MIDLERTIDIG: Investtech har identifisert tre aksjer som ifølge historikken nå har en midlertidig dupp. Det gir kjøpsmuligheter.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
Aksjeanbefalinger

Investtech: Langsiktige kjøp på kortsiktig svakhet

Denne uken har Investtech sett på tre aksjer som gjør det bra over tid, men som den siste tiden har falt noe.

 • Geir Linløkken
  Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.
Publisert:

Aksjer der Investtechs algoritmer har identifisert stigende trendkanaler på mellomlang sikt har historisk steget med 5,4 prosent de kommende tre månedene. Det tilsvarer en annualisert meravkastning på nesten ti prosentpoeng i forhold til gjennomsnittlig utvikling i Hovedindeksen på Oslo Børs.

Vi har denne uken sett på tre slike aksjer som ligger i stigende trendkanaler. Det som er spesielt med disse tre, er at kursen de siste ukene eller månedene har reagert ned, slik at de nå befinner seg like over støtten ved gulvet i trendkanalene. Oppsiden har dermed blitt større, om man forutsetter at aksjene følger trendene. Det kan dermed være en god mulighet nå for å gjøre langsiktige kjøp på kortsiktig svakhet.

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre innenfor trendkanalen.

Når kursen ligger nær støtten ved gulvet i trendkanalen, er oppsiden til taket i kanalen stor. Man har da mulighet til å gjøre gode kjøp, gitt at trendutviklingen fortsetter.
Samtidig er risikoen for et brudd ned større enn når aksjen ligger i den øvre halvdelen av trendkanalen. Et brudd ned er ikke noe salgssignal, men aksjen vil da vurderes mindre positivt enn når kursen ligger inne i trendkanalen.

Kurs nær gulvet i stigende trend

Foto: Investtech

Investorene i Veidekke har de siste årene stadig gått oppover i pris for å kjøpe seg inn i selskapet. Dette indikerer at optimismen hos de langsiktige investorene er økende og at Veidekke opplever en god økonomisk utvikling.
De siste par månedene har imidlertid kursen reagert ned og nærmer seg nå gulvet i trendkanalen. Oppsiden har dermed blitt større, med taket på kanalen er helt oppe på 161 kroner. Samtidig har også risikoen for brudd ned blitt større.
Styreleder Martin Mæland kjøpte aksjer for 1,2 millioner kroner i begynnelsen av mars, noe som doblet hans beholdning av Veidekke-aksjer. Han signaliserte med det tro på at aksjekursen skal stige framover.
Anbefaling mellomlang sikt: Svak kjøp

Foto: Investtech


Sevan Drilling ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. På kort sikt har likevel kursen halvert seg fra toppen på ni kroner i slutten av januar.
Positiv volumbalanse styrker aksjen og videre oppgang indikeres. Oppsiden til taket i trendkanalen er hele 167 prosent.
Risikoen er imidlertid høy. Det kortsiktige chartet viser støtte rundt 4,30 kroner, noe som samsvarer med gulvet i trendkanalen. Brudd under dette nivået vil utløse et salgssignal i aksjen, og kursen kan da falle raskt og mye.
Det anbefales å følge aksjen tett og eventuelt selge neste dag om den skulle slutte under 4,30 kroner.
Vær oppmerksom på relativt svak likviditet i aksjen, slik at den kan være vanskelig å handle i store volumer.
Anbefaling mellomlang sikt: Svak kjøp

Foto: Investtech


Olav Thon ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer økende optimisme hos investorene og at kursen skal stige videre.
Den siste drøye måneden er imidlertid kursen ned ti kroner og tester nå gulvet i trendkanalen og støtten ved 163 kroner. Dette indikerer at kursen vil stige også på kort sikt.
Samtidig økes risikoen for brudd ned, men det kreves kurser under 155 kroner før noe eksplisitt salgssignal blir utløst.
Anbefaling mellomlang sikt: Svak kjøp

Foto: Investtech

Her kan du lese mer om

 1. Aksjeanbefalinger
 2. Investtech
 3. Aksjer
 4. Oslo Børs
 5. Veidekke
 6. Sevan Drilling
 7. Olav Thon Eiendomsselskap

Flere artikler

 1. Resultatrush på Oslo Børs – Analyse av Yara, DNB og Norwegian

 2. «Kjøp disse finansaksjene, men ikke DNB»

 3. Betalt innhold

  Ukens Investtech: Tre aksjer du bør holde deg unna i børs-uroen

 4. Annonsørinnhold

 5. Investtech: Dette bør du gjøre med disse tre fiskeaksjene

 6. Oljeprisen og de tre store norske selskapene