Berit Svendsen har fått jobben hun har drømt om: Nå skal Telenors «tele-dronning» samle Skandinavia til et rike

Telenor Norge-sjef Berit Svendsen får en helt sentral rolle på toppen av Telenor når Sigve Brekke nå omorganiserer konsernledelsen for andre gang på halvannet år. Hun sier hun har drømt om å samle troppene i Norge, Sverige og Danmark for å vinne kampen om fremtiden.

TRE PÅ TELETOPPEN: Berit Svendsen blir både Norge- og Skandinavia-sjef i den nye Telenor-ledelsen som konsernsjef Sigve Brekke nå innsetter. Morten Karlsen Sørby (t.h.) får også en viktig rolle med ansvar for omstilling og Telenors transformasjonsprogram. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:

Drøye fem år etter at Berit Svendsen ble sjef for Telenor Norge får hun nå også det overordnede ansvaret for hele Telenors virksomhet i Skandinavia.

Det innebærer at sjefene for Telenor Danmark og Sverige vil rapportere til henne. Svendsen, kjent i bransjen som Norges «tele-dronning», blir dermed en helt essensiell person i Telenor-ledelsen for å sikre at selskapet leverer på «hjemmebane».

– Det er vel riktig å gratulere med ny jobb, selv om du fortsetter som sjef i Norge?

– Vi kan vel kalle det en ny jobb, sier en tydelig fornøyd Berit Svendsen i et intervju med E24.

Torsdag morgen annonserte Telenor store endringer i konsernledelsen – den andre omorganiseringen konsernsjef Sigve Brekke gjennomfører siden han tok over i august 2015. Telenor-aksjen endte ned to prosent torsdag etter at omorganiseringen ble kjent.

– Dette synes jeg er en fantastisk mulighet og utrolig spennende. Jeg skal innrømme at jeg har drømt litt om muligheten for å samle Skandinavia på denne måten, legger hun til om jobben hun nå skal ta fatt på.

– Så det å samle Skandinavia er noe du har tenkt på en stund på Telenors vegne?

– Jeg har i hvert fall sett at det finnes muligheter som vi burde prøve å utnytte.

Les også

Telenor kvitter seg med kvinne i konsernledelsen – men øker kvinneandelen

Vil lære av svensk effektivitet

Svendsen forteller at de nå starter på en seks uker lang prosess der man skal prøve å finne mulige synergier (muligheter for effektivisering og besparelser) på tvers av de tre skandinaviske landene. Her blir Sverige-sjef Patrik Hofbauer og Danmark-sjef Jesper Hansen essensielle bidragsytere, skal vi tro Svendsen.

– Sverige og Norge er jo kjent for å være én av de ledende områdene i verden innen telekom, og nå ser vi at kundene etterspør stadig likere tjenester på tvers av de skandinaviske landene, forklarer Svendsen.

Selv om det fortsatt vil være lokal prising, sier Svendsen at kundene i alle landene etterspør stadig bedre tjenester og mer kapasitet (fart og datamengder).

Hun sier det er et stort potensial for se på hvordan man kan samordne produktene man tilbyr, måten det selges på, prising, hvordan kundene betjenes og hvordan man digitaliserer kundenes opplevelse og interaksjon med Telenor. Hun sier at kundene i bedriftsmarkedene i Skandinavia også har veldig like behov.

– Både i Sverige og Norge har vi også store fibersatsinger, og i Norge har vi virkelig fått opp farten på fiberutrulling i det siste. Så når det kommer til selve infrastrukturen ser vi også betydelige muligheter (i bredbånds- og mobilnettene, journ.anm.), sier Svendsen.

På selve utstyret jobber Telenor allerede på konsernnivå globalt med å få til mest mulig attraktive vilkår fra leverandørene. Samordningen Berit Svendsen nå vil intensivere vil derfor gå mer på andre aspekter:

– Telenor Sverige har blant annet vært fantastisk flinke til å få på plass en veldig effektiv organisasjon for å drive nettet, og det vil vi se nærmere på om vi kan lære av, sier Svendsen.

Hun peker på at hun allerede har to svensker fra Telenor Sverige i sin norske organisasjon, henholdsvis driftssjefen, samt teknologidirektør Magnus Zetterberg.

– Nå må vi ha en ny modell

I oktober 2015 annonserte Telenor og Sigve Brekke en stor endring der man fjernet regionsjefene og heller satte inn alle sjefene i de 13 landene Telenor opererer i inn i konsernledelsen.

Nå går man over til en modell der man samler de 13 Telenor-landene i fire forskjellige «klynger». De består av Skandinavia, Øst-Europa, modne Asia-markeder og fremvoksende Asia-markeder.

Da Brekke innførte den forrige endringen i 2015 ble det stilt kritiske spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig å drive en konsernledelse effektivt med 13 landsjefer og over 20 medlemmer.

En analytiker som ikke vil bli sitert med navn, påpeker at Brekke og Telenor nå går tilbake til det gamle etter å ha prøvd Brekkes modell i ett års tid:

– Det har vært en del motstand internt (med den forrige strukturen, journ.anm.). Det jeg har fått høre fra interne kilder er at arbeidskapasiteten til tider har vært sprengt når toppsjefen og konsernledelsen har skulle involvere seg i hvert enkelt land på et detaljnivå, sier analytikeren til E24.

En annen analytiker, som heller ikke vil bli sitert på navn sier følgende:

– Man så på dette som en mellomfase (den forrige organiseringen, journ.anm.) for å få impulser nedenfra i systemet og opp til toppsjefen, og at man nå mener det er mer hensiktsmessig å gjøre endringer, sier han og peker på at man trolig har funnet ut at det ble for mye å ha over 20 personer i konsernledelsen.

Den viktige forskjellen med den nye modellen er ifølge Berit Svendsen at det blir én av sjefene for et av landene i den enkelte klyngen som skal lede den enkelte gruppen.

Før hadde Telenor egne regionsjefer på toppen av landene. Dette mener hun skapte et unødvendig lag mellom konsernet og folkene der på den ene siden og folkene på bakken i hvert land på den andre siden.

– Ble det for utfordrende arbeidsmessig å ha alle 13 landsjefene med i konsernledergruppen?

– Regionalapparatet ble et ekstra lag mellom det globale og forretningsområdene. Det fungerte før, men nå må vi ha en ny modell, sier Svendsen og understreker at dette er et arbeid som ikke er gjort i en håndvending, men som vil gi viktige resultater over tid.

– Vil ditt nye ansvarsområde gjøre at du må delegere bort mer av arbeidsoppgavene som sjef i Telenor Norge?

– Vi har en veldig godt fungerende ledelse i Telenor Norge. Det er klart at vi sammen må gjøre den jobben vi skal på vegne av Telenor Norge, samtidig som vi må begynne å jobbe enda tettere med kollegaene i Skandinavia, sier Svendsen.

Les også

Telenor etter nye milliardtap i India: – Alle alternativer er på bordet

Må løse dansk floke

Den norske og svenske virksomheten i Telenor har tradisjonelt samarbeidet tettere enn man har med Danmark. Det er blant annet fordi man i Sverige og Norge tilbyr både mobil- og fastnettjenester. I Danmark er Telenor en ren mobilaktør.

Både Telenor og andre aktører sliter kraftig med lønnsomheten i Danmark. Telenor og Telia prøvde for en tid tilbake å slå seg sammen i landet, men fikk nei av konkurransemyndighetene i EU.

–Har du noen ideer om hvordan du vil løse den danske floken?

– Nå vil jeg gå inn for å se om det er noen muligheter i Danmark vi ikke har utnyttet. Vi skal både bistå dem med å håndtere konkurransesituasjonen de møter dag til dag, samtidig som hele Telenor må møte kostnadsutfordringene. Danmark er et vanskelig marked og det har det vært lenge, sier Svendsen.

– Vi skal også se om det er mulig å få ut flere synergier ved å dra Danmark tettere inn i det skandinaviske samarbeidet vårt, legger hun til.

Les også

– Telenor må gjøre som de utenlandske oljeselskapene gjør i Norge

Les også

Avviser at Telenor-topp slutter som følge av regelbrudd i Bangladesh

Les også

Telenors bedriftsforsamling: – Ser alvorlig på uenigheten i styret

Publisert:

Her kan du lese mer om