Meglertoppen som tapte studielånet på Børsen

Svein Støle synes det er så viktig å begynne tidlig i aksjemarkedet, at alle barna har fått aksjer til dåpen. Selv investerte han studielånet på Børsen – og tapte så det sang.

LENGE I MARKEDET: - Det er slett ikke alltid at de aksjene som har gått bra, fortsetter å gå bra. Det er snarere slik at det som ikke er så populært på kjøpstidspunktet, gir den beste avkastningen, sier Pareto-eier Svein Støle.
Publisert:

– Det er en fordel å begynne å investere aksjer når man er ung og lære seg å leve med risiko. Det er artig med enkeltaksjer, det er jo å eie en del av en bedrift, sier Pareto-sjef Svein Støle.

HØY AVKASTNING: Svein Støle annonserer for investeringsklubben Stud.Finans i studentavisen K7 Bulletin ved NHH.

Selv satset han det han hadde og enda litt til da han var student på Norges Handelshøyskole i Bergen.

Da lærte han hvordan det er å tape.

Lånte penger

– Jeg hadde investert mellom 100.000-150.000 kroner, som var penger fra sommerjobb, studielån og som jeg hadde lånt fra min bestefar. Det gikk bra så lenge jeg holdt meg til Norsk Hydro, Elkem og Orkla, men så kjøpte jeg aksjer i små IT-selskaper som Simex og Norsk LCD, sier Støle.

– Selskapene ble borte og jeg tapte alt da krakket kom i 1987. Det sved, sier han.

Fra 19. januar og i seks uker fremover kan også du prøve deg på Børsen. Ved å delta i Aksje-NM her på E24 får du investere 100.000 fiktive kroner, og konkurrere mot de andre om å være best.

Vinneren er den som får høyest avkastning. Påmeldingen har allerede startet. Meld deg på her!

Ga ikke opp

Støle mistet likevel ikke lysten til å investere etter å ha gått på et nederlag i aksjemarkedet. At markedet har falt femti prosent fem ganger siden han gikk inn i markedet på åttitallet og at det sikkert vil komme til å skje igjen, er ikke noe som plager ham.

– Aksjer gir over tid en fantastisk avkastning, og det norske folk går glipp av verdiskapningen i vårt eget næringsliv ved ikke å investere i det. Det er paradoksalt, men vi opplever at det er mindre norsk risikokapital enn før. Altfor mye går til å kjøpe hus, hytter og for store leiligheter til ungene, sier Støle.

Anbefaler tidlig start

Pareto-sjefen synes det er viktig å komme tidlig inn i aksjemarkedet. Faktisk så viktig at han har gitt alle tre barna aksjer i dåpsgave, og gjerne skulle fått den samme gaven selv.

– De 10.000 kronene som eldstegutten (20) fikk i Orkla-aksjer er verdt 100.000 i dag, inkludert 30.000 kroner som han har fått i utbytte gjennom årene. Hadde mine foreldre gitt meg 5000 kroner i aksjer i 1963, ville de trolig vært verdt en million kroner i dag hvis de hadde steget noenlunde som den norske børsen, sier Støle.

Med litt kløkt og tre prosent årlig avkastning over gjennomsnittet ville dåpsgaven vokst til fire millioner. God avkastning og rentesrente er en fin miks, synes Støle.

Han er som norske private investorer flest. Mann, i aldersgruppen 40 til 60 år.

Ifølge tall fra VPS eier norske privatpersoner fire prosent av aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs. Av dem er bare 22 prosent kvinner.

Staten og utenlandske investorer har hver en eierandel på 36 prosent.

– Jeg ser med forferdelse at antall aksjonærer og den norske interessen faller på Oslo Børs. Jeg har ingenting imot utenlandske investorer, men jeg skulle gjerne sett at mer av risikokapitalen ble igjen i Norge, sier Støle, som gjerne vil markedsføre gleden ved å investere.

Kjøpte meglerhus

Han har interessert seg for næringsliv, kjøp og salg av verdipapirer siden han gikk på videregående.

– Jeg begynte å handle inflasjonssikrede statsobligasjoner som det ble reklamert for i avisen. Folk sto i lang kø utenfor Mandal Sparebank for å kjøpe, sier Støle.

Etter studiene jobbet Støle som journalist i Kapital, før han begynte som analytiker i det som i dag er ABG Sundal Collier.

Etter fire år byttet han til Oslobanken, som hadde kjøpt prosjektmeglerfirmaet Pareto og som ville satse på verdipapirmegling. Det var tidlig på 1990-tallet og bankkrise, og Oslobanken gikk konkurs.

Da benyttet Støle muligheten til å kjøpe meglervirksomheten fra konkursboet sammen med kolleger. Ifølge DN var kjøpesummen for selskapet den gang nærmere 60 millioner kroner. Støle kjøpte halvparten, og har i dag 80 prosent av selskapet.

– Det viste seg heldigvis å bli et godt kjøp. Å ta så mye lån og risiko som vi gjorde den gangen virker helt uansvarlig i dag. Det var før jeg stiftet familie, og jeg tenkte at hvis det går galt skal jeg alltids jobbe meg opp i null igjen.

I dag anslås Støle å være Norges 11. rikeste med verdier for 10 milliarder kroner av hans tidligere arbeidsgiver Kapital.

Meld deg på Aksje-NM her

Les også

Studentlagenes mål er klare: - Vi skal bli best

Les også

- Aksjekunnskap blir stadig viktigere

Les også

Er du bedre på aksjehandel enn denne apen?

Publisert:

Her kan du lese mer om