Seadrills underskudd for 2017: 3,1 milliarder dollar

Årsrapporten til John Fredriksens riggselskap Seadrill er dyster lesning.

STOREIER: John Fredriksen er største aksjonær i Seadrill-systemet og en nøkkelperson i selskapets restruktureringsplan.

Foto: Ints Kalnins Reuters
 • Anders Park Framstad
Publisert:,

Selskapet, som arbeidet med å restrukturere selskapet gjennom store deler av fjoråret, har sendt inn sin årsrapport til de amerikanske myndighetene.

Her fremgår det at selskapet hadde et negativt resultat etter skatt på 3.102 millioner dollar i 2017. Dette tilsvarer rundt 24,1 milliarder norske kroner.

Det store tapet skyldes både underskudd på driften og betydelige nedskrivninger. Blant annet har selskapet har gjennom året skrevet ned sine finansielle investeringer for 841 millioner dollar.

Videre er det bokført tap på 245 millioner dollar relatert til salg av rigger og nedskrivninger på 696 millioner for fire nye boreskip.

Les også

Kommentar: Tulipanfeber i Seadrill-aksjen

Det oppgis et underliggende tap på 59 millioner dollar for året.

Selskapets inntekter gjennom året var 2.088 millioner dollar, mens driftsresultatet ble minus 728 millioner dollar.

Fortsatt risiko

Det var i september i fjor at Seadrill startet restruktureringsprosessen under amerikansk konkurslovgiving, såkalt Chapter 11. Først nå ser selskapet ut til å være på vei mot en endelig løsning.

Det gis imidlertid ingen garantier.

«Det er betydelig tvil relatert til vår evne til fortsatt drift», skriver selskapet i rapporten, og lister opp en rekke risikofaktorer relatert til restruktureringsprosessen.

Blant annet skriver Seadrill følgende:

«Vi kan ikke ha tilstrekkelig likviditet til å møte våre forpliktelser når de forfaller, eller ha evnen til å hente ny kapital eller refinansiere eksisterende fasiliteter til akseptable vilkår».

Vanskelig marked

Problemene i Seadrill ble i utgangspunktet utløst av vanskeligere forhold i riggmarkedet, kombinert med høy gjeld og forestående låneforfall.

I årsrapporten advares det mot fortsatt vanskelige tider.

«Den betydelige reduksjonen i prisene på olje og naturgass er ventet å fortsette å redusere mange av våre kunders etterspørsel etter våre tjenester i 2018, grunnet betydelige reduksjoner i de budsjetterte utgiftene innen offshore boring», skriver Seadrill.

Det skisseres også betydelig usikkerhet rundt markedsforholdene.

Les også

Norges Rederiforbund mener det er for tidlig å avblåse offshorekrisen

«Vi vet ikke når markedet for offshore boreenheter vil bedre seg, eller naturen eller omfanget av en fremtidig bedring. Det kan ikke forsikres om at den nåværende etterspørselen etter borerigger ikke vil falle ytterligere i fremtidige perioder. Den fortsatte eller fremtidige nedgangen i etterspørselen etter borerigger kan negativt påvirke vår finansielle posisjon, driftsresultat og kontantstrøm», skriver selskapet.

Rødt for datterselskapene

To av de øvrige selskapene i Seadrill-sfæren har også rapportert for 2017 i natt.

North Atlantic Drilling (NADL), som søkte om konkursbeskyttelse sammen med Seadrill, hadde et negativt resultat på 286,4 millioner dollar av inntekter på 257,5 millioner. Her endte driftsresultatet på 133 millioner dollar.

NADL ble også rammet av sanksjonene mot Russland, ved at en avtale med Rosneft måtte settes på vent.

«Grunnet den siste og pågående utviklingen mener vi at det er ekstremt usannsynlig å sluttføre disse transaksjonene til samme vilkår som skissert avtalen», skriver selskapet i sin årsrapport.

Sevan Drilling, der Seadrill eier 50,11 prosent, hadde et netto tap på 500,1 millioner dollar i 2017. Selskapets inntekter ble 144,9 millioner dollar, mens driftsresultatet endte på minus 405,7 millioner dollar.

Les også

Tulipanfeber i Seadrill-aksjen

Les også

Kreditorene ga grønt lys til Seadrills redningsplan

Les også

– Det er mye luftpenger i børskursen

Her kan du lese mer om

 1. Seadrill

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Konkursrammet riggselskap med 24 milliarder i underskudd

 2. Betalt innhold

  Mandag kunne han smile. I dag er katastrofeåret et faktum.

 3. Betalt innhold

  Kun ett offshorerederi i pluss i andre kvartal

 4. Annonsørinnhold

 5. Seadrill tapte 1,6 milliarder dollar i første kvartal

 6. Betalt innhold

  Betydelig nedgang i inntekt og resultat for Awilco Drilling