Aker-sjefen om EUs foreslåtte russiske oljestopp: – Risiko for ytterligere prispress

EU-kommisjonen vil stanse all import av russisk olje. Det vil føre til økt etterspørsel etter olje og gass fra blant annet Norge, tror Øyvind Eriksen i Aker.

REKORDHØYE VERDIER: Konsernsjef Øyvind Eriksen la frem en kvartalsrapport som viset a Akers verdier steg til 74,7 milliarder kroner.
Publisert: Publisert:

Eriksen er ikke overrasket over at EU-kommisjonen nå vil fase ut importen av russisk olje.

– Men det er veldig ambisiøst å gjennomføre en så omfattende endring på et halvt år. Vi går gjennom en periode hvor vi blir minnet om kompleksiteten i energimarkedet. Og hvor viktig energisikkerhet og energieffektivitet er – også for å lykkes med energiomstilling som et langsiktig og viktig mål, sier han til E24.

Eriksen la onsdag frem resultatene for første kvartal, en rapport som viste at Akers verdier steg til en ny rekord. Skyhøye olje- og gasspriser har løftet verdien av oljeselskapet Aker BP, det mest verdifulle selskapet i Akers portefølje.

Samme dag har EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen presentert den sjette sanksjonspakken for EU-parlamentet.

Den innebærer et forbud mot import av olje fra Russland, noe som skal skje i løpet av seks måneder.

– Dette vil være et komplett importforbud på all russisk olje, skipsbåren og gjennom rør, råolje og raffinert, sa von der Leyen.

– Risiko for prispress

– En av de aller største leverandørene forsvinner ut av markedet. Det er vanskelig å se annet enn at det fører til økt etterspørsel etter olje og gass fra regioner som norsk sokkel og risiko for ytterligere prispress, sier Eriksen.

Russland er en av verdens største aktører i oljemarkedet. Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) er det kun Saudi-Arabia og USA som produserer mer.

I fjor gikk omtrent halvparten av Russlands oljeeksport til Europa, som på sin side fikk rundt en tredjedel av sin oljeimport fra Russland.

Tidligere sanksjonspakker har omfattet importforbud på russisk kull, samtidig som EU-kommisjonen har lagt frem planer for å redusere avhengigheten av russisk gass.

Les også

EU-kommisjonen: Vil innføre forbud mot russisk olje

Eriksen sier at han tror de fleste nå ser helt annerledes på energimarkedene enn for noen måneder siden. Omstillingen i energimarkedene har både «akselerert og økt i kompleksitet», ifølge Aker-sjefen.

– Krigen i Ukraina spiller en viktig rolle. Men de langsiktige trendlinjene med økt behov for energi og en forventning om at en stadig større andel av energien skal være grønn, det er utviklingstrekk som var klare lenge før krigen.

Aker-sjefen sier det må investeres «enorme beløp både for energisikkerhet og energiomstilling».

– Når det gjelder Norge er det et veldig høyt aktivitets- og investeringsnivå i petroleumssektoren de neste årene. Men det er mulighet for høyere ambisjoner innenfor andre energiområder.

– Særlig havvind der Norge har naturgitte forutsetninger for å bli en sentral aktør både som produsent av grønn energi, men også som utbygger av bunnfast og flytende havvind i stor skala.

Grønn børsnedtur

Aker har et ben både i olje gjennom Aker BP, som har kjøpt svenske Lundins olje- og gassvirksomhet, og fornybar energi.

I førstnevnte har børsverdiene økt med nesten 30 prosent siden årsskiftet.

Aker Horizons, investeringsselskapet som forvalter Kjell Inge Røkkes grønne satsinger, har derimot falt over 40 prosent på Oslo Børs siden nyttår.

– På kort sikt har grønne vekstselskaper hatt en krevende periode på børsen, sier Eriksen.

– For selskaper som Aker utvikler nye industrimuligheter langsiktig, og gjennom ulike sykluser, er det avgjørende hvordan vi ser på markedsmulighetene over tid. Og de er forbedret, ikke svekket, gjennom det som skjer i Europa og verden for øvrig, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om