og metallvirksomheten og økt produksjonskapasiteten for metall med 40%. Med vår nye teknologipilot på Karmøy og investeringene i aluminiumverket på Husnes, produserer vi nå mer aluminium i Norge enn noen gang tidligere.

Jeg ønsker å bruke verdensledende, norsk kompetanse og teknologi til å utvikle denne fremtidsrettede virksomheten videre i Norge, og levere aluminium som aktivt bidrar til det grønne skiftet. 

Les også

650 ansatte venter på Hydros avgjørelse

Vi må lykkes i å produsere mer ved bruk av færre ressurser. Aluminium passer som hånd i hanske i denne ambisjonen. Resirkulering av aluminium innebærer et redusert behov for utvinning av nye råmaterialer og krever kun fem prosent av energien sammenlignet med «ny aluminium».

Kvaliteten er den samme. I Hydro satser vi derfor aktivt på å styrke vår rolle i resirkulering og dette arbeidet vil fortsette med full kraft innenfor Hydros forretningsområder. 

Som del av Hydros strategi vil vi fortsette å utvikle selskapet gjennom å diversifisere og vokse innen nye områder, der vår kompetanse passer godt med de globale megatrendene. 

Klimaendringene og det grønne skiftet krever utfasing av fossile energibærere, slik at vi kan erstatte disse med ny fornybar energi. Foredling av energi til produkter og evnen til lønnsom industrialisering har vært grunnmuren i Hydro siden 1905. 

Vi skal bruke vår kompetanse til å ta en større og mer aktiv del i det grønne skiftet fremover, blant annet innenfor fornybar kraft og batterier. 

Lykkes vi innen disse områdene, vil vi bidra til å sikre konkurransefortrinnet som Norge har med god tilgang på ren energi, samtidig som vi skaper nye og fremtidsrettede industrier, med et betydelig verdiskapings- og sysselsettingspotensial. Og ikke minst et lønnsomt og bærekraftig Hydro, posisjonert for fremtiden.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aluminium
 2. Hydro

Flere artikler

 1. Norsk Hydro selger valseverkene for 14,2 milliarder

 2. Hydro-sjefen om kritikken mot salg: – Stor respekt for den usikkerheten

 3. LO-sjefen om Hydros salg av valseverkene: – Dette må stanses

 4. Politikere svært skuffet over Hydro-salg: – Skaper usikkerhet

 5. Norsk Hydro snur til pluss i første kvartal