Aker Seafoods får større torskekvote

- Bedrer driftsgrunnlaget, sier selskapet.

Publisert: Publisert:

Aker Seafoods' trålerflåte er blitt tildelt økte kvoter av torsk for fiske i 2011. Økningen er på omlag 4 prosent av opprinnelig kvote.

Det skriver Aker Seafoods i en børsmelding.

Det vises til melding fra Fiskeri- og Kystdepartementet fra 19.mai 2011 om refordeling av gjenstående tredjelandskvantum i fisket etter torsk i nord.

Totalt 10 016 tonn nordøstarktisk torsk av tredjelandskvoten blir fordelt blant norske fiskere på bakgrunn av den vedtatte «trålstigen».

Aker Seafoods

Dette innebærer at hver kvoteenhet for torsketrål øker med 46 tonn (rund vekt) til 1 183 tonn (rund vekt), en økning på om lag 4 prosent for året 2011.

Aker Seafoods har totalt 29,6 konsesjoner for torsketrål.

- Økt torskekvote medfører at Aker Seafoods har et bedret driftsgrunnlag for andre halvår. Økte kvoter på konvensjonelle fartøy er også positivt for Norway Seafoods og kan bidra til økt tilgang på torsk resten av året, uttaler konsernsjef Thomas Farstad i Aker Seafoods i børsmeldingen.

Aker Seafoods er ned 3,5 prosent, til 8,05 kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om