Amerikanske techgiganter beskyldes for maktmisbruk. Siden nyttår har Oljefondet tjent nær 170 milliarder kroner på disse selskapene.

De største amerikanske teknologiselskapene fortsetter å stige til rekordnivåer etter at både Facebook, Amazon, Apple og Google la frem kvartalstall torsdag. Oljefondets aksjer i disse selskapene har nå steget med nær 170 milliarder kroner siden nyttår.

Jeff Bezos i Amazon, Tim Cook i Apple, Sundar Pichai i Google og Mark Zuckerberg i Facebook later til å være umulig å stoppe.
Publisert:

Ingenting ser ut til å bite på de største amerikanske teknologiselskapene, det være seg en global pandemi eller kritiske amerikanske kongresspolitikere.

Både Facebook, Amazon og Apple fortsetter å stige til rekordhøye markedsverdier etter at disse selskapene la frem kvartalstall på torsdag. Google, ved dets børsnoterte morselskap Alphabet, falt imidlertid noe tilbake på Wall Street fredag kveld.

Les også

Forvalter om resultatrushet fra teknologigigantene: – Knalltall over hele linjen

Fy FAANG for en stigning!

En av de aller største vinnerne på teknologiselskapenes himmelferd er deres storaksjonær fra Norge, vårt alles oljefond.

Oljefondet er blant de største aksjonærene i alle disse selskapene. Og verdien av Oljefondets aksjer i de fem såkalte FAANG-selskapene, en mye brukt forkortelse for Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, har siden nyttår steget med tilsammen 136 milliarder kroner (se tabellen). Dersom vi også tar med Microsoft (som ødelegger ordforkortelsen FAANG, men likevel regnes til denne gruppen av selskaper), snakker vi om et verdihopp for Norges aksjer på nær 170 milliarder kroner siden nyttår.

Strømmeselskapet Netflix er strengt tatt altfor lite i markedsverdi til å få være med i denne eksklusive gruppen av selskaper, da Netflix «bare» er verdt 213 milliarder dollar, tilsvarende mellom 10 − 30 prosent av markedsverdien til de andre selskapene nevnt her.

Men til gjengjeld har børsverdien av Netflix steget med over 50 prosent i år, altså godt over snittet av hva FAANG-selskapene har steget.

Netflix’ konsernsjef Reed Hastings leder et selskap som egentlig er for lite til å få være med i klubben med Facebook, Apple, Amazon og Google (Alphabet). Men i år har Netflix til gjengjeld steget med hele 50 prosent i verdi.

Økt mer i kroner enn i dollar

Verdiøkningen for Oljefondets aksjer i FAANG-selskapene (uten Microsoft) tilsvarer en verdiøkning på 42,5 prosent i kroneverdi, mens verdiøkningen i dollar er noe lavere, nær 38 prosent.

Differansen skyldes en svekket krone mot dollaren i år. 38 prosent økning i dollarverdi er selvsagt himmelhøyt over hva de aller fleste andre børsnoterte aksjene i verden har endret seg i år. Det pågår tross alt en global pandemi, som senker BNP i alle land i verden, og som hemmer verdenshandelen.

Les også

Kraftig BNP-fall i eurosonen

Verdiøkningen til teknologigigantene ligger skyhøyt over hva det amerikanske aksjemarkedet samlet, målt ved den brede såkalte S&P 500-indeksen, har endret seg i år. Denne indeksen over USAs 500 største børsnoterte selskaper, der FAANG-aksjene forøvrig veier tungt, har kun steget med 0,6 prosent hittil i 2020.

Oljefondet (du og jeg) eier ikke mer enn mellom 0,8 og 1,0 prosent i hver av de store amerikanske teknologiselskapene, men når deres samlede børsverdier er så enorme og bare øker og øker, så blir tallene også svært store for økningen av Norges verdier.

Microsofts konsernsjef Satya Nadella burde kommet inn i FAANG-klubben, men prøv selv å uttale FAANMG inne i en setning.

Amazon blir størst

Av alle Oljefondets over 9200 aksjer i verden, eier vi mest i Apple. Der har Oljefondet fredag 31. august aksjer for over 170 milliarder kroner, en økning på 54 milliarder kroner hittil i år. Alle tallene i denne artikkelen er under forutsetning av at ikke Oljefondet har gjort noen store endringer i år målt mot antall aksjer fondet eide i disse selskapene ved utgangen av 2019.

Men om utviklingen fortsetter som nå, vil trolig Amazon i løpet av et år eller to passere Apple som det aller mest verdifulle enkeltselskapet i Oljefondets portefølje. Vi eier akkurat nå aksjer for 122 milliarder kroner i Jeff Bezos’ verdensomspennende detaljhandelimperium. Amazon er i særklasse blant FAANG-aksjene når det gjelder verdistigning i år.

Verdien av Oljefondets aksjer i Amazon har i 2020 steget med 77,5 prosent i kroner. For en storaksjonær som Oljefondet innebærer det et verdihopp på 53 milliarder kroner.

Det har vært mye omtalt at Amazon er det selskap i verden som har tjent mest på koronapandemien, og Jeff Bezos er den enkeltpersonen som har økt sin formue mest. Men med «på lasset» følger også storaksjonæren Norge, ved vårt statlige Oljefond.

Les også

Verdens rikeste mann har aldri vært rikere

Trenger resten av verden

Men fordi Oljefondets stort sett passivt forvaltede aksjeportefølje er på 9200 aksjer over hele verden, kommer fondet ikke unna følgende faktum: Det er utviklingen i de globale aksjemarkedene totalt sett som til syvende og sist avgjør fondets samlede verdiendring.

Og de store verdensindeksene, som måler utviklingen i verdens samlede aksjemarkeder har, målt i dollar, falt i år.

Publisert: