Tangen slipper skatt på milliardinntektene: – De pengene går aldri innom Norge

Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen slipper ifølge Norges Bank å betale norsk skatt på milliardinntektene fra AKO Capital. Pengene sluses skattefritt inn i Tangens veldedige stiftelse via et britisk selskap.

Oljefondets nyansatte sjef Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen holdt pressekonferanse torsdag. Det kom mange spørsmål om Tangens formue, eierskap og virksomhet i skatteparadiser.
Publisert:

Det betyr at Tangen bare trenger å betale formuesskatt til Norge av pengene og fondsandelene som han tar med seg hjem til Norge.

Tangen har selv anslått at han vil betale formuesskatt på mellom 60 og 70 millioner kroner i året.

Men hvis den nye sjefen for Oljefondet hadde blitt ilagt full skatt til Norge på alle inntekter fra eierskapet i AKO Capital, kunne beløpet ha blitt betydelig høyere.

Tangens eierandel i AKO Capital skal kuttes fra 78 prosent til 43 prosent, men vil fortsatt skape store inntekter. Tangen har det siste året fått nesten tre milliarder kroner fra AKO-systemet.

Tangen har bedt advokat Stian Berger Røsland i Selmer om å utarbeide et notat om jobbavtalen med Norges Bank. Der skriver Røsland at Tangen venter inntekter fra AKO Capital på rundt 2,4 milliarder kroner i året.

– Vi har fått anslått at dette under åremålet vil kunne beløpe seg til GBP 200 millioner per år, avhengig av resultatene i AKO Capital, skriver Røsland i notatet.

Les også

Oljefondets nye sjef: – Jeg hverken kan eller vil utøve min eierrolle

Gikk bort fra skattekrav

Tangens skattesituasjon var lenge usikker, fordi Skatteetaten ikke hadde besvart hans henvendelser. Tangen ba om en rask vurdering av hans skattesituasjon hvis han flyttet fra Storbritannia til Norge.

I februar mente Tangen at han måtte slippe norsk skatt på milliardinntektene fra det britiske hedgefondet AKO Capital for at det skulle bli aktuelt å bli sjef i Oljefondet.

I mars gikk Tangen bort fra skattekravet sitt. Han opplyste til Norges Bank at han ville akseptere å betale full skatt til Norge fra alle inntektene sine, hvis dette krevdes.

Det ble imidlertid ikke nødvendig. Skatteetaten har avgjort at Tangen slipper å betale skatt til Norge av inntektene fra AKO Capital.

«Basert på en bindende forhåndsuttalelse som Skatteetaten har avgitt til Tangen, vil han ikke betale inntektsskatt til Norge for utdeling av overskudd fra AKO som gis fra DSHN til AKO Foundation», skriver Norges Bank i et vedlegg til jobbavtalen Tangen og Norges Bank har blitt enige om.

Les også

Fagforeninger, Bergen-pensjoner og sanitetskvinnene: Her er Tangens norske kunder

Det kan finnes unntak

Skatteetaten viser til taushetsplikten og vil ikke kommentere avgjørelsen i Tangen-saken. Men generelt skal man skatte for alle inntekter og all formue, sier etaten i en generell kommentar.

– Personer som bor fast i Norge er i utgangspunktet globalskattepliktig til Norge for alle inntekter man har og all formue man faktisk eier, både i Norge og utlandet, sier Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.

– Det kan imidlertid være enkelte inntekter og formuesverdier som kan være unntatt fra skattlegging i Norge i henhold til skatteavtaler Norge har inngått med andre land, sier hun.

Les også

DNB Liv har vært kunde i Tangen-fond i 15 år: – Svært fornøyd med avkastningen

– Går aldri innom Norge

Nicolai Tangen opplyser at pengene fra AKO Capital ikke blir utbetalt som utbytte til ham personlig, og derfor ikke beskattes. Veldedighet er skattefritt i Storbritannia. I Norge får du bare fradrag for 50.000 kroner i gaver.

– De pengene går aldri innom Norge. De går fra AKO Capital til DSHN Philantrophy til AKO Foundation, sier Tangen til E24.

– Og det er fordi de ikke blir utbetalt som utbytte til deg, men går videre til en veldedig stiftelse, at du slipper skatt til Norge?

– Det er korrekt, sier Tangen.

Han understreker at skattefritaket ikke beriker ham personlig, men derimot fører til at mer penger sluses inn i AKO Foundation, som bruker pengene på veldedige formål.

– Det er jo viktig å si at måten å bli rik på, er ikke å gi bort alle pengene sine, sier Tangen.

Tangen er svært stolt av AKO Foundation. Stiftelsen har brukt rundt 1,3 milliarder kroner på utdanning, kunst, kulturarv og vitenskap, inkludert 25 millioner dollar til Wharton School som har bygget en egen «Tangen Hall».

Les også

Slik skal Norges Bank løse floken og unngå interessekonflikter

Hadde tatt jobben uansett

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at Norges Bank brukte mye tid på skattespørsmål i prosessen med å ansette Tangen. Banken har forhandlet i to måneder med Tangen og AKO Capital om en jobbavtale som kan bidra til å unngå interessekonflikter med Tangens tidligere jobb og hans formue.

– Nicolai var helt tydelig på at pengene skulle gis bort. Og så var det inntil ganske nylig, inntil denne avklaringen fra Skattedirektoratet kom, så var det uavklart om disse pengene var under britisk eller norsk skattgivning, sier Olsen til E24.

– Hadde det kommet til Norge, så hadde det blitt skattlagt her. Og det hadde ikke hatt betydning – det er det Nicolai sa i sluttfasen – for om han tar jobben eller ikke. Så utgangspunktet er at han gir det bort, og så tar han den skatten som kommer, sier sentralbanksjefen.

Oljefondet opptatt av skatt

Oljefondet har satt klare krav om skatt og rapportering til selskapene det eier. Fondets synspunkter er nedfelt i et forventningsdokument om skatt og åpenhet.

Fondet krever blant annet at multinasjonale selskaper skal forklare offentlig hva som er det forretningsmessige behovet deres for å etablere datterselskaper i lukkede jurisdiksjoner eller områder med svært lav skatt.

Tangen skal nå fronte disse synspunktene. Samtidig har han i 15 år drevet virksomhet med en rekke datterselskaper og fond registrert i jurisdiksjoner med lav skatt og få rapporteringskrav.

AKO Capital tilbyr fond både på Caymanøyene og i Irland. Nicolai Tangen sier at dette har vært bransjestandard, og at kundene vil ha det.

– Den altoverveiende etterspørselen er etter Cayman-strukturen, blant annet fra amerikanske universiteter, sykehus og den type ting. Det er egentlig bare i Norge at dette har fått den type media, sier Tangen.

De fleste vil ha Cayman-fond

Flere norske kunder har også penger i AKO-fond registrert på Caymanøyene. Dette gjelder stiftelsen Fritt Ord, DNB Livsforsikring, Agder Energi pensjonskasse og Bergen kommunes pensjonskasse.

Da Tangen satte opp AKO Capital i 2005 var det ikke noe godt alternativ til Caymanøyene for fond som skulle ha internasjonale investorer, hevder han.

– Derfor ble jo alle hedgefond og alternative investeringsprodukter satt opp der, sier Tangen.

– Det har jo med at det er administrativt enkelt, og som dere skriver i deres avis, at man slipper dobbeltbeskatning, sier han.

Les også

To advokater skal stenge Tangen ute fra hans egen formue

Stiller krav til rapportering

Oljefondet stiller også krav til selskaper det eier om at de skal rapportere resultater land for land, inkludert detaljer om omsetning og resultat, og hvor mye de har betalt i skatt til hvert land.

AKO Capital rapporterer trolig en del tall til sine kunder, men det er ikke like enkelt for øvrig offentlighet å få innsyn i detaljene rundt virksomheten.

Tangen har imidlertid oppgitt hvilke aksjer AKO Capital er investert i, etter forespørsel fra Norges Bank. Han har også gitt opplysninger om strukturen på selskapene og fondene som han eier i skatteparadiser.

Norges Bank mener at Tangens virksomhet i skatteparadiser ikke strider mot prinsippene Oljefondet jobber for. Det skriver banken i et vedlegg til Tangens jobbavtale som ble underskrevet onsdag kveld.

– Norges Bank har i sin gjennomgang av Nicolai Tangens forretningsmessige disposisjoner ikke gjort funn som strider mot prinsippene som dette forventningsdokumentet bygger på, skriver Norges Bank.

Les også

Olsen vurderte aldri sin egen stilling under Tangen-stormen

Publisert: