SAS tror streiken kostet 650 millioner svenske kroner: – Blir utfordrende å nå et positivt resultat i år

SAS regner med at den ukelange pilotstreiken kostet selskapet 650 millioner svenske kroner. Regningen kan ende med å spise opp hele overskuddet flyselskapet hadde håpet på i år.

Arkivbilde av SAS-sjef Rickard Gustafson under en pressekonferanse 2. mai der han kunne annonsere at den ukelange pilotstreiken var over.
Publisert:

Den estimerte streikeregningen kommer frem i det ferske regnskapet for SAS sitt andre kvartal som løper fra februar til april.

Beløpet tilsvarer drøyt 590 millioner norske kroner.

SAS har avvikende regnskapsår og dermed kommer alltid påsken i deres andre kvartal.

– Pilotstreiken i slutten av andre kvartal kom på toppen av utfordringene som SAS allerede møtte med et konkurransepreget marked, økende drivstoffkostnader og en svensk krone som svekkes. I tillegg ser vi fallende etterspørsel for innenriksreiser, særlig i Sverige, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en børsmelding.

Gustafson mener dette bare viser hvor viktig arbeidet med å redusere kostnader og øke fleksibiliteten i selskapet er.

Pilotene koster 5,4 prosent mer

Den store pilotstreiken, som varte fra fredag 26. april til og med torsdag 2. mai, er imidlertid fordelt over SAS’ andre og tredje kvartal. Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank har tidligere anslått at streiken hadde en samlet negativ effekt på 350 millioner svenske kroner i kvartalet i form av tapte inntekter, og rundt 500 millioner kroner for året som helhet. Ole Martin Westgaard i DNB Markets hadde på sin side regnet ut en streikeregning på rundt 600 millioner, hvorav 440 millioner kom i andre kvartal.

– Den totale effekten av streiken på resultat før skatt er beregnet til 650 millioner svenske kroner, hvorav 430 millioner relaterer seg til (...) andre kvartal, skriver SAS i rapporten.

Treårsavtalen med pilotene i Danmark, Norge og Sverige er ventet å øke nettokostnaden for pilotene i Skandinavia med 5,4 prosent i løpet av avtalens periode.

Det anslaget inkluderer også produktivitetsforbedringer som til en viss grad kompenserer før økt lønn og andre kostnader, opplyser SAS-sjef Rickard Gustafson.

SAS opplyser nå at rundt 4.000 flyginger og over 370.000 passasjerer har blitt rammet av streiken samlet sett.

Pedersen i Sydbank regnet også med en økning i drivstoffkostnadene på rundt 350 millioner mot samme periode i fjor.

Flyselskapet opplyser at drivstoffkostnadene økte med 536 millioner til 2,18 milliarder.

– Når man setter de økte drivstoffkostnadene sammen med effekten av en svekket svensk krone, så er det en stor effekt. Den svake svenske kronen er egentlig litt hoderystende, sier finansdirektør Torbjørn Wist og peker på at SAS rammes av at de må bruke en svak svensk krone for å kjøpe drivstoff i en dyr dollar.

Tviler på overskudd i år

Tidligere i år hadde SAS en prognose (guiding) om at selskapet «venter å levere et positivt resultat før skatt og engangsposter» i regnskapsåret, gitt at det ikke skjedde uventede hendelser.

Det skjedde åpenbart med streiken.

Nå skriver selskapet at «det vil bli utfordrende å nå et positivt resultat før skatt og engangsposter» i år.

– Hva må til for at dere likevel skal klare et overskudd i år?

– Slik vi ser det nå er det utfordrende, med mindre det blir noen vesentlige endringer i makrobildet. Da tenker jeg på drivstoffpriser og særlig på valutakursen og svenskekronen. Samtidig vil jeg også si at vi naturligvis gjør vårt ytterste for å levere et positivt resultat uansett, sier finansdirektør Torbjørn Wist.

– Gjør denne nye avtalen at deres langsiktige planer må endres?

– Nei, ikke i det store bildet, men de opprinnelige kravene som pilotene stilte ville virkelig gjort det. Det var uholdbart. Vi var veldig opptatt av det under forhandlingene. Vi kan leve med dette, selv om vi ikke liker at kostnadene øker. Men det er klart at vi må legge mer trykk på omstilling og forbedringer fremover, sier Wist.

Selskapet har også redusert den forventede kapasitetsveksten fra en vekst på to til tre prosent i ASK (tilgjengelige setekilometer) til et fall på en prosent.

SAS beholder samtidig målet om å redusere kostnadsnivået og oppnå synergier på 900 millioner svenske kroner, og at brutto investeringsnivå vil ligge på rundt 7,0 milliarder svenske kroner.

Regnskapet viser ellers at SAS økte omsetningen fra 9,92 til 10,19 milliarder svenske kroner mot samme periode i fjor og at resultat før skatt og engangsposter gikk fra -309 millioner til -1,21 milliarder.

Resultat før skatt falt fra -488 millioner til -1,22 milliarder, mens resultat etter skatt gikk fra -349 til -933 millioner svenske kroner.

Mens omsetningen er noe høyere enn ventet, er resultatene svakere enn analytikerne hadde regnet med:

  • Ifølge konsensustall fra InFront var det i forkant ventet en omsetning på 10,1 milliard svenske kroner, et resultat før skatt på −805 millioner og et resultat etter skatt på −631 millioner. Tallene er hentet inn i midten av mai.
Les også

Tror ikke Max-flyene kommer i luften før tidligst i september

Les også

SAS utforsker elfly med Airbus

Les også

– Vi er jo ikke på enhver åpning av nye ruter

Publisert: