Yara vurderer å børsnotere separat selskap

Gjødselkjempen Yara skjerper kuttplanene med ytterligere 350 millioner dollar frem mot 2023, og vurderer å skille ut og børsnotere deler av virksomheten i eget selskap.

VURDERER BØRSNOTERING: Deler av Yara kan bli skilt ut og børsnotert, sier gjødselgiganten. Dette er konsernsjef Svein Tore Holsether.

Foto: Ned Alley NTB scanpix
Publisert:,

Det nye børsnoterte selskapet vil ifølge Yara kunne havne blant de 30 største selskapene på Oslo Børs, avhengig av kapitalstruktur og verdsetting på tidspunktet for notering.

Samtidig vil det gjenværende Yara holde seg blant de ti største selskapene på Børsen, skriver Yara. Selskapet er i dag Børsens fjerde største med en børsverdi på 113,8 milliarder kroner.

Det nye selskapet, som ennå ikke har fått noe navn, vil få med seg deler av Yaras industrivirksomhet og produksjonsanlegg og vil få rundt 10 til 15 prosent av Yaras brutto driftsresultat (ebitda), skriver Yara.

Det «gamle» Yara skal i så fall fortsette å konsentrere seg om plantenæring.

Samtidig varsler Yara en endring i utbyttepolitikken, slik at selskapet nå vil betale ut 50 prosent av resultatet etter skatt til aksjonærene, mot et tidligere mål om utbytte på 40 til 45 prosent av resultatet.

– Vi venter at aksjen vil reagere positivt ved åpning i dag og har før eventuelle endringer en kjøpsanbefaling med et kursmål på 480 kroner per aksje. Kursen stengte i går på 416,50 kroner per aksje, skrev DNB Markets i en morgenrapport.

Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen skrev i et notat at kapitalmarkedsdagen overgår markedets forventninger på de fleste punkter. Det støtter opp under analytikernes estimater, Yaras lønnsomhet og aksjekursen, påpekte han.

– Vi gjentar vår kjøpsanbefaling med et kursmål på 500 kroner, skrev Sivertsen.

Aksjen steg rundt 1,56 prosent fra start, men deretter dempet den seg og handlet nokså flatt mot dagen før. Yara-aksjen er opp nær 25 prosent siden nyttår.

Jekker opp forbedringene

Yara har tidligere varslet at selskapet ville justere opp sitt forbedringsprogram og utvide tidsrammen, som opprinnelig gjaldt frem til 2020.

Selskapets mål har så langt vært å redusere kostnadene med 500 millioner dollar innen 2020. Yara har tidligere i år slitt med utfordringer i produksjonen, noe som gikk ut over arbeidet med forbedringer.

Torsdag varsler Yara ytterligere 350 millioner dollar (2,99 milliarder kroner) i forbedringer, målt mot 2015-nivå. Det er mer enn ventet.

SEB hadde på forhånd ventet at kostnadsprogrammet ville bli oppjustert med rundt 200 millioner dollar i perioden 2020 til 2022, mens DNB ventet at Yara ville varsle ytterligere 250 millioner dollar i forbedringer, ifølge TDN direkt.

Samtidig endrer selskapet litt på utgangspunktet, slik at Yaras formelle nye mål blir på 600 millioner dollar i forbedringer i 2023, målt mot 2018-nivå.

Selskapet sier at investeringene blir på 1,3 milliarder dollar i 2019, 1,2 milliarder dollar i 2020 og én milliard dollar i 2021, et betydelig lavere nivå enn i de senere årene. Yaras investeringer nådde en topp på 2,2 milliarder dollar i fjor.

Vurderer egen børsnotering

Samtidig varsler Yara altså at det vurderer å skille ut mye av industrivirksomheten og børsnotere denne i et eget selskap. Avgjørelsen om dette vil bli tatt i 2020, og Yara vil beholde «et betydelig eierskap» i det nye selskapet.

Yara ble selv skilt ut av industrikjempen Norsk Hydro i 2004 etter å ha vært drevet som virksomheten Hydro Agri, og mener at dette bidro til å styrke veksten og avkastningen i selskapet. Nå vil Yara kopiere strategien.

– Som en naturlig utvikling av selskapets strategi som ble kunngjort i fjor sommer, vurderer Yara nå en børsnotering for en tilsvarende veksthistorie, skriver Yara i en melding.

Grepet vil i så fall skape verdens første integrerte industrielle nitrogenselskap, skriver selskapet. Konkurrentene driver med gjødsel og industrielle kjemikalier, eller med oppstrømsvirksomhet eller distribusjon, men Yara-selskapet vil gjøre alt dette.

– Et fokusert NewCo (foreløpig navn, journ.anm.) vil også kunne forfølge muligheter som tidligere har blitt nedprioritert til fordel for muligheter innen gjødselvirksomhet, skriver Yara.

Yara har tidligere gitt signaler om at selskapet skal satse mer rendyrket på plantenæring, og at det vurderte å selge sin virksomhet innen skrubbere som renser skipsutslipp, AdBlue som renser partikler fra dieselbiler og virksomheten innen eksplosiver fra ammoniumnitrat, Mining Applications.

Svakere resultat i fjor

Yara leverte i fjor et resultat etter skatt på 159 millioner dollar, ned fra 477 millioner dollar året før. Omsetningen steg til 12,93 milliarder dollar, fra 11,36 milliarder dollar året før.

Også på sin kapitalmarkedsdag i 2018 presenterte Yara optimistiske vekstutsikter, med planer om å kutte kostnader og håp om sterkere dollar og økte gjødselpriser.

Yara har gått gjennom en periode med store milliardinvesteringer i ny kapasitet og oppkjøp, og planlegger nå å høste fruktene av dette arbeidet og sørge for at maskineriet er velsmurt og leverer som planlagt.

Under fjorårets kapitalmarkedsdag sa Yara-sjef Svein Tore Holsether at selskapet hadde håp om å kunne levere et resultat på 5,8 dollar per aksje fra 2020, opp fra 1,8 dollar per aksje i 2017.

Fjoråret levde ikke opp til vekstplanene – selskapet leverte et resultat på 0,58 dollar per aksje i 2018.

Her kan du lese mer om