Yara vurderer børsnotering av ammoniakk-virksomheten

Gjødselselskapet vurderer muligheten for å notere Yara Clean Ammonia, som skal satse på grønn ammoniakk.

Yara-sjef Svein Tore Holsether.
Publisert:

Ved en potensiell notering av selskapet vil Yara fortsatt holde en majoritetsandel (over 50 prosent) av aksjene i Yara Clean Ammonia (YCA).

Selskapet skriver i en melding at en potensiell børsnotering vil bidra til å hente inn kapital for å akselerere veksten til YCA.

– Beslutningen om å vurdere muligheten for en børsnotering av Yara Clean Ammonia representerer et naturlig neste steg når Yara gjennomfører strategien om å utvide businessmodellen, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

Han understreker at Yara fortsatt vil støtte opp om datterselskapet på lang sikt, både som hovedeier og foretrukket partner.

Grønn ammoniakk

Yara Clean Ammonia har planer om å satse på grønn ammoniakk. Det vil si at ammoniakken produseres ved hjelp av fornybar strøm, og ikke på den tradisjonelle måten som er med fossil energi.

I dag inkluderer virksomheten all Yaras ammoniakkvirksomhet., som i fjor solgte fire millioner tonn ammoniakk. Yara Clean Ammonia hadde et brutto driftsresultat (ebitda) på 166 millioner dollar fra april i fjor til mars i år.

Som et forberedende steg til en potensiell børsnotering vil Yara nå starte en intern prosess som skal organisere blant annet YCAs eiendeler og kontrakter i dedikerte selskaper og datterselskaper som inntil videre vil være under Yaras eierskap.

Meglerhusene ABG Sundal Collier og J.P. Morgan har blitt engasjert som rådgivere for å vurdere muligheten for en notering.

Etablerte enheten i fjor

Yara ble splittet ut av Hydro og notert i 2004, og har drevet med ammoniakk i over 100 år. I februar i fjor etablerte selskapet en ny enhet for ren ammoniakk, ledet av Magnus Krogh Ankarstrand.

– Det er en enormt spennende mulighet. Yara har vært i ammoniakk i over hundre år, men inntil nå har vi solgt den på grunn av nitrogenet. Nå begynner vi å selge den på grunn av hydrogenet også. Det gir et vell av nye muligheter, sa Ankarstrand til E24 i fjor.

Yaras ammoniakk brukes for det meste til kunstgjødsel i landbruket. Ammoniakk (NH3) inneholder nitrogen, som er viktig for planter. Men den inneholder også hydrogen, og ammoniakk er egnet som drivstoff blant annet til skip.

– Egenskapene som gjør at man kan brenne den uten å slippe ut CO₂, og at vi etter hvert kan produsere også uten CO₂-utslipp, det åpner nye muligheter. Ammoniakk kan også brukes til å erstatte fossil energi i industri og transportsektoren, sa Ankarstrand til E24 i fjor.

Ammoniakk (NH₃) produseres ved hjelp av hydrogen, nitrogen og vanndamp. I dag kommer det meste av dette hydrogenet fra reformering av naturgass, en prosess som gir store utslipp.

Hvis man i stedet bruker strøm til å produsere grønt hydrogen som innsatsfaktor i ammoniakkproduksjonen, kan man kutte utslippene. Det er også mulig å produsere blått hydrogen, som kommer fra gass men hvor CO₂ fjernes og lagres i prosessen.

Yara ønsker blant annet å produsere ren ammoniakk i australske Pilbara, basert på elektrolyse drevet med solkraft og på gass kombinert med CO₂-rensing. Yara har også prosjekter i Europa som ligger nær nye CO₂-lagringsprosjekter som er under planlegging, som et prosjekt med Ørsted i Nederland.

Les også

Gjødselgigant vil forsyne skipsfarten med grønt drivstoff

Les også

Yara legger grønn ammoniakk i ny enhet: – Potensialet er stort

Les også

Leder Yaras ferske satsing på ammoniakk: – Et vell av nye muligheter

Publisert:

Her kan du lese mer om