Børskommentar: Norske Skog-aksjonærer bør like «kronemysteriet»

Den rekordsvake kronen er en vesentlig bidragsyter til Norske Skogs gode resultater. Der ligger det også en betydelig risiko.

Gjenreisingen av treforedlingskonsernet Norske Skog har gått imponerende godt etter at morselskapet Norske Skogindustrier gikk konkurs høsten 2017.