Nye rigg-grep fra Fredriksen: Archer henter 100 millioner dollar

Archer tar omfattende grep for å stå på egne ben. En nøkkeldel av selskapets omfattende restrukturering er i boks.

TAR GREP: Archer restrukturerer i rekordfart. Selskapet får inn 100 millioner dollar i friske penger i en rettet emisjon.
Publisert:

Under et døgn etter at boreselskapet Archer varslet omfattende refinansiering av gjelden og mulig kapitalinnhenting, har selskapet gjort en rettet emisjon på 100 millioner dollar.

Det meldes om sterk interesse fra store internasjonale og nordiske institusjonelle investorer, og emisjonen var betydelig overtegnet.

I en separat melding fremgår det at John Fredriksens Hemen Holding har blitt tildelt 12,6 millioner aksjer til en tegningskurs på 10,0 kroner per aksje.

Hemen har i etterkant av dette solgt rundt 4,9 millioner aksjer og inngått såkalte TRS-avtaler med eksponering mot tilsvarende.

Vil ut av garantier

Restruktureringen i Archer må sees i lys av den omfattende restruktureringen i Seadrill, der Fredriksen også er en nøkkelaktør.

Sistnevnte har gitt Archer finansiell støtte i form av garantier på 278 millioner dollar og 146 millioner dollar i lån, inkludert renter og avgifter.

I gårsdagens kvartalsrapport fra Seadrill ble det imidlertid kjent at det foreslås å fjerne garantiene, mot en kontant betaling på 10 prosent av pålydende og konvertering av lån, renter og avgifter til et nytt, konvertibelt lån på 45 millioner dollar.

«Selskapet er fortsatt i konstruktive diskusjoner med Archer og deres långivere», skrev Seadrill i rapporten.

Stort kursfall

Emisjonskursen på 10 kroner per aksje innebærer en rabatt på 1,5 kroner mot sluttkurs i går, og den er eksempelvis fire kroner lavere enn snittet for den siste måneden.

Man skal imidlertid ikke så langt tilbake for å finne betydelig lavere nivåer. Den foreløpige bunnoteringen i denne nedgangssyklusen er 2,58 kroner per Archer-aksje – et fall fra over 120 kroner på sommeren 2014.

Den voldsomme nedgangen reflekterer hvordan Archer er rammet av oljeprisfallet, som tiltok fra sensommeren nettopp 2014. Archer er blant annet eksponert mot landmarkedet i USA, som var «hovedmålet» for Opces daværende strategi om å konkurrere på pris.

Venter bedre tider

Men med gjennomføringen av flere finansielle grep, mener styreleder Ørjan Svanevik, John Fredriksens mann i Archer-styret, at selskapet er tilbake på rett spor.

– Archer har vært igjennom en omfattende snuoperasjon. Som styreleder må jeg få gi ros til både det nye lederteamet og de ansatte, som virkelig har tatt en hestekur det seneste året og fått gjort de riktige grepene, sa han til E24 onsdag.

Archer har blant annet gjort betydelige kostnadsreduksjoner.

– Selskapet er nå «back on track» og opplever en sterk støtte fra gjelds- og egenkapitalsiden, noe som bekreftes av den solide interessen i emisjonen vi annonserte nå i ettermiddag, mener Svanevik.

Fremover venter finansdirektør Dag Skindlo økt aktivitet, og viser blant annet til bedringen i oljeprisen.

– Vi ser nå grønne spirer av positive tegn, hvor også oljeprisen har stabilisert seg og fremtidsprisene har styrket seg.

I en børsmelding torsdag fremgår det at Svanevik er tildelt 1.040.000 aksjer i emisjonen, mens Skindlo kjøper 100.000 aksjer.

DNB Markets flagger for øvrig at de har kjøpt drøyt 4,9 millioner aksjer i Archer.

Les også

– Selskapet er nå «back on track»

Les også

Seadrill planlegger for mulig konkursbeskyttelse

Les også

Tror Fredriksens riggkjempe var tvunget til å hjelpe «lillesøster»

Publisert:

Her kan du lese mer om