Offshorerederi varsler restrukturering etter kraftig markedsfall

Vanskelige markedsforhold gjør at Eidesvik Offshore foreslår en ny finansiell restrukturering av selskapets balanse.

TAR GREP: Eidesvik Offshore vil fikse på balansen for å stå gjennom fortsatt utfordrende tider.
Publisert:

Oljebremsen som de siste årene har tvunget gjennom store omveltninger innen offshore er likevel ikke over, til tross for tidlige tegn på bedring.

«På tross av selskapets kontantbeholdning har den kraftige nedgangen i selskapets markeder gjort det nødvendig å reforhandle finansieringsvilkår i tråd med tilsvarende finansielle restruktureringer innen offshoreindustrien», skriver Eidesvik Offshore i en børsmelding fredag ettermiddag.

Selskapet opplyser at det har kommet til enighet med sine kreditorer om avdragsreduksjon på den sikrede gjelden. Det skal også hentes minst 120 millioner kroner i ny egenkapital, og et aksjonærlån på 30 millioner skal konverteres til aksjer.

Som en del av avtalen forplikter selskapet seg blant annet til å benytte overskytende kontantbeholdning til nedbetaling av gjeld de kommende årene.

Målet er å sikre selskapet gjennom 2022.

Rabatt

Innehentingen av ny egenkapital skal finne sted gjennom en rettet emisjon av 24 millioner nye aksjer til fem kroner stykket. Tilbudsprisen innebærer en rabatt på 33 prosent under det volumvektede 90-dagerssnittet.

Eidesviks største aksjonær, Eidesvik Invest, har forpliktet seg til å tegne for minst 100 millioner i emisjonen.

Det foreslås også en reparasjonsemisjon.

Gjeldskonverteringen skal gjøres til kurs 15 kroner der vederlaget gjøres opp ved motregning av aksjonærlånet, som også er gitt av Eidesvik Invest.

Hele prosessen er blant annet betinget godkjennelse på en generalforsamling som er forventet avholdt i slutten av januar.

Oljebremsrammet

Eidesvik Offshore er et Bømlo-basert rederi med supply-, subsea- og seismikkskip i flåten – segmenter som i større eller mindre grad har blitt rammet av svakere etterspørsel og overkapasitet i kjølvannet av oljebremsen.

Les også

Solstad Farstad-sjefen merker vilje til høyere rater

Spesielt supply har vært krevende, og selskapet varslet ved inngangen til vintersesongen overskudd på tilbudssiden i markedet på kort og mellomlang sikt.

Supplykrisen har blant annet ført til sammenslåingen av rederiene Solstad, Farstad og Deep Sea Supply, samt smertefulle prosesser i selskaper som Rem Offshore og Havila.

Ifølge Syslas opplagsregister er det i dag totalt 133 norske offshoreskip som ligger i bøyene.

Solgte skip

Eidesvik har allerede tatt noen grep for å stå stødigere gjennom de urolige farvannene.

Det solgte på vårparten i fjor skipet Viking Posteidon og fremforhandlet en avtale med kreditorene om tidlig innfrielse av et obligasjonslån til 60 prosent av pålydende, blant annet finansiert ved det aktuelle aksjonærlånet.

Senere samme år inngikk Eidesvik en avtale med CGG om etablering av en ny skipseiende selskapsstruktur for syv seismikkskip.

Selskapets bokførte egenkapital ved utgangen av tredje kvartal var på 1.788 millioner kroner. Den netto rentebærende gjelden sto på samme tidspunkt på 2.045 millioner, mens kontantbeholdningen var på 550,5 millioner kroner.

PS! Handelen i Eidesvik Offshore ble pauset tidligere i dag etter at kursen steg nærmere 50 prosent. Handelen er nå i gang igjen.

Les også

Spetalen-selskap klar for supply-oppkjøp:
– Det er fortsatt mange der ute som har en tøff hverdag

Les også

Dypt kursfall for «verdens beste» innen supply

Les også

Eidesvik vil ha 40 prosent rabatt

Publisert:

Her kan du lese mer om