Disse Kina-tallene kan være godt nytt for Norge

Kinesiske oljelagre fylles opp som aldri før, og nøkkeltall viser at landets eksport har styrket seg betydelig. Det kan være positivt for flere enn kineserne.

GODE TALL: Kinesiske myndigheter kunne by på positive eksporttall natt til onsdag.
Publisert: Publisert:

Mange har fryktet for Kinas økonomi etter et år preget av lav vekst og stigende gjeldsgrad blant kinesiske bedrifter.

Onsdag kom imidlertid tallene som viser at det ikke nødvendigvis er over og ut for verdens nest største økonomi.

I tillegg til overraskende sterke eksporttall for mars, viser det seg at Kina gjennom første kvartal av 2016 har importert rekordmye amerikansk lettolje. Siden januar har kineserne nemlig importert en oljemengde som tilsvarer rundt 7,34 millioner fat per dag.

Tallene kan dermed tyde på at den kinesiske økonomien ikke er like faretruet som mange har trodd. Det er godt nytt for Norge.

Kraftig vekst i kinesisk etterspørsel

For de oljeproduserende landene rundt i verden har oljebremsen rammet økonomien kraftig. Her til lands har tusenvis av oljejobber forsvunnet, og politikerne har for lengst varslet at en kraftig omstilling står for døren. I januar duppet oljeprisen under 28 dollar, som er den laveste prisen notert siden september 2003.

I 2014 sto Kina for 12 prosent av det totale oljeforbruket på verdensbasis, og 60 prosent av denne oljen var importert fra andre land. Det betyr at Kina er en særdeles viktig oljeforbruker, som i teorien kan bety at økt import av olje til kineserne kan være positivt for oljebransjen i Norge.

Analytiker Trond F. Omdal i Pareto Securities trekker frem at Kina har den nest største etterspørselen etter olje i verden, kun slått av USA. Derfor er etterspørselsveksten i Kina viktig for de oljetunge nasjonene, Norge inkludert.

KINA ER VIKTIG: Trond F. Omdal i Pareto Securities.

– Kina har en veldig kraftig vekst, og hvis den faller bort, er det svært negativt. En hard landing og null vekst for Kina ville tatt vekk omtrent en tredjedel av den forventende etterspørselen de nærmeste årene.

Omdal tror Kina, og i tillegg India, kommer til å være viktige for oljeindustrien fremover.

– Det er veldig mye fokus på fallet i produksjon og investeringskutt, men etterspørselen styrker seg i Kina og India. Disse landene kommer til å være de største vekstmotorene fremover.

Kan dempe fallet

Omdal sier imidlertid at etterspørselsveksten i Kina har vist seg å være robust, og at han ikke ser for seg at veksten vil avta de nærmeste årene.

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand sier til E24 at Kinas import bidrar til å holde etterspørselssiden oppe.

Og når etterspørselen øker, kan også prisen følge.

– Jo høyere oljepris, jo mer er det selvfølgelig med på å dempe fallet i oljebransjen i Norge.

Samtidig understreker Chen at oljeprisfallet først og fremst er tilbudssidedrevet, og at det generelt har vært produsert for mye olje.

én uke har oljeprisen (Nordsjøolje) steget med 15 prosent. Onsdag kveld etter at amerikanske lagertall ble offentliggjort, satte oljeprisen sin foreløpig årsbeste notering på 44,91 dollar fatet.

Sterke eksporttall

Samtlige av de største Asia-børserne suste opp flere prosent onsdag som en reaksjon på de gode tallene.

Eksporttalene utgjør den største veksten Kina har sett på et år, i tillegg til at importen styrket seg.

Sammenlignet med mars i fjor økte eksporten med 11,5 prosent.

Ifølge Bloomberg er dette tegn på at Kina kan være på vei mot en mer stabil økonomi.

Les også

Asiatisk børsrally etter knallsterke kinesiske eksporttall

Kina-økonom Iris Pang i Natixis påpeker overfor Bloomberg at tallene kan tyde på at den kinesiske økonomien klarte seg bedre i første kvartal enn det som var ventet på forhånd.

– Dette er svært motiverende tall, sier Pang, men understreker at det trengs flere sterke resultater før man kan være være sikker på at den kinesiske økonomien er på rett kjøl.

– Totalinntrykket er positivt

GODE NYHETER: Renterådet porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand

Olav Chen mener de ferske tallene fra Kina var bedre enn ventet. Han synes totalinntrykket er positivt, til tross for at han understreker at tallene må ses i lys av sesongvariasjoner, som blant annet kinesisk nyttår i februar.

– Både eksport- og importveksten var høyere enn ventet. Det føyer seg inn i rekken av makrotall som demper Kina-frykten, som har stått i fokus i markedene starten av 2016, sier han til E24.

Chen har selv nettopp kommet hjem fra et opphold i Kina, og forteller at han så tydelige tegn på at myndighetenes tiltak for å få fart på økonomien, fungerer.

Han ser at det asiatiske landet er i gang med store strukturelle endringer, der tradisjonell industri sliter, mens tjenestesektoren fortsetter å vokse.

– Det er ingen tvil om at det er mye overkapasitet innen kull- og stålindustrien, som sliter og misligholder sine gjeldsforpliktelser. Men myndighetene er på ballen og rydder opp nå, og de eier også bankene.

Ifølge Chen er blant annet infrastrukturinvesteringer og boligmarkedet på vei opp igjen.

– De bruker tradisjonell stimuli igjen for å oppnå vekstmålet sitt på 6.5-7 prosent BNP-vekst i 2016. Veksten i tjenestesektoren og privat konsum er fortsatt også god.

– Må ses i sammenheng

Kjennerud i DNB Markets tror ikke det er grunn til å slippe jubelen løs allerede. Til tross for at veksten i mars var positiv, mener han tallene må ses i sammenheng med årets to første måneder. Det setter en demper på optimismen.

SKEPTISK: Ole Andre Kjennerud i DNB Markets legger ikke for mye i dagens eksporttall.

– Hvis du ser første kvartal under ett viser det at eksporten faller, og at det egentlig ikke har blitt særlig bedre. Det samme kan du si for importen. Det er fortsatt fall, og selv om tallene var bedre nå i mars er det feil å si at det underliggende har vært en bedre utvikling, sier Kjennerud til E24 på telefon fra Kina.

Heller ikke Asia-økonom Amy Yuan Zhuang i Nordea forventer at den sterke eksportveksten vil fortsette, til tross for de gode tallene fra forrige måned.

– Kinesiske handelstall brakte med seg gode nyheter i dag. Men bak den positive overraskelsen ligger mange sesongjusteringer som fortsatt spiller en stor rolle, skrev Zhuang i et analysenotat onsdag morgen.

Les også

Sterkeste lønnsomhet i Kinas industri på 19 måneder

Les også

Asiatisk børsrally etter knallsterke kinesiske eksporttall

Les også

Kina åpner for lån som skapte børsstorm

Les også

Kina ba USA om hjelp til å takle børskrise

Les også

Kinas industrivekst avtar

Publisert: