Dof-styret kommer med nytt forslag til rekonstruksjonsplan

Hvor mye aksjonærene skal sitte igjen med etter at det kriserammede offshorerederiet er rekonstruert, har vært en kime til konflikt. Styrets nye forslag innebærer at eksisterende aksjonærer vil eie 3,75 prosent av selskapet.

NY REDNINGSPLAN: Dof-styret har lagt frem enda en plan som reduserer milliardgjelden til selskapet, etter at den forrige ble nedstemt av aksjonærene.
Publisert:

Dramaet i offshorerederiet Dof fortsetter. Nå har det nye styret kommet med et nytt forslag til en redningsplan for det gjeldstyngede rederiet.

«Basert på forutgående sonderinger, anser styret at det nå foreliggende forslaget er et rimelig kompromiss som bør få tilstrekkelig flertall blant selskapets kreditorer og aksjonærer», står det videre i meldingen.

– Det er dette alternativet styret mener det er best sjanse for vil bli akseptert, sier styreleder Leif Chr. Salomonsen til E24, og tilføyer at det vil bli kalt inn til ekstraordinær generalforsamling for å stemme over forslaget om kort tid.

Planen styret har lagt på bordet har allerede fått tilslutning fra Møgster Offshore AS som eier rundt 31,6 prosent av aksjene i Dof, melder selskapet fredag.

Les på E24+

Dette er kampen om Dof

Les også

Småaksjonærer i Dof går sammen: Vil unngå å bli skvist ut

Trolig konkurs om planen stemmes ned

Kompromisset styret snakker om er hvor mye de eksisterende aksjonærene skal sitte igjen med etter at selskapets gjeld er konvertert til egenkapital.

I et forslag som lå på bordet i november, lå det inne at de eksisterende aksjonærene skulle sitte igjen med å eie 4 prosent av aksjene. Dette ble nedstemt, blant annet av en gruppe aksjonærer, som ønsket «likebehandling» av sine interesser og interessene til kreditorene og hovedeier Helge Møgster.

Siden lå det an til aksjonærene bare skulle sitte igjen med én prosent av aksjene.

– Skulle gjerne sett at aksjonærene fikk beholde en større del av selskapet

I styrets nye forslag er denne prosentandelen oppjustert, men er ellers identisk med november-forslaget.

– Styret skulle gjerne sett at aksjonærene fikk beholde en større del av selskapet enn det forslaget legger opp til. Dersom man hadde kunnet stille klokken tilbake og startet forhandlingene med kreditorene på nytt i dag, så hadde det kanskje vært mulig, sier Salomonsen.

– Det er imidlertid et faktum at konsernet har cirka 25 milliarder kroner i gjeld som det, i det alt vesentlige, ikke har vært betalt hverken renter eller avdrag på i over to år.

Styrelederen er tydelig på at selskapet trenger en løsning nå.

– Med styrets forslag vil eksisterende aksjonærer eie 3,77 prosent av et styrket DOF ASA, selskapet vil videreføre sin virksomhet og aksjonærene vil få ta del i den verdiskapingen som mange forventer vil skje i tiden som kommer, konkluderer Salomonsen.

Styret er også tydelige på at dersom denne planen ikke går gjennom, så vil neste steg trolig være å åpne konkurs.

«Virksomheten vil imidlertid drives videre som i dag gjennom datterselskapet DOF Service AS og dets underliggende selskaper. Aksjonærverdiene vil imidlertid med overveiende sannsynlighet være tapt», skriver styret.

Les på E24+

Provoserte DOF-aksjonærer vil kuppe styret og sette inn sine egne folk

Kastet styret og trakk seg fra verv

Like etter at aksjonærene i det kriserammede offshorerederiet stemte ned selskapets foreslåtte redningsplan, ville en gruppe aksjonærer, med blant andre Bjarte Brønmo i spissen, kaste det sittende styret i selskapet.

Gruppen vant frem og fikk i midten av desember byttet ut styret med sine egne foreslåtte medlemmer, inkludert Bjarte Brønmo.

Men tidligere denne uken, i overkant av en måned etter at han gikk inn y styret, valgte Brønmo å fratre sitt styreverv.

Austevoll-rederiet Dof har 4000 ansatte og skip over hele verden, men har lenge slitt med høy gjeld.

Rederiet skylder rundt 25 milliarder kroner, og inngikk tidligere en avtale med kreditorene som blant annet betyr at seks milliarder av gjelden omgjøres til aksjer.

Les på E24+

Analyseselskap anslår kraftig hopp i offshoreverdier

Publisert: