Aker BioMarine skal tilbake på børs: Investerer 150 millioner i ny norsk fabrikk

Kjell Inge Røkke og Aker vil ha flere med på laget når man nå vil sette enda mer fart i Aker BioMarine. Selskapet vil bygge opp en fabrikk med et forsknings- og utviklingsmiljø for Krill i Norge.

Administrerende direktør Matts Johansen og finansdirektør Katrine Klaveness i Aker BioMarine
Publisert:

– Vi vil bidra til å bygge en ny norsk industri, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

Åtte år etter at selskapet forsvant fra Oslo Børs vil man nå tilbake. Fredag morgen kom meldingen om at Aker har satt i gang arbeidet med en ny børsnotering.

Etter planen skal første børsdag være 6. juli, snaue syv og et halvt år etter at selskapet hadde sin siste dag på Oslo Børs sist.

– Vi er et helt annet selskap nå enn det som var på Oslo Børs før. Vi har gått fra å primært være et fiskeriselskap til å være et bioteknologi- og merkevareselskap, sier Johansen.

Han har selv jobbet i selskapet i 10 år og har vært administrerende direktør de siste 5 årene.

– Vi har investert mye i disse årene og vi har begynt å vise lønnsomhet. Vi lager produkter som bedrer helsen til folk og vi skal gjøre det på en bærekraftig måte, fortsetter han.

Selskapet har nå 500 ansatte og er i kraftig vekst.

Selskapet har de siste to årene i snitt vokst omsetningen med 41 prosent årlig, fra 124 millioner dollar i 2017 til 246 millioner dollar i 2019.

Med en omsetning i første kvartal i år på 71 millioner dollar ligger selskapet foreløpig an til en årsvekst på drøye 15 prosent.

Det justerte driftsresultatet øker enda raskere enn omsetningen, takket være skalaeffekter, forklarer Johansen. I snitt steg den 74 prosent årlig de siste to årene, fra 18 til 53 millioner dollar i perioden 2017 til 2019.

Les også

Røkke vil ha Aker BioMarine på børs: Skal hente 2,15 milliarder kroner

Holder egne produkter til USA

Aker BioMarine har i dag to kjernevirksomheter:

  • Ingredienser: Produserer og selger Omega 3-råvarer til oppdrettsnæringen (laks, reke og matfisk), kosttilskuddsproduksjon, dyreforprodusenter og andre
  • Brands: Aker BioMarines egne produkter. I dag er det snakk om Omega 3-tilskuddet Kori som allerede er på plass hos apotekkjeden CVS, butikkjedene Target og Wal-Mart, og som kommer til Cosco og Sam’s Club.

– Alle de store retailerne i USA har forpliktet seg til å ta Kori-produktene våre inn i hyllene sine, sier Johansen og fortsetter:

– Vi skulle egentlig kalle produktet vårt Ruby fordi det er rødfargede kapsler, men det navnet var det for mange assosiasjoner til. Vi ville finne et nytt navn der vi kunne bygge opp merkevaren fra bunnen av.

Kori har den nødvendige godkjenningen av FDA (det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet) og man satser foreløpig kun på salg direkte til forbrukere i USA. Råstoffsalget direkte til andre bedrifter foregår imidlertid over hele verden.

Man planlegger også å fortsette det ensrettede fokuset på USA på de egne produktene, blant annet på grunn av størrelsen på markedet og felles regulering, påpeker Aker BioMarine-sjefen.

– En eventuell lansering i Europa og Asia ligger langt frem i tid, sier Johansen

Aker BioMarine har i en periode vært i en rettskrangel med Stig Remøys krillselskapet Rimfrost. Rimfrost har vunnet frem i patentstriden, men Aker BioMarine-sjefen sier selskapet ikke er avhengig av denne teknologien i sin virksomhet:

– Vi kjøpte jo konkursboet til Emerald Fisheries og mener vi ikke fikk med de patentene vi skulle. De interessene vil vi ivareta, men vi bruker ikke den teknologien i dag, sier Johansen.

Les også

Røkke-rakett etter børsplaner

Skal bygge fabrikk i Ski

Aker BioMarine har to store produktlanseringer foran seg.

Det ene er å selge sitt eget hundefor fra 2022. Hundefor er et marked som bare i USA er på 24 milliarder dollar og 90 milliarder dollar globalt, ifølge selskapet.

– Hunder trenger omega 3-tilskudd og hundeeiere er villig til å betale stadig mer for at hundene deres har det bra, sier Johansen entusiastisk.

Den andre satsingen er salg av eget proteinpulver.

– Et proteinpulver basert på krill er ikke basert på melk og det tåler varme, slik at det kan pasteuriseres, forklarer Johansen.

For å få pulverproduksjonen i gang skal man i første omgang investere 150 millioner kroner for å bygge en pilotfabrikk i Ski, som senere skal fungere som selskapets forsknings- og utviklingsavdeling.

– Den fabrikken skal ha en produksjonskapasitet på 100 tonn årlig. Deretter vil vi bygge en fabrikk i USA med kapasitet på 5.000 tonn årlig, sier Johansen.

Byggingen skal etter planen starte til høsten. Plasseringen i Ski er ikke tilfeldig:

– Ski-fabrikken skal brukes til å finjustere produksjonsprosessen vi har utviklet før man går i gang i stor skala i USA. Senere skal anlegget i Ski fungere som forsknings- og utviklingssenteret vårt, tett på hovedkontoret i Oslo og på miljøet rundt universitet i Ås, sier Johansen.

– Har dere planer om flere produkter basert på krill utover hundefor og proteinpulveret, kan det for eksempel brukes til kosmetikk eller annet?

– Det er ikke noe vi har konkrete planer om nå, men vi har bare så vidt skrapt overflaten av potensialet som ligger i molekylene til krillen, sier Johansen.

Bruker ikke hele kvoten

For å få inn råstoffet til krillproduktene har Aker BioMarine i dag tre fartøy i drift i Antarktis, sør for Sør-Amerika. Det siste fartøyet ble levert i fjor og økte selskapets fangstkapasitet fra 40.000 til 70.000 tonn årlig.

– Trenger dere flere fartøy for å vokse?

– Vi trenger ikke å investere i flere fartøy for å nå de målene vi nå presenterer, men vi vil vurdere en fornyelse av flåten, sier Johansen.

– Vil kvotene på krill kunne legge en demper på vekstmulighetene deres?

– Det er en kvote, men den er ikke fullt utnyttet og kvoten er bare på rundt en prosent av den totale biomassen. Det er også flere områder å fiske krill enn der vi fisker i dag, blant annet lenger øst i Antarktis der kvoten er omtrent like stor som den vi benytter i dag, sier Johansen.

Les på E24+

Børskommentar: Klarer Røkke å unngå å ta krill-regningen alene?

Akers eierandel må ned

I første omgang skal Aker BioMarine noteres på Merkur Market-markedsplassen til Oslo Børs. Innen første kvartal neste år ønsker man å komme seg inn på hovedlisten.

For å få til det må flere formelle krav innfris.

– Å få en notering på hovedlisten er en lengre prosess. Siden vi har en solid investorinteresse og ønsker å gjøre denne børsnoteringen nå, så valgte vi denne løsningen, forteller finansdirektør Katrine Klaveness.

Om lag 21 prosent av Aker BioMarine-aksjene vil være i såkalt «fri flyt» ved børsnoteringen, altså andelen aksjer som er ansett som tilgjengelig for kjøp og salg.

Minstekravet på Merkur er 15 prosent, mens man må opp i 25 prosent for å bli tatt opp på Oslo Børs, forklarer finansdirektøren.

– Så det er opp til Aker å avgjøre hva de vil gjøre for at man innfrir kravet, sier Klaveness.

Omega 3-tilskuddet Kori selges i USA av Aker BioMarine og er basert på krillolje

I forbindelse med børsnoteringen skal det etter planen hentes inn 225 millioner dollar (2,15 milliarder kroner) i frisk kapital.

90 millioner dollar går med til å nedbetale et lån fra Aker og Aker BioMarine vil dermed sitte igjen med rundt 135 millioner dollar (1,29 milliarder kroner) før kostnadene til emisjonen er dekket.

– Hvorfor ikke kjøre en åpen emisjon, der dere kanskje kunne fått inn enda mer kapital?

– Vi tror dette er et greit sted å starte. Vi har vært på børs før og det er viktig for oss å få fortelle historien om hvor mye som har skjedd de siste årene og hvor vi er nå. Vi har fått en god tilbakemelding fra investorene, sier Klaveness.

– Vil dere har et finansieringsbehov utover dette for å finansiere de vekstplanene dere nå presenterer?

– Det vi har i «pipeline» (mål og igangsatte utviklingsprosjekter, journ.anm.) klarer vi å dekke med det vi får inn i emisjonen og den økende kontantstrømmen fra virksomheten, sier Klaveness.

Publisert: