Røkkes Aker Horizons skal på børs: Vil hente 5,7 mrd. i ny finansiering

Siden lanseringen av Akers fornybarsatsing i fjor sommer har det fortsatt å renne inn med nyheter. For å bidra til å finansiere alle satsingene skal datterselskapet Aker Horizons nå hente milliarder før hele selskapet skal på børs.

Aker-sjef Øivind Eriksen (t.v.), styreleder og storaksjonær i Aker, Kjell Inge Røkke, og Pareto-sjef Christian Jomaas (t.h.)

Hanna Kristin Hjardar / E24
 • Marius Lorentzen
 • Sindre Hopland
Publisert:

Onsdag ettermiddag varsler Aker at datterselskapet Aker Horizons vil hente totalt 5,7 milliarder kroner i ny finansiering. Aker stiller med inntil 2,0 milliarder av summen.

Summen er fordelt på:

 • 4,15 milliarder i en emisjon rettet mot utvalgte investorer, til en pris på 35 kroner aksjen
 • 1,5 milliarder i et nytt femårig obligasjonslån. Lånet får en fast rente på 1,5 prosent som utbetales i nye obligasjoner og kan konverteres til aksjer til en kurs på minst 43,75 kroner

I tillegg varsles det at Aker Horizons trolig får sin første dag som børsnotert selskap den 1. februar. Selskapet skal noteres på Euronext Growth-markedsplassen til Oslo Børs, tidligere kjent som Merkur Market.

Med emisjonen prises Aker Horizons til rundt 20 milliarder kroner, avhengig av om man regner med opsjonene i transaksjonen eller ikke.

Selskapet varsler at de gjennom en foreløpig dialog har «mottatt betydelige forhåndsforpliktelser fra ledende norske, nordiske og internasjonale» investorer.

Aker holder av 2,1 av de 4,15 milliardene i emisjonen til seg selv og et knippe kjente investorer:

 • Aker bidrar selv med 500 millioner i emisjonen via Aker Capital
 • Folketrygdfondet og fondsforvalterne hos DNB, Handelsbanken og Swedbank er sikret minst 400 millioner hver.

Dermed gjenstår potensielt 2,05 milliarder som må hentes fra andre i emisjonen.

Aker og Aker Horizons har hyret inn ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea, Pareto, SEB og Carnegie for å bistå i transaksjonene.

Meglerhusene startet tegningen og bokbyggingen i emisjonen klokken 16:30 onsdag og vil etter planen stenge tegningsvinduet klokken 08:00 torsdag morgen.

PS! Etter planen ønsker Aker Horizons å bytte fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs innen 12 måneder.

Les også

Dette skjedde også i dag: Statkraft og Røkke skal samarbeide om havvind i Norge

Skal finansiere fornybaroppkjøp

Annonseringen kommer etter at Aker den 19. januar annonserte at Horizons skal kjøpe 75 prosent av det irske fornybarselskapet Mainstream Renewable Power. Samtidig varslet Aker Horizons en emisjon, uten å ville si størrelsen.

I oppkjøpet skal Aker-systemet totalt bidra med totalt 758 millioner euro (tilsvarende 7,8 milliarder kroner) for aksjekjøp og frisk kapital til MRP.

Pengene som nå skal hentes inn skal blant annet brukes til å finansiere dette oppkjøpet.

Emisjonen skal etter planen skje ved at man trykker opp 118,6 millioner nye aksjer i holdingselskapet Aker Horizons AS som selges til en satt pris på 35 kroner per aksje.

Ytterligere 11,9 millioner eksisterende aksjer kan bli solgt av meglerhusene gjennom en opsjon ved stor interesse. Dette kan gi ytterligere 415 millioner kroner i penger inn fra nye investorer.

ABG vil bli tildelt en «Greenshoe»-opsjon for å få trykket opp aksjer som ikke kan dekkes inn gjennom kjøp i en 30-dagersperiode.

Kristian Røkke leder Aker Horizons

Torstein Bøe

Aker kan ta hele obligasjonen

Kapitalinnsprøytningen fra Aker til Aker Horizons er ikke den første. Aker satte i august i fjor inn 122 millioner kroner i frisk kapital i Aker Horizons, viser dokumenter sendt inn til Brønnøysund.

Aker selv vil stille med inntil 2,0 milliarder kroner av den nye finansieringspakken til Aker Horizons.

I tillegg til de 500 millioner kronene som går med til emisjonen, stiller Aker også med hele beløpet i obligasjonslånet. Aker åpner imidlertid opp for at de blir tildelt 1,2 milliarder og at 300 millioner går til andre obligasjonsinvestorer.

Aker-sjef Øyvind Eriksen uttalte nylig at Aker vil beholde en «kontrollerende eierandel» i Aker Horizons i forbindelse med børsnoteringen – altså minst 50 prosent eierskap.

I børsmeldingen varsler Aker at de forventer en «friflyt» i Horizons-aksjen på rundt 20 prosent, altså at Aker blir sittende på 80 prosent.

Les også

Bakgrunn: Slik satser Aker milliarder på mange fornybar-hester

En serie fornybarsatsinger

Listen over ulike grønne initiativ i historisk oljedominerte Aker-systemet begynner å bli lang.

Avsparket i satsingen gikk i fjor sommer da:

 • Aker annonserte etableringen av datterselskapet Aker Horizons, selve «paraplyen» som skal sitte på eierposter og forvalte de ulike grønne satsingene
 • Man skilte ut havvind og karbonfangst fra oljeservicekonsernet Aker Solutions til to nye børsnoterte selskaper, kalt Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture
 • Man lanserte planen om et oppkjøp av vindselskapet NBT – et bud som nylig ble trukket. Aker blir fortsatt sittende på en betydelig aksjepost i selskapet.
 • Deretter kom annonseringen av oppkjøpet av Mainstream Renewable Power den 19. januar
 • Onsdag kom nyheten om at Aker og Statkraft innleder et samarbeid om å bygge ut havvind i den nye blokken kalt «Sørlig Nordsjø II» på norsk sokkel
 • Samme dag kom også nyheten om at Aker Horizons kjøper den norske vannkraftleverandøren Rainpower
 • I tillegg til alt dette har Aker-toppene lovet å komme med mer informasjon om hydrogensatsingen «Aker Clean Carbon», og hva man vil gjøre med aksjene i silisiumprodusenten Rec Silicon, i februar
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Aker
 2. Kjell Inge Røkke
 3. Øyvind Eriksen
 4. Kristian Røkke
 5. Havvind
 6. NBT
 7. Norsk sokkel

Flere artikler

 1. Enorm interesse for Akers fornybarsatsing: Får inn 6,1 mrd. i ny finansiering

 2. Aker Horizons vil børsnotere nysatsingen Aker Clean Hydrogen

 3. Aker Clean Hydrogen skal hente tre milliarder

 4. Vil ikke kaste kortene i NBT ennå: Slik satser Aker milliarder på mange fornybar-hester

 5. Aker har satset 1,7 mrd. i fornybarselskapet Horizons: Fremover må de stort sett klare seg selv