Staten har solgt seg ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

Aksjene er solgt for til sammen 778 millioner kroner.

Næringsminister Iselin Nybø anså tiden som god for et salg nå.
  • Maiken Svendsen
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Onsdag ble det kjent at staten vil selge seg ut av Aker Carbon Captrure og Aker Offshore Wind. Torsdag morgen melder Nærings- og fiskeridepartementet at staten er solgt helt ut.

– Regjeringen har vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Aksjene har hatt en svært god verdiutvikling siden børsnoteringene i august 2020, og jeg anså nå at tiden var god for et salg, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Staten har solgt 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture, og like mange aksjer i Aker Offshore Wind. Aksjene er solgt for henholdsvis 563 millioner kroner og 215 millioner kroner. Til sammen selger staten dermed for 778 millioner kroner.

Selger med 6,86 prosent rabatt

I 2020 foreslo regjeringen å avvikle statens eierskap i Aker Kværner Holding. Konsekvensen av det ble at staten ble direkte eier i Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, men mente at staten ikke lenger har noen grunn til å eie aksjer i disse selskapene på lang sikt etter avviklingen.

Les også

Regjeringen foreslår å avvikle statens eierskap i Aker Kværner Holding

Departementet skriver i pressemeldingen at statens aksjeposter har økt kraftig i verdi siden selskapene ble skilt ut av Aker Solutions og børsnotert i august 2020.

Onsdag var kursen for Aker Carbon Captures aksjer 18,31 kroner per aksje. Aksjeverdien før salget var da 606 millioner, etter salget var det nesten 563 millioner kroner. Det gir en rabatt på 43,4 millioner.

I Aker Offshore Wind var kursen 6,92 kroner per aksje onsdag. Aksjeverdien før salget ble da 229 millioner kroner, og etter salget er verdien 215 millioner kroner, rabatten ble dermed 13,9 millioner kroner.

Totalrabatten ble 57,2 millioner kroner, som tilsvarer 6,86 prosent.

Les også

Staten har tapt 4,5 milliarder på «Aker-eventyret»

I forbindelse med børsnoteringen av de to Aker-selskapene valgte Staten å ikke delta i den påfølgende emisjonen, noe som bidro til at eierandelen i selskapene ble redusert.

Nybø sier i pressemeldingen at målet er å styrke det private eierskapet i Norge.

– Staten har en liten aksjepost i disse selskapene og har dermed begrenset innflytelse og påvirkningsmulighet. Vi legger med dette til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i selskapene, sier hun i meldingen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Nybøs Aker-nei har kostet oss skattebetalere, men hun burde aldri fått spørsmålet

  2. Regjeringen vil selge staten ut av Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture

  3. Betalt innhold

    Listen som viser hvorfor Nybø ikke bør selge aksjer

  4. Aker har satset 1,7 mrd. i fornybarselskapet Horizons: Fremover må de stort sett klare seg selv

  5. Røkkes Aker Carbon Capture går i minus