SAS-tallene: Analytikere tror SAS har klart å svelge unna oljeprishoppet

Flymarkedet i Europa er tøft for mange om dagen, takket være intens konkurranse og en høyere oljepris enn før. Til tross for dette spår analytikerne at SAS-resultatene tirsdag vil vise en bedring på mange fronter.

Arkivbilde av SAS-sjef Rickard Gustafson på Gardermoen.
Publisert:

– En solid inntektsutvikling vil sikre en fin årsavslutning, skriver analysesjef for aksjer i Sydbank, Jacob Pedersen om SAS-tallene som slippes tirsdag morgen.

Da kommer nemlig flyselskapet med resultatene for sitt fjerde kvartal og dermed også resultatene for regnskapsåret 2017/2018, som løper fra november 2017 til og med oktober 2018.

Selv med en langt høyere oljepris enn i fjor og en svak svensk krone venter analytikerne bedring på alle fronter fra det skandinaviske flyselskapet, som den norske stat ikke lenger er aksjonær i.

For fjerde kvartal (august-oktober) venter analytikere en omsetningsvekst fra 11,6 til 12,3 milliarder svenske kroner, et fall i netto driftsresultat (EBIT) fra 780 til 758 millioner og en økning i resultat før skatt fra 657 til 729 millioner.

Det viser konsensustall fra SME/TDN.

For regnskapsåret som helhet venter analytikerne en økning i omsetningen fra 42,7 til 44,4 milliarder svenske kroner, en oppgang i netto driftsresultat (EBIT) fra 2,19 til 2,34 milliarder og en vekst i resultat før skatt fra 1,73 til 1,96 milliarder.

Årsaken til forbedringen hos SAS er todelt: Selskapet fortsetter å kutte kostnadene sine, samtidig som de også klarer å levere en god inntjening fra kundene.

Kontrasten er dermed påfallende fra situasjonen selskapet sto i for seks år siden, høsten 2012, da hele selskapet var timer unna konkurs.

Nå ser selskapet altså ut til å holde stø kurs, selv om selskaper rundt dem både har varslet om strammere tider og flere har gått konkurs.

LES OM DE TØFFE TIDENE I LUFTFARTEN: Wow Air reddet av amerikansk fond | Icelandair får midlertidig pusterom av kreditorene | Primera Air konkurs | Resultatvarsel fra Ryanair | Cobalt Air er historie | Widerøe varsler rutekutt etter tap | Flybe i krise: Forsøker å selge hele selskapet

Les på E24+

Analytikerens 3 beste tips: Lær deg å måle tempen på flyselskapene

Kutter kostnader, men sikter mot samme resultat som i fjor

I forbindelse med fremleggelsen av forrige kvartalsrapport 31. august oppjusterte SAS resultatprognosen sin for året, til tross for en svak svensk krone og høye drivstoffpriser takket være oppgangen i oljeprisen.

Det skyldtes primært at inntjeningen var bedre enn man hadde lagt til grunn.

SAS bruker et justert resultat i sine prognoser, som er resultat før skatt og engangsposter. Her holder man blant annet utenfor salg av eiendeler og andre ting som kan forstyrre sammenligningen med tidligere perioder.

Selskapet gikk i august fra å anslå et resultat før skatt og engangskostnader på 1,5 til 2,0 milliarder for året, til å anslå et resultat på rundt 2,0 milliarder.

Selskapet gikk 693 millioner i minus i sitt første halvår, der lavsesongen i luftfarten slår inn, mens tredje kvartal viste et justert resultat på 1,98 milliarder. Dermed må SAS fylle på med minst 715 millioner svenske kroner i fjerde kvartal for å nå sitt eget mål på 2,0 milliarder.

Prognosen om et justert resultat på rundt 2,0 milliarder er akkurat på linje med de 1,95 milliardene selskapet leverte i fjor.

I mellomtiden skal selskapet etter planen ha levert kostnadsforbedringer på 700 millioner svenske kroner i året de nå har lagt bak seg. Dermed regner SAS altså i realiteten med at 700 millioner kroner i kostnadskutt har blitt «spist opp» av andre ting.

I den forrige kvartalsrapporten fra slutten av august kom det frem at selskapet regner med at drivstoffregningen vil bli 600 til 700 millioner svenske kroner høyere i år enn i fjor, takket være oljeprisen.

Hadde det ikke vært for kostnadskuttene ville oljeprisen altså ført til et ganske solid resultatfall for selskapet.

Det samme så man da Norwegian la frem sine resultater for tredje kvartal tidligere i høst. Der hadde oljeprisen også «spist opp» kostnadskuttene som selskapet og de ansatte hadde fått til siden i fjor.

Les også

Nå er Norwegian klare for Brasil: Første avgang til Rio går 31. mars

Passerte 30 millioner passasjerer

Selv om en del flyselskaper sliter, påpeker Jacob Pedersen i Sydbank, at sikringene (hedgingen) som mange flyselskaper har hatt, har utsatt en del av ekstraregningen fra den økte oljeprisen.

– Samtidig er markedssituasjonen for flytrafikk stadig veldig positiv og veksten høy. Det etterlater også muligheter for å sende en del av prisstigningen på drivstoff videre til passasjerene. Flere flyselskaper har lagt frem tall som indikerer at det har vært mulig å velte mer enn halvparten av økningen over på kundene, skriver han.

Sydbank-analysesjefen påpeker også at trafikktallene fra SAS i fjerde kvartal var gode:

– Trafikktallene for fjerde kvartal har vært oppløftende lesning, båret frem av økt trafikk (opp 3,5 prosent passasjertrafikkilometer) og belegg (opp 0,8 prosentpoeng). For å utfylle bildet har yielden (inntekt per passasjerkilometer, journ.anm.) også vist en meget robust fremgang, skriver Pedersen.

Han peker på at yielden økte med fem prosent, godt hjulpet av valutautviklingen, mens den steg en prosent justert for dette.

– Konsekvensen av denne trafikkutviklingen er at SAS' trafikkinntekter har steget med rundt 800 millioner kroner dette kvartalet, fortsetter han.

Ser man på hele regnskapsåret som nå er over markerte også det første året der SAS har fraktet over 30 millioner passasjerer.

Trafikktallene for oktober, den siste måneden i regnskapsåret, viste nemlig at selskapet hadde fraktet 30,1 millioner passasjerer det siste året, medregnet chartertrafikk. Rutetrafikken hadde i løpet av året 28,8 millioner passasjerer.

Ser man på trafikkutviklingen ellers hadde selskapet en oppgang i kapasiteten på 1,5 prosent i rutetrafikk og en nedgang på 4,0 prosent i charter (samlet sett opp 1,1 prosent), mens passasjertrafikken økte med 0,4 prosent i rutetrafikken og falt 7,2 prosent på charter (samlet sett ned 0,3 prosent).

Kapasitetsveksten har vært drevet av at man flyr lengre ruter i Europa (som gir flere kilometer per flyging) og at man faser inn nye Airbus A320neo-fly, som har flere seter enn Boeing-flyene de erstatter.

Antallet passasjerer økte med 0,6 prosent i rutetrafikk, falt 3,2 prosent i charter og økte 0,3 prosent samlet sett.

Ruteflyene til SAS hadde et snittbelegg på 74,4 prosent (ned 0,8 prosentpoeng mot året før).

Les også

Nå er Norwegian nest største «utlending» i LA

Les også

Her er EUs nødløsning for å unngå brexit-kaos i luften

Les også

SAS inngår forlik i USA

Publisert: