Farmasigigant inn i norsk biotekmygg

Investeringsselskapet til japanske Takeda følger John Fredriksen inn på eiersiden i kreftselskapet Zelluna. – Dette gjør oss synlig internasjonalt, sier styremedlem Anders Tuv i Radforsk.

FÅR NYE EIERE INN: Styreleder i Zelluna, Hans Ivar Robinson, og Anders Tuv, investeringsdirektør i Radforsk, største aksjonær i Zelluna, har fått inn Takeda Ventures på eiersiden i celleterapiselskapet.
Publisert: Publisert:

Investeringsselskapet til legemiddelgiganten Takeda, Takeda Ventures, går inn som storeier i det norske kreftselskapet Zelluna.

– Dette ser vi på som en sterk validering av selskapet, sier Anders Tuv, investeringsdirektør i Radforsk, som er største aksjonær i Zelluna.

– Vi har internasjonal ledelse og har hentet inn spisskompetanse fra utlandet. Det samme gjelder eierbasen vår. Vi har vært selektive og ønsker eiere som er operative og vil utvikle Zelluna sammen med oss, sier Tuv.

Investeringen til Takeda Ventures skjer gjennom en emisjon på 11 millioner euro, tilsvarende omtrent 106 millioner kroner. Også de andre aksjonærene deltok i emisjonen, men Takeda går inn som en «betydelig eier» og får styreplass i selskapet.

Nest største aksjonær i selskapet er Geveran Trading, kontrollert av shippingmogul og investor John Fredriksen. Også Sundt-familiens investeringsselskap er inne på eiersiden i selskapet, i tillegg til Birk Venture. Investorene har, inkludert siste emisjon, satset over 300 millioner kroner på utviklingen av selskapet.

Les på E24+

Engleinvestor Trond Riiber Knudsen: De viktigste grepene for å investere i startups

Skal komplimentere Takedas portefølje

Takeda Ventures gjør vanligvis mellom tre og fem investeringer i året, og går da inn i selskaper som de mener kan komplimentere Takedas portefølje av legemidler.

– Zellunas tilnærming til TCR-basert celleterapi passer sammen med Takedas ambisjon om å bredde ut immunterapi gjennom å bruke kroppens eget immunsystem, sier Miles Gerson, investeringsdirektør og partner i Takeda Venture, og nytt styremedlem i Zelluna, i en melding fra selskapet.

Takeda Ventures er basert i USA, og er den strategiske investeringsdelen til Takeda som er et av verdens ledende farmasiselskapet med hovedkontor i Japan.

Hans Ivar Robinson, eier og styreleder i Zelluna, sier de har vært i dialog med Takeda over lengre tid.

– Vi har hatt en lang prosess med Takeda med dialog i flere måneder. De har gjort en grundig vurdering av vår teknologi og våre produkter. De er allerede godt etablert innen celleterapi, noe som gjør deres validering av oss enda bedre, sier Robinson.

Teknologi fra OUS

Zelluna ble etablert i 2016 av Radforsk og Birk Venture, med basis i teknologi fra Oslo universitetssykehus og Inven2. Selskapet utvikler en plattform for celleterapi til behandling av kreft. Celleterapi handler kort fortalt om å «programmere» kroppens egne «dreperceller» til å angripe kreftcellene. De første produktene innenfor celleterapi har vist seg å ha god effekt ved behandling av blodkreft, og Zelluna jobber med å utvikle neste generasjons celleterapi som gir håp om at dette også kan brukes i behandling av andre typer kreft.

– Dette er neste generasjons cellebehandling. Fra å behandle blodkreft som man primært gjør i dag, til solide tumorer. Produktene og teknologien har i tillegg fordeler som gjør de mer kommersielt interessante enn andre celleterapiprodukter, sier Tuv.

Også en engelsk investorgruppe, med base i bioteknologimiljøet i Oxford i England, kom inn på aksjonærlisten i den siste emisjonen.

– Den finansielle risikoen er mindre nå og mulighetsrommet er blitt større. Dette gir oss bedre muligheter til å ytterlige forbedre potensialet til teknologiplattformen, sier investeringsdirektøren.

– Det har også en stor smitteeffekt for bransjen. Dette er en nyhet store deler av farmaverdenen vil få med seg, at en så stor global aktør er positiv til selskapet, sier Robinson.

Selskapet har i dag ingen direkte konkurrenter.

– Det er mange som jobber med kreftlegemidler og celleterapier, mens innen T-cellereseptorer i kombinasjon med NK-celler, er vi en ledende aktør. Akkurat nå har vi ingen direkte konkurrent.

Les på E24+

Tre aksjefavoritter innenfor TMT og small cap

Publisert: