Shoppefall i april

Det ble et fall i varehandelen i april etter sterk vekst i mars, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Det ble et fall i omsetningsvolumet i detaljhandelen på 0,9 prosent i april, korrigert for normale sesongvariasjoner, ifølge SSB.

I mars var det en solid vekst i varehandelen på tre prosent fra måneden før. Tallet er korrigert noe, opprinnelig oppga SSB 3,3 prosent vekst i mars.

Tallene kommer fra varehandelsindeksen, som viser hvordan salget av alt fra dagligvarer og klær til byggevarer og alkohol har gått i totalt 18.100 virksomheter. Dette inkluderer både butikker og virksomheter som selger varer til andre bedrifter. Indeksen het tidligere detaljhandelsindeksen.

– De fleste næringene hadde en stabil utvikling fra mars til april. Unntakene var butikkhandel med salg av dagligvarer og byggevarer som bidro til nedgang for detaljhandelen, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB ifølge en melding.

Salget av dagligvarer har vært betydelig høyere etter coronakrisen enn før, men har dempet seg i takt med gjenåpningen av samfunnet, ifølge SSB.

– Nå ligger salg av dagligvarer jevnt med der det lå før pandemien, sier Aas.

PS! Det er normalt større usikkerhet rundt tallene i mars og april enn ellers, fordi påsken faller på ulike tidspunkter fra år til år. SSB tar hensyn til dette, men opplyser at det kan være krevende å korrigere for alle effekter av påskehandelen.

Kan bli videre nedjusteringer

DNB Markets påpeker i en kommentar at detaljhandelen ser ut til å stabilisere seg på et lavere nivå, etter en periode med høye og ustabile målinger.

«Varehandelstallene er fortsatt litt høyere enn man ville forvente basert på trenden før covid, men er nå nær normalen», skriver DNB Markets.

«Forbrukertilliten har falt kraftig i mai, som i kombinasjon med fortsatt normalisering av forbruket av reiser og tjenester kan bety at det et potensial for videre nedjusteringer i de kommende måndene», legger de til.

Hadde ventet nedgang

På forhånd hadde Handelsbanken ventet en nedgang på 0,5 prosent i varehandelen i april.

«Tross hoppet i mars har forbruket av dagligvarer dempet seg fra toppen, selv om det fortsatt er høyt», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i et notat før tallene kom.

«Fremover venter vi at forbruket av tjenester, som har begynt å ta seg solid opp som svar på at samfunnet gjenåpnes, vil fortsette å være den komponenten som driver husholdningenes forbruk. Vi fastholder et positivt syn på husholdningenes konsum i år, tross rekordlav forbrukertillit», skriver han.

Ifølge Handelsbanken er husholdningenes forbruk fortsatt høyere enn før pandemien, selv om prisveksten har tatt seg opp og rentene er stigende. Handelsbankens sjeføkonom forklarer dette blant annet med at husholdningene har spart opp mye penger gjennom coronakrisen.

Les også

Solid oppgang for detaljhandelen i mars

Publisert: