Norges Bank-undersøkelse: Bankene har strammet til utlånspraksisen

De norske bankene har strammet inn på utlån til forbrukerne etter endringene i boligforskriften, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for første kvartal.

UNDERSØKER BANKUTLÅN: Sentralbanksjef Øystein Olsen, her under forrige rentemøte.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
  • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

Innstrammingene var som varslet i fjerde kvartal i fjor og forklares med endringene i boliglånsforskriften.

Nesten alle de ni bankene som er med i undersøkelsen begrunnet innstrammingene med dette.

– Bankene sa klart ifra om innstrammingene sist. Og de har strammet til omtrent akkurat så mye som de varslet. Det er verdt å merke seg at de ikke kommer til å stramme ytterligere til i neste kvartal, sier Eric Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til E24.

Han mener tilstrammingene er nok til å roe boligmarkedet noe.

– Men det er ikke snakk om noen dramatisk tilstramming som tilsier fall i boligmarkedet. Vi har hatt tilstramminger av denne størrelsesorden tidligere, også etter finanskrisen, understreker han.

Fryktet krasj

Forskriften, som trådte i kraft fra 1. januar, innebærer blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.

I resten av landet blir kravet om 15 prosent videreført.

Nordea Markets tror boligprisene vil vokse forsiktig fremover i tråd med konsumprisveksten.

– Vi tror på en boligprisvekst på 0,3 prosent i måneden. Det er betydelig mer forsiktig enn i fjor, men ikke noe fall, sier Bruce.

Artikkelen fortsetter under grafen...

INNSTRAMMING: De norske bankene har strammet inn på kredittpraksisen overfor husholdningene etter endringene i boligforskriften.

Foto: Norges BankHan mener det er viktig å huske på at vi kommer fra et boligmarked som har vokst veldig kraftig.

Les også

Ble spådd «kraftigste vårslipp noensinne»: Meglernes dom: – Helt som normalt

– Nå går vi over til en mer normal utvikling. Det er ikke noe som tyder på at markedet skal krasjer. Det har vært engstelsen, at myndighetene tar så hardt i at prisene begynner å falle, sier han om tallene på landsbasis.

– I Oslo er det fortsatt mer usikkert på grunn av reglene for sekundærboliger og at prisene har økt mye mer. Her er jeg fortsatt usikker. Men akkurat denne undersøkelsen endrer ikke synet mitt, sier Bruce.

Økte renter

Husholdningene etterspør boliglån i omtrent like stor grad som i forrige kvartal. Det gjelder også etterspørselen etter førstehjemslån, mens etterspørselen etter fastrentelån har falt noe.

Les også

Innflyttingen til Oslo halvert: – En refleks av to faktorer

Også de ikke-finansielle foretakene etterspør lån på linje med fjorårets siste måneder.

Rentene som tilbys privatkunder har gått noe opp i første kvartal, mens bankene har økt utlånsmarginen på lån til husholdningene.

Dette forklares med finansieringskostnader og regulatoriske endringer.

Utlånsrentene og utlånsmarginene økte, både for husholdninger og ikke-finansielle foretak, skriver Norges Bank.

Les også

Professor avviser drastisk boliglånhopp: Spår lav rente i lang tid

Les også

Markedet tror på renteheving i 2018

Les også

– Sjefslønnen må bli enklere

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Bank

Flere artikler

  1. Norges Bank-undersøkelse:
    Etterspørselen etter boliglån falt i tredje kvartal

  2. Flere vil ha fastrentelån

  3. Bankene strammet inn på utlån i andre kvartal

  4. Fersk undersøkelse: Etterspørselen etter fastrentelån øker

  5. Ingen utslag tross renteheving: Etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i fjerde kvartal