Aker Energy selges til Africa Finance Corporation

Kjell Inge Røkke kvitter seg med oljeselskapet i Ghana.

Kjell Inge Røkke er i dag eier av Aker Energy.
Publisert:

African Finance Corporation kjøper Aker Energy, opplyser Aker i en børsmelding fredag.

Oljeselskapet, som har virksomhet i Ghana, er hovedsakelig eid av Kjell Inge Røkke i dag.

African Finance Corporation (AFC) er opprettet av afrikanske stater, og investerer i infrastruktur, industri og naturressurser.

Sentralbanken i Nigeria er den klart største eier til AFC. En rekke andre afrikanske finansaktører og statlige institusjoner er inne blant aksjonærene, inkludert ghanesiske myndigheter.

Les på E24+

Kan Oslo Børs igjen bli vinneren?

Gjennom oppkjøpet overtar AFC en 50 prosent eierandel i oljefeltet Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP) utenfor kysten av Ghana. Der har boreoperasjoner bekreftet betingende ressurser på 450–550 millioner fat oljeekvivalenter i Pecan-feltet.

Det blir ikke endringer i ledelsen i Aker Energy, ifølge meldingen. De skal jobbe videre for å levere en utviklingsplan for Pecan-feltet til ghanesiske myndigheter denne måneden.

– Gir verken gevinst eller tap

Kjøpet vil gjøres basert på en earn-out-model. Det innebærer at Aker Capital vil få betalt avhengig av inntjeningen fra oljefeltet og virksomheten til Aker Energy, og/eller potensielt fremtidige salgsinntekter, ifølge meldingen.

Til TDN Direkt viser Akers mediekontakt Atle Kigen til at Akers eierandel på 50,8 prosent i Aker Energy har en bokført verdi på 990 millioner kroner.

– Salget til AFC gir verken gevinst eller tap, og medfører ingen nedskrivning i dag. Verdien av transaksjonen er knyttet opp til en earn-out-modell med ulike elementer som vi i henhold til avtalen med kjøper ikke kan gi mer informasjon om nå, skriver Kigen i en e-post til nyhetsbyrået.

Aker Energy er i dag heleid av Aker Capital, som igjen er eid av Aker og The Resource Group TRG med rundt halvparten hver. Kjell Inge Røkke og familien eier TRG alene, og TRG er hovedeier i Aker med 68 prosent av aksjene.

Er allerede investert

Aker-sjef Øyvind Eriksen sier de tross salget fortsatt har tro på potensialet til oljefeltet i Ghana. Han påpeker at AFC allerede er investert i utviklingen av feltet, og dermed er godt egnet til å fortsette den.

AFC har tidligere investert 200 millioner dollar gjennom obligasjoner, og AFC toppsjef sitter i dag i styret til Aker Energy.

– I tråd med Akers kapitalallokerings-prioriteringer, har vi tatt den strategiske avgjørelsen om å selge vår eierandel i Ghana-andelene med en earn-out-model som vederlag. På den måten deler vi risikoen og gevinst av dette fremtidige utviklingsprosjektet, sier Eriksen i meldingen.

AFCs toppsjef, Samaila Zubairu, sier DWT/CTP-prosjektet har potensial til å skape jobber og øke inntektene til Ghanas myndigheter.

– AFC vil fortsette å sikre at Afrikas naturressurser, inkludert de store olje- og gassreservene, utvikles bærekraftig innen for rammeverket av energiskiftet og FNs mål for bærekraftig utvikling.

Publisert: