Bane Nor tror det ikke vil gå med flere skattekroner på Follobanen: – Vil fremme erstatningskrav

Bane Nors konsernsjef mener det er totalentreprenøren AGJV som må ta regningen for feilen som førte til at Follobanen stengte en uke etter åpning.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møter pressen etter hastemøte om Follobanen.
Publisert:

– Det har kommet informasjon som bekymrer meg, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tirsdag møter han pressen etter et krisemøte med de tre jernbaneinstansene Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn, om stengingen av Follobanen.

– Det har vært usikkerhet om valgt løsning når det gjelder returstrøm og jording. Jeg mener det er behov for en ekstern gjennomgang eller gransking av dette. Bane Nor har betrygget oss at det ikke har utgjort noen fare for passasjerene, sier han.

Prestisjeprosjektet til 36 milliarder kroner, som inkluderer den 20 km lange Blixtunnelen, skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski, som ligger sørøst for hovedstaden.

– Er Gorm Frimannslund mannen som skal ta dette videre?

– Vi er ikke opptatt av ansvar og skyld og tillitsspørsmål. Vi er oppptatt av å få løst saken. Så vil ansvarsforhold og årsaker komme frem i en granskning, sier Nygård.

– Anlegget er underdimensjonert

Follobanen ble stengt 19. desember etter varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon. Da hadde den nye togstrekningen bare vært åpen i en uke.

Årsaken er knyttet til returstrøm og jording.

– Vi kan i ettertid konstatere at dette anlegget er underdimensjonert når det gjelder returstrømmer og har et feil design, og det er det vi nå holder på å endre på, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, til E24 i etterkant av møtet.

Underveis i prosjektet var Norconsult hyret inn for å vurdere den tekniske løsningen som totalentreprenør AGJV og underleverandør COWI hadde valgt. Der oppsto det faglig uenighet.

– En av de har fått rett og en av de har fått feil, og da er det grunnlag for en gransking av hvilke vurderinger Bane Nor har gjort og hvordan de har håndtert den risikoen, sier samferdselsministeren.

Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, forklarer at deler av Follobanen var underdimensjonert.

Garantisak

– Det er byggherre som velger å igangsette anlegget, så det har vi det fulle og hele ansvaret for, sier Frimannslund.

Likevel mener han at prislappen for redesignet vil falle på deres totalentreprenør AGJV.

– Sett fra vårt ståsted så er dette en garantisak i forhold til vår totalentreprenør AGJV. Vi kommer til å fremme et erstatningskrav overfor de. Vi regner med at dette får vi fullt gjennomslag for som en garantisak, sier han.

Får konsernsjefen rett vil det derfor ikke bli brukt mer skattepenger på Follobanen.

– Den virkelige kostnaden er for passasjerene og de reisende, og de indirekte kostnadene dekkes ikke av en entreprenør.

Bane Nor har sendt brev til AGJV hvor de varsler om at selskapet vil komme med et formelt pengekrav, skriver NTB.

E24 har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra AGJV. Ifølge NTB ønsker ikke COWI å kommentere saken.

I gang med redesign

Frimannslund forteller at Bane Nor og underleverandørene allerede er i gang med å redesigne returstrømsystemet.

– Når vi gjør et redesign så er det et fysisk redesign det er snakk om. Dette er deler og komponenter vi har tilgjengelig, så det er ingenting vi trenger å vente på fra utlandet. Men vi må gjøre de riktige risikovurderingene og stegene i alle godkjenningsprosedyrer før vi iverksetter en ny løsning. Det er det vi holder på med akkurat nå, sier konsernsjefen.

Follobanen har Nordens hittil lengste jernbanetunnel, Blixtunnelen på 20 km.

Bane Nor har gitt Samferdselsdepartementet en plan for gjenåpning i løpet av januar måned.

– Jeg forventer at Bane Nor leverer på denne. Vi har bedt om løpende rapportering på hvordan det løper hen, men også hvordan tilbudet til passasjerene blir i denne perioden, sier samferdselsministeren.

Les også

Erna Solberg erkjenner medansvar for trøbbel på Follobanen

Blir så lenge han har styrets tillit

Fylkesråd Olav Skinnes (Sp) i Viken uttalte i romjulen at toppledelsen i Bane Nor må vurdere sine stillinger etter fiaskoåpningen av Follobanen.

Konsernsjef i Gorm Frimannslund avkrefter til E24 at han vil fratre fra sin stilling.

– Jeg som konsernsjef forholder meg til et styre, også får de gjøre sine vurderinger, sier han.

– Så du vil ikke personlig ta lua og gå?

– Så lenge jeg har styrets tillit så gjør jeg jobben så godt jeg kan. Mener styret at noen andre kan gjøre jobben bedre så vil de gjøre sine grep i forhold til det, og det vil jeg respektere.

Vil teste grundigere

Det har kommet flere reaksjoner på at Follobanen ikke var godt nok testet i forkant av at togstrekningen åpnet for trafikk.

Konsernsjefen i Bane Nor forsikrer at systemet vil bli grundigere testet denne runden.

– Nå kommer vi til å teste med langt flere målepunkter av de returstrømmene som går i anlegget, også kommer vi til å sørge for at vi får testet nok sånn at vi er trygg før vi setter på full trafikk, sier Frimannslund.

– Betyr det at dere vil teste med full togtrafikk?

– Poenget er ikke nødvendigvis hvor mange tog, men at man tester de riktige tingene, og der ser vi at vi hadde et læringspunkt fra forrige runde. Vi må måle på flere punkter og være helt sikker på hvordan returstrømmene går, sier han.

Les også

Vy mener det ikke ville ha vært noe problem å teste Follobanen med full trafikk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om