Norges Bank går hardt ut mot representantskapet

Norges Bank går hardt ut mot representantskapet i et notat, der sentralbanksjefen gjentar at det ikke har blitt begått lovbrudd i forbindelse med Tangen-ansettelsen.

  • Ine Brunborg
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjentar sine uttalelser om at Norges Bank ikke har begått lovbrudd i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen, i et notat offentliggjort torsdag ettermiddag.

Notatet kommer etter en høring om ansettelsen i Stortingets finanskomité på mandag denne uken. Her ble det åpnet for å sende ytterligere informasjon i etterkant.

«Jeg ønsker å benytte den anledningen til å klargjøre særlig to sentrale forhold. Det ene er at Norges Bank ikke har begått brudd på sentralbankloven, forvaltningsloven eller bankens etiske prinsipper da Nicolai Tangen ble ansatt som ny daglig leder av NBIM,» skriver sentralbanksjefen i notatet.

«Det andre er at det samlede avtaleverket er ferdigstilt og signert, og representantskapet har fått oversendt alle avtaler,» skriver Olsen videre.

Les også

Full uenighet mellom Brodtkorb og sentralbanksjefen

Les også

Finansdepartementet: Norges Bank brøt ikke loven i Tangen-ansettelsen

Fikk ikke adgang

I merknadene, som er adressert til finanskomiteen, går Norges Bank hardt ut mot representantskapet, og sier at den ikke har hørt noe om lovbrudd før nå.

«Spørsmål om brudd på sentralbankloven har ikke blitt forelagt sentralbanken, slik forsvarlig og normal saksbehandling tilsier,» skriver Norges Bank.

Norges Bank opplyser om at Olsen ikke har fått adgang til å være til stede for å oppklare uklarheter på alle representantskapets møter etter 22. april, noe ledelsen i sentralbanken skal få lov til etter sentralbankloven.

Uenige om lovbrudd

Representantskapets leder, Julie Brodtkorb, åpnet for at sentralbanken kan ha brutt loven i Tangen-prosessen under høringen på mandag.

Representantskapet mener lovbruddet ble gjort ved ikke å informere Finansdepartementet om at Tangen også som oljefondssjef skulle få fortsette som hovedeier i Ako-systemet.

I sentralbankloven heter det at «Norges Bank skal informere departementet om saker av viktighet».

– Vi konstaterer at det har vært brudd på retningslinjer, regler og lover, sa Brodtkorb under høringen mandag.

Norges Bank fikk også kritikk for å ha brutt Offentlighetsloven ved ikke å føre Tangen opp på den offentlige søkerlisten før ansettelsen ble offentliggjort.

Les også

Brodtkorb møter intern motstand om mulig lovbrudd

I dagens notat viser Norges Bank til et brev fra finansdepartementet til Stortinget, datert den 12. august, der departementet vurderer at det ikke har blitt begått brudd på sentralbankloven.

Her peker departementet på at hovedstyret i Norges Bank har eneansvaret for ansettelsen, og at loven anviser at departementet kun «bør bli orientert om aktuelle kandidater».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Nicolai Tangen
  3. Øystein Olsen

Flere artikler

  1. Finansdepartementet: Norges Bank brøt ikke loven i Tangen-ansettelsen

  2. Brodtkorb møter intern motstand om mulig lovbrudd

  3. Frp vil sende Tangen-rapport i retur

  4. Jan Tore Sanner nekter å gripe inn i Tangen-ansettelsen. Mener sentralbanksjefen ikke har brutt loven.

  5. Juseksperter: Slik kan Jan Tore Sanner stoppe Nicolai Tangen-ansettelsen