Folketrygdfondet vil øke investeringsmulighetene på Euronext Growth

Fondets forslag skal gi sjansen til å være i forkant når nye børskandidater dukker opp. – En mulighet til å komme litt tidligere til festen, mener leder Kjetil Houg.

VIL KOMME TIDLIG TIL FESTEN: Direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet.
Publisert: Publisert:

I dag kan Folketrygdfondet kjøpe aksjer utenom Oslo Børs og de regulerte nordiske børsene hvis det aktuelle selskapets styre har «uttrykt en intensjon om børsnotering».

Fondet på 292 milliarder kroner vil imidlertid utvide investeringsmulighetene.

I et brev til Finansdepartementet foreslår Folketrygdfondet at det åpnes opp for aksjer som er notert eller skal søke notering på mindre regulerte markedsplasser utenom den regulære børsen – som Euronext Growth.

Dette er en markedsplass hvor kravene ikke er like strenge som på Oslo Børs, som gjør den egnet for selskaper i en tidlig fase.

Les også

Folketrygdfondet tjente 23,5 milliarder kroner i 2020

Vil øke mulighetene

Fondet er i dag på eiersiden i blant annet Røkke-systemets grønne satsing Aker Horizons, som er notert på denne markedsplassen. Det er lov fordi selskapet har et uttalt mål om notering på Oslo Børs.

Folketrygdfondets leder Kjetil Houg kaller fondets ønske en «begrenset utvidelse av investeringsuniverset».

– Det er noen selskaper som er på Euronext Growth og tilsvarende markedsplasser i Norden, hvor styret av ulike årsaker ikke ønsker å uttrykke en intensjon om en børsnotering, som da vil komme som et tillegg til hva vi kan gjøre i dag, sier han til E24.

Han understreker at det er snakk om «en liten utvidelse», og at det «fortsatt vil være et unntak fra den ordinære porteføljen».

– Det er en mulighet for oss til å komme tidlig inn i selskaper som vi ser er på vei mot børs. Med en stor portefølje som vi har er det en fordel.

Les også

Folketrygdfondet vil ikke godta noen av budene på Entra

– Tidligere til festen

Etter et rush av nye noteringer gjennom fjoråret og starten av 2021 har verdien av selskapene på Euronext Growth vokst kraftig.

– Mange av disse postene har etter hvert blitt ganske store. En del av selskapene på Euronext Growth har etter hvert en betydelig markedskapitalisering, sier Houg.

Han sier at når disse selskapene eventuelt senere kommer opp på hovedlisten er det veldig store penger fondet må flytte på for å få en ønsket eksponering.

Fondets investeringer utgjør over 11 prosent av hovedindeksen på Oslo Børs. Kjøpene kan fort bli store når en aksje skal inn i porteføljen.

– Her er det en mulighet for oss til å komme litt tidligere til festen og slippe å løpe bena av oss når selskapet på et tidspunkt kommer inn i hovedindeksen, sier Houg.

Les også

Åpner for å tappe Folketrygdfondet

Rush av nye selskaper

I brevet til departementet viser fondet blant annet til at det bare i 2020 ble notert 49 nye selskaper på Euronext Growth.

Per 17. februar hadde de tre største selskapene en samlet markedsverdi på rundt 104 milliarder kroner.

På samme dato hadde læringsplattformen Kahoot, Aker Horizons, bioteknologiselskapet Vaccibody, IT-selskapet Meltwater, Hexagon Purus, Aker Carbon Capture, Aker BioMarine og Quantafuel en markedsverdi på over ti milliarder hver, påpeker fondet i brevet.

PS! Tirsdag falt en rekke av Euronext Growth-selskapene kraftig, i kjølvannet av høy verdsettelse og stigende renter.

Houg legger til at fondet gjennom et aktivt eierskap også kan bidra til at selskapene blir notert på Oslo Børs.

– For oss er det også en rolle vi kan spille i å bidra til at disse selskapene kommer på et regulert marked. Der er det vi ønsker, at selskapene skal ende opp der, gjerne på hovedlisten.

Les også

Rana Gruber kaster seg på børsbølgen – 23 nye selskaper på vei

– Er prisen for høy er ikke vi der

Ifølge Houg har fondet i dag fem aksjer i porteføljen som er notert på Euronext Growth, tilsvarende litt over en prosent av fondet, som altså ikke er en del av det regulerte markedet.

– Er det aktuelt å gå inn i flere enn de fem?

– Vi vurderer fortløpende ulike investeringer. Det gjør vi uavhengig av denne mandatprosessen. Dette er interessant for oss å se på uansett. Men da er vi avhengig av at styret har uttrykt en intensjon om børsnotering.

– Hvordan ser dere på risikoen ved å potensielt går inn i flere unoterte aksjer. Er ikke dette risikable aksjer?

– Det er selskaper på lik linje med alle andre selskaper. Vi gjør jo egne vurderinger av alle våre investeringer. Vi analyserer selskapene basert på våre strategier og modeller. Sånn sett er det ikke noe forskjell for oss.

– Er prisen for høy så er ikke vi der. Disse selskapene skal tilfredsstille akkurat de samme kravene som for vår ordinære portefølje. Det er like vanskelig å bli en del av vår portefølje, om du er på hovedlisten eller på Euronext Growth, sier Houg.

Les også

Folketrygdfondet eier «for mye» på Børsen: Kan måtte tappe Norges urørte sparegris

Vil kvitte seg med krav

I brevet ber fondet også om større fleksibilitet når det må selge aksjer som har havnet utenfor kriteriene som er satt i mandatet.

I dag er instruksen at de skal selges «omgående».

– Vi tenker det kan være krevende, og ikke alltid slik at det gir den beste finansielle avkastningen. Vi argumenterer for at dette er noe som kan delegeres til vårt styre å utforme regler for, slik at vi får fleksibilitet ved avhendelse, sier Houg.

Publisert: