Oslo Børs vil undersøke Element-informasjon om kryptovaluta

Tilbakemeldingen om kryptosatsingen fra Finanstilsynet var positiv, meldte metall- og kryptoselskapet Element. Men tilsynet har advart mot kryptovaluta, og ber selskapet trå varsomt i markedsføringen av den finansielle nyvinningen.

KRYPTOSATSING: Det tidligere gruveselskapet Intex, nå Element, skal utstede kryptovaluta. Her styreleder Lars Christian Beitnes ved en tidligere presentasjon.

Foto: Sindre Hopland
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

I oktober i fjor varslet gruveselskapet Intex en omlegging. Navnet ble endret til Element og selskapet kunngjorde planene om å utstede en kryptovaluta sikret i fremtidig produksjon av jern og nikkel.

Prosjektet vekket investorenes oppmerksomhet, og satt fart i aksjekursen til selskapet.

Denne uken meddelte Element til markedet at det hadde fått Finanstilsynets syn på juridiske aspekter om kryptosatsingen, hvoretter arbeidet med kryptoemisjonen skal fullføres under norsk jurisdiksjon.

Tilbakemeldingen var «positiv», sa Element-sjef Cecilie Grue i børsmeldingen, der det også ble påpekt at tilsynet ikke hadde noen innvendinger mot selskapets juridiske vurderinger av kryptosatsingen.

Det som ikke ble børsmeldt var at Finanstilsynet ber selskapet trå varsomt i markedsføringen av kryptoproduktet.

Oslo Børs varsler undersøkelse

Finanstilsynet har kommentert satsingen i et brev til Element, og har flere formaninger som Element ikke har tatt med i sin markedskommunikasjon.

Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem ved Oslo Børs.

Foto: Stian Lysberg Solum

Tilsynet har tidligere advart forbrukere mot kryptovaluta.

Element er notert på Oslo Børs, som nå vil undersøke informasjonsfremstillingen om kryptoprosjektet.

Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem forteller at Børsen er blitt kjent med brevet fra Finanstilsynet onsdag, og at de ikke har rukket å ha noen saksbehandling.

– Men det er noe vi kommer til å se på, sier han til E24.

Eikrem sier videre at det på generelt grunnlag er viktig at fremstillingen av informasjon er «riktig og balansert».

– Bør utvise særskilt aktsomhet

I planene til Element skal datterselskapet som utsteder kryptomynten ha sikkerhet gjennom aksjepant i metall- og gruveselskapet Ambershaw Metallics. Element har i dag en eierandel på fem prosent i Ambershaw Metallics.

Det skal sikre at utstederen, altså datterselskapet, sitter på nok verdier til å kunne levere jernmalmen hvis kjøperen av kryptovalutaen ber om det.

Finanstilsynets oppfatning er at koblingen som er beskrevet mellom Element og Ambershaw Metallics (AMI) «er egnet til å skape et inntrykk av at det er etablert sikkerhet i AMI knyttet til utvinning og levering av jernmalm».

«Som uttalt under møtet med Finanstilsynet vil imidlertid ikke jernmalmen utvunnet av AMI benyttes til å innfri leveringskrav fra potensielle token-innehavere», skriver tilsynet.

«Finanstilsynet understreker derfor at Foretaket bør utvise særskilt aktsomhet med hensyn til å tegne et uriktig bilde av koblingen mellom Foretaket og AMI ved markedsføringen av sin TGE», heter det i brevet.

– Vi har vært helt transparente

Selskapet selv mener det har vært åpne om forholdene Finanstilsynet er bekymret for, og lover at alle henvendelser fra Oslo Børs vil bli besvart.

– Hvorfor har dere ikke opplyst markedet om disse tilbakemeldingene fra Finanstilsynet?

– Vi mener vi informerte om dette i børsmeldingen og mener dermed at vi har vært helt transparente på det tilsynet er bekymret for; nemlig at markedet ikke skal ha korrekt informasjon, skriver Element-sjef Cecilie Grue i en e-post.

Hun viser til selskapets børsmelding, der selskapet har skrevet om at kryptokjøperne ikke har noen juridisk rett til jernmalmen.

– De nærmere detaljene vil fremgå av Whitepaperet. Vi kan naturlig nok ikke ta alt inn i en børsmelding. De sentrale punktene ift. overordnet struktur som dekker de punkter FT er bekymret for er imidlertid formidlet til markedet i børsmeldingen.

Les på E24+

Hva bitcoin kan lære oss om bobler

Elements såkalte «whitepaper» skal gi mer informasjon om hvordan teknologien fungerer, og flere detaljer om kryptovalutaen.

– Fra Element var beskjeden at tilbakemeldingen var positiv. Hvordan er dette en positiv tilbakemelding?

– Svaret fra Finanstilsynet er basert på en helt konkret juridisk tolkning fra Element sin side hvor vi sammen med våre rådgivere har formidlet vår juridiske tolkning av begrepene «finansielle instrumenter» og «omsettelige verdipapirer» til Finanstilsynet, skriver Grue.

Hun viser til selskapets vurdering om at Elements type kryptovaluta ikke faller inn under regelverket om finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer.

Konsernsjef Cecilie Grue i Element

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Det er altså vår tolkning av regelverket Finanstilsynet svarer på når de sier de ikke har noen innvendinger. Tilbakemeldingen vi har fått på den konkrete tolkningen av regelverket oppfatter vi derfor som positiv.

– Har dere bevisst utelatt informasjon fra korrespondansen med Finanstilsynet som potensielt kunne være negativ for kryptosatsingen?

– Nei. Vi mener snarere tvert imot at vi gjennom informasjonen i børsmeldingen har gitt en rekke detaljer nettopp for å sikre at markedet har den informasjonen FT mener markedet bør ha, skriver Grue.

– Vi vil selvsagt følge alle lover og regler om markedsføring og har i børsmeldingen gjort nødvendige presiseringer slik at markedet skal se den overordnede struktur slik presentert for FT, skriver hun.

Les også

Element åpner for flere kryptovalutaer – men vet ikke når

– Hvorfor skal man kjøpe kryptovalutaen hvis man ikke har noen juridisk rett på levering av jernmalm, eller tilbakebetaling om leveringen ikke skjer?

– Slik vi overordnet har beskrevet i børsmeldingen og vil utdype nærmere i Whitepaperet vil vi sikre at token utstederen har sikkerhet i verdier som gjør tokenutstederen i stand til å levere jernmalm slik lovet (uavhengig av at dette ikke er en juridisk rett).

– Våre tokens vil som andre former for kryptovaluta også kunne anvendes mellom tredjeparter og formodentlig være bedre egnet til det enn kryptovaluta uten forbindelse til verdier, ettersom råvare prisen på jernmalm etter vår oppfatning bør virke stabiliserende, uavhengig av om retten til leveranse er juridisk forpliktende eller ikke, skriver Element-sjefen.

Les også

Kjos lanserer kryptobørs i år

Les også

Element åpner for flere kryptovalutaer – men vet ikke når

Les også

Iota vil utvikle teknologi sammen med bilgiganter

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Finanstilsynet
 2. Digital valuta

Flere artikler

 1. Element utsetter kryptolansering

 2. Betalt innhold

  Slik kan Elements revisorkrise bli slutten for selskapet

 3. Element åpner for flere kryptovalutaer – men vet ikke når

 4. Røkkes kryptosatsing kan ha tjent 125 millioner på en drøy måned

 5. Betalt innhold

  Slik ble Element fanget i dødsspiralen