Røkkes «søppel» får milliardkontrakt

Aker Wayfarer leies ut til Petrobras.

FORSVARTE HANDEL: Fra pressekonferansen i april 2009 hvor Kjell Inge Røkke forsvarte at en eierandel i Aker Oilfield Services ble solgt fra Aker til Aker Solutions.
Publisert:

Det problemfyllte og omdiskuterte oljeserviceskipet Aker Wayfarer skal arbeide for det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras.

Det fremgår i en børsmelding fra Aker Solutions mandag morgen.

Kontrakten er verdt 465 millioner dollar, hvilket tilsvarer nesten tre milliarder kroner, over kontraktens varighet på fem år, ifølge børsmeldingen.

Arbeidet starter i fjerde kvartal og kontrakten har en opsjon for forlengelse med ytterligere fem år.

Skipet vil i tiden frem til arbeidet med kontrakten starter bli utrustet ved et norskt verft.

Skilles ut

Aker Wayfarer er en del av Aker Oilfield Sercvices som fra utgangen av september vil bli overført til Akastor som en del av oppdelingen av Aker Solutions i to selskaper.

Aker Solutions kjøpte seg opp fra 54 prosent til 100 prosent i Aker Oilfield Services våren 2009 gjennom kjøp av aksjeposter blant annet fra det Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker som da og nå er hovedaksjonær i Aker Solutions sammen med staten.

I tillegg overtok Aker Solutions enkelte øvrige eiendeler fra Aker.

Les også

Hevder Aker holdt nøkkelopplysning hemmelig

Transaksjonene ble heftig diskutert i mediene og i det politiske miljøet. Kritikken var dels basert på at prisen var for høy og man mente Aker dyttet over et stort finansieringsansvar over på Aker Solutions.

«Røkkes søppel» var omtalen enkelte brukte i den offentlige debatten om eiendelene som var solgt fra Aker til Aker Solutions.

Etter nye runder med finansielle rådgivere ble imidlertid ble imidlertid staten og Aker enige om å la transaksjonene gå gjennom.

Les også

Angrer på at hun stolte på Røkkes konsernsjef

Dårlig butikk

Men Aker Wayfarer og Aker Oilfield Services har uansett blitt en dårlig butikk for Aker Solutions.

Aker Wayfarer har ligget ubrukt i store deler av tiden etter at den ble levert fra verftet og har så langt ikke klart å generere en inntekter som står i forhold til prisen Aker Solutions betalte da de kjøpte seg opp til 100 prosent i Aker Oilfield Services.

Og Aker Solutions må løpende betjene en ganske dyr leasingavtale med Aker. For det var ikke helt sant at Aker kvittet seg med et finansieringsansvar i 2009.

De overtok hele finansieringsansvaret for Aker Wayfarer, men til en pris som var influert av de veldige høye rentene på risikoinvesteringene som var i markedet i tiden etter finanskrisen 2008.

Dagens Næringsliv har skrevet flere artikler hvor de har stilt spørsmålstegn ved om leieavtalen var for god sett fra Akers side.

Ba om gransking

Noe av det første næringsminister Monica Mæland gjorde etter at hun bli statsråd i fjor var å sende ut pressemelding om at hun hadde bedt om en redegjørelse påstandene i Dagens Næringslivs artikler.

Det utløste redegjørelsen fra de Røkke-dominerte selskapene og fra statens representant i Aker Holding-styret, Else Bugge Fougner.

Sistnevntes redegjørelse viser at Aker ønsket å nullstille leieavtalen i 2010. Da hadde rentemarkedene roet seg betraktelig i forhold til situasjonen våren 2009.

Imidlertid, viser Bugge Fougners redegjørelse, ble nullstillingen av avtalen stanset etter en diskusjon i styret initiert av henne om en slik nullstilling var av en slik karakter at avtalen måtte inngås helt på nytt med full saksbehandling som inkluderer bruke av juridiske og finansielle rådgivere.

Næringsminister Mæland har hatt redegjørelsene fra Aker-selskapene og statens representant i Aker Kværner Holding-styret uten at det offentliggjort noe om hun har lest og konkludert om saken.

Les også:

Aker tynges av nedskrivningerDette skipet skaper nytt hodebry for Aker SolutionsNæringsministeren krever redegjørelse fra AkerRøkkes «søppel» gir nedtur for Aker Solutions

Publisert:

Her kan du lese mer om