Her tjener sjefen mest

Høyest lønn i Rogaland, lavest i nord, viser Norsk Lederbarometer.

LEDERLØNNINGER: Norsk Lederbarometer har spurt 2512 ledere om hva de tjener. Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener det er naturlig at ledere i store kommuner tjener mer.

Lederne/Istock
  • Karina Nilsen
Publisert:

Olje- og gassektoren gjør at ledere i Rogaland tjener hele 13 prosent mer enn landsgjennomsnittet viser Norsk lederbarometer. Undersøkelsen viser at de mest befolkningsrike fylkene også har de best betalte lederne.

– Likevel ser vi at ledere i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ligger foran sine kolleger i Oslo – dersom vi inkluderer oljesektoren i regnestykket, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Snittlønnen til en norsk leder er på 579.200 kroner, mens ledere i Rogaland i snitt tjener 696.000 kroner.

Oslo topper uten olje

Undersøkelsen Norsk lederbarometer 2011 har spurt 2.515 ledere og over hele landet. Lederne er en organisasjon for norske ledere og mellomledere.

Olje- og gassektoren trekker snittet opp for oljefylkene, når denne sektoren korrigeres for er

det befolkningstetthet som avgjør størrelsen på lederlønningene.

LES OGSÅ: Her er snittlønnen én million

– Vi har svært mange medlemmer som arbeider i oljesektoren, samtidig som denne bransjen lønnsmessig ligger langt over alle andre bransjer. For å få et mest mulig representativt utvalg valgte vi derfor å holde olje og gass utenfor når vi så på lønnsforskjellene i landets 19 fylker. Da får vi en snittlønn blant norske ledere på 502.800 kroner, der oslolederne topper statistikken med en lønn på 579.900 kroner, sier Brekke.

Befolkningstetthet gir bedre betalt

Lederbarometeret viser en tydelig tendens til at lederlønningene øker med kommunens størrelse. Lederlønnen i kommuner med over 50.000 innbyggere er om lag fem prosent høyere enn de minste kommunene. Brekke mener denne sammenhengen er naturlig.

– Det er flere arbeidsplasser og større bedrifter i befolkningsrike fylker. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, sier han.

Han understreker at også kostnadsnivået er høyere i de mest befolkningsrike fylkene.

– Kostnadsnivået er ofte i øvre del av skalaen i fylker med høy befolkningstetthet, som i Oslo, sier han.

Lavest lønn i nord

– Lederne i Nord-Norge og på Østlandet utenom Oslo og Akershus ligger lavest i landet. Innlandsfylkene samt Vestfold og Østfold ligger langt under snittet for hele landet,sier rådgiver Stein Stugu i De Facto Kunnskapssenter.

Han mener de regionale forskjellene er betydelige og at tilsvarende historiske tall fra Norsk Ledelsesbarometer 2010 bekrefter dette, der de samme fylkene ligger øverst og nederst i lønsstatistikken.

Publisert:

Flere artikler

  1. Så mye tjenernorske ledere

  2. Økende lønnsforskjeller mellom ledere i Norge

  3. Lederne: Nå stuper norske oljelønninger

  4. Betalt innhold

    Nå tjener oljesjefene langt mindre enn tidligere

  5. Betalt innhold

    Økende oljelønninger overrasker forbundsleder