Fagforeninger: Norwegians USA-lisens må avslås

Flere av de største fagforeningene verden over mener den midlertidige godkjennelsen av Norwegian flylisens i USA er i strid med loven. Her er deres argumenter.

NORWEGIAN TIL USA: Inntil nå har Norwegian måttet bruke sin norske lisens for å operere ruter til USA. Det kan de fortsette med, men med en ny lisens fra USA for sitt irske selskap kan de bruke de samme flyene til å fly både til USA og andre deler av verden fra basen selskapet har i Irland, helt uavhengig av Norge.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem av høringssvar sendt til amerikanske transportmyndigheter.

15. april meldte det amerikanske samferdseldsepartementet at det tentativt hadde besluttet å gi Norwegian en såkalt «foreign air carrier permit» for sitt irske datterselskap.

Fristen for å sende inn innsigelser ble satt til 16. mai, og imøtegåelse av disse ved endt arbeidsdag 23. mai.

Konkurrerende flyselskaper, fagforeninger og visse politikere har uttrykt sin skepsis mot Norwegians fremmarsj i USA.

Nå har flere store fagforeninger gått sammen og forfattet en lang høringsuttalelse, hvor de detaljert greier ut om hvorfor de mener Norwegian ikke skal få innvilget lisensen.

– Beslutningen må reverseres

Fagforeningene Air Line Pilots Association, European Cockpit Association, Transportation Trades Department, Association of Flight Attendants-CWA, International Association of Machinists and Aerospace Workers, International Transport Workers' Federation, Transport Workers Union of America og European Transport Workers' Federation har skrevet under på brevet.

Disse mener at det amerikanske samferdselsdepartementet (DOT) må reversere sin tenative beslutning og utstede en ny som avslår Norwegians søknad om flylisens i USA.

Den tentative beslutningen oppfyller ikke kravene i USA og EUs luftfartsavtale, mener fagforeningene.

Samferdselsdepartementet mener imidlertid at det ikke finnes grunnlag i luftfartsavtalen for å avvise Norwegians søknad, basert på punktene i avtalen som omfatter arbeidslivsproblematikken.

SA MIDLERTIDIG JA: Transportminister Anthony Foxx og hans departement i Washington stiller seg positivt til Norwegians søknad.

Fagforeningene viser i brevet til et avsnitt som kalles Artikkel 17 bis i Open Skies-avtalen mellom EU og USA, som Norge også er en del av.

Avtalen regulerer flytrafikken mellom Europa og USA, og legger i utgangspunktet opp til at man må godkjenne hverandres flyselskaper slik at de kan konkurrere om passasjertrafikken over Atlanterhavet.

Det er imidlertid flere krav i avtalen, blant annet at flyselskapet som søker om å få fly til Europa eller USA viser at de er godkjent i sitt hjemland og følger gjeldende regler.

I 2007 kom Artikkel 17 bis inn i avtalen, med tittelen «Sosiale dimensjoner»:

«Partene erkjenner viktigheten av den sosiale dimensjonen i avtalen og fordelen som oppstår når åpne markeder følges av høye arbeidslivsstandarder. Mulighetene som denne avtalen skaper er ikke ment å underminere arbeidslivsstandardene eller -rettighetene og -prinsippene i partenes respektive lovverk», står det i artikkelen.

Med andre ord: EU og USA vil ikke ha noen sosial dumping selv om man har åpnet Atlanterhavet for flykonkurranse.

Les også

Bjørn Kjos og den store revejakta

Frykter arbeidsstandarder vil undergraves

Fagforeningene mener også at innvilgelsen av USA-lisens til Norwegian ikke er i «offentlighetens interesse».

Blant faktorene som fagforeningene mener departementet burde vektlegge er oppfordring til rettferdige lønninger og arbeidsvilkår, og styrkingen av konkurransedyktigheten til amerikanske flyselskap slik at de i det minste kan stille likt med utenlandske flyselskap.

«Det er ikke i offentlighetens interesse at et utenlandsk flyselskap skal utkonkurrere amerikanske flyselskap ved å redusere kostnader gjennom å undergrave arbeidsstandarder gjennom «forum shopping» (å velge det landets lov som gir størst mulighet for gevinst i deres egen sak) på en måte som amerikanske flyselskap ikke kan benytte seg av,» står det i høringsuttalelsen.

At Norwegians irske datterselskap Norwegian Air International (NAI) kan klare å tilby billigere tjenester «bare på grunn av ansettelsesmodellen sin», er nettopp den type undergraving av arbeidsstandarder som luftfartsavtalen skal hindre, mener fagforeningene.

Om NAI skriver fagforeningene følgende:

«(...)NAS har etablert NAI som et irsk datterselskap for å unngå anvendelsen av norsk arbeidsrett på flypersonalet som skal jobbe på NAIs langdistanseruter.»

– Tusener av nye jobber

I et brev med egne kommentarer til høringen, viser Norwegian Air International til at de har mottatt en mengde støttende kommentarer fra enkeltpersoner, myndighetspersoner og politiske ledere både i USA og Europa, så vel som flyselskaper og turistforeninger, for at selskapet skal få innvilget sin USA-lisens.

VENTER PÅ ENDELIG BESLUTNING: Bjørn Kjos og Norwegian har ventet i to år på svar på søknaden om flylisens i USA. – Det var på høy tid, sa Norwegian-sjefen da det 15. april ble kjent at selskapet hadde fått et foreløpig ja.

«En endelig godkjenning fra departementet vil ikke bare gagne Norwegian International og de reisende, men også øke konkurransen og innføre nye tjenester til det transatlantiske markedet,» skriver NAI i sin høringsuttalelse.

«Det vil bli opprettet tusener av nye jobber i amerikansk flyindustris fabrikkdrift og servicesektor som følge av departementets godkjenning,» fortsetter selskapet.

I tillegg vil godkjenningen av USA-lisensen føre til at turismen øker også i amerikanske byer som tradisjonelt har hatt begrenset internasjonal utfart, og dessuten styrke det forretningsmessige forholdet mellom USA og Europa, mener NAI.

Les også

Bernie Sanders om Norwegians USA-satsing: – Vi kan ikke tillate det å skje

Dette er saken

I desember 2013 sendte Norwegian inn en søknad om flylisens i USA (foreign air carrier permit) for sitt irske datterselskap Norwegian Air International. Datterselskapet skulle etter planen utgjøre selve kjernen av Norwegians internasjonale vekst i langdistansemarkedet.

Mens andre selskaper pleier å få svar innen et par måneder har Norwegian i over to år måtte sitte å se på at påstander haglet og høringsbrev rent inn til det amerikanske samferdselsdepartementet.

Reiselivsaktører, flyprodusenten Boeing og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er blant dem som har bedt amerikanerne om at søknaden skulle behandles raskt, og få ett ja.

Inntil nå har Norwegian måttet bruke sin norske lisens for å operere ruter til USA.

Det kan de fortsette med, men med en ny lisens fra USA for sitt irske selskap kan de bruke de samme flyene til å fly både til USA og andre deler av verden fra basen selskapet har i Irland, helt uavhengig av Norge.

Les også

Bjørn Kjos og den store revejakta

Les også

Her møter Kjos mannen som kan avgjøre Norwegians USA-skjebne

Les også

Norwegian får foreløpig ja på USA-søknad

Publisert:

Her kan du lese mer om