DNB øker resultatet – tjente 5,7 milliarder

Storbanken tjente hakket mer i tredje kvartal, men analytikerne hadde sett for seg et større overskudd. Oppdatert!

TALLSLIPP: DNB skal presentere kvartalsresultatene torsdag morgen. Her konsernsjef Rune Bjerke og finansdirektør Kjerstin R. Braathen ved en tidligere anledning.
Publisert:

Ifølge banken bidrar lavere tap og god kontroll på kostnadene positivt til resultatene.

– Når den økonomiske utviklingen går godt, får vi også lavere tap i bankene. Samtidig har utsikter til høyere renter hatt en heldig og dempende effekt på boligprisene, sier konsernsjef Rune Bjerke i en børsmelding.

DNB fikk et resultat etter skatt på 5,7 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 5,6 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor.

På Børsen får DNB-aksjen juling etter resultatet - like etter åpning er aksjen ned over fem prosent

I samme periode gikk netto renteinntekter til 9,2 milliarder kroner fra 9 milliarder, mens de samlede inntektene falt til 12,5 fra 12,9 milliarder.

Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken.

Det var imidlertid ventet et større overskudd etter skatt.

Analytikerestimater samlet inn av DNB viser at det var ventet netto renteinntekter på 9,2 milliarder kroner i tredje kvartal, mens resultatet etter skatt var antatt å øke til 5,9 milliarder kroner.

Les også

Analytikerne spår 30 prosent resultatvekst på Oslo Børs

Kutter lånetapene

Da oljebremsen rammet norsk økonomi steg bankenes lånetap, også i DNB. Nå har oljeprisen steget til rundt 80 dollar per fat igjen, mange finansielle restruktureringer i utsatte oljeserviceselskaper er gjennomført og lånetapene har gått ned igjen.

– Vi ser mange av de samme tendensene som Norges Bank, farten i norsk økonomi er god, oljeprisen er på et høyere nivå, investeringene er på vei opp og lønnsveksten og arbeidsledigheten peker i riktig retning, sier Bjerke.

De spurte analytikernes anslag for lånetap var på 322 millioner kroner, mot 867 millioner i fjorårets tredje kvartal.

Fasiten viser et lånetap på 11 millioner kroner.

DNB skriver at tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger innen olje- og gassektoren på en halv milliard kroner gjør at tapene blir små.

Les også

Fersk undersøkelse: Etterspørselen etter fastrentelån øker

Låner ut mer til personkundene

Den største lånegruppen i DNB er personkundene. Her hadde banken lånt ut 764 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 731 milliarder i tilsvarende fjorårsperiode.

I denne perioden falt utlånsmarginen i personkundesegmentet fra 1,86 prosent til 1,58 prosent, mens innskuddsmarginen gikk opp til 0,34 fra 0,17 prosent.

Ved utgangen av august hadde DNB en andel på 24,2 prosent av markedet for kreditt til husholdningene.

I september var DNB først ut med å kunngjøre økte boliglånsrenter i kjølvannet av Norges Banks renteheving, men effekten av dette vil ikke synes i tallene før i fjerde kvartal.

Retting: I den første utgaven av artikkelen sto det at utlånsmarginen til personkunder gikk opp fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, mens innskuddsmarginen gikk ned. Det riktige er at utlånsmarginen gikk ned, og innskuddmarginen gikk opp.

Les også

Analytikerne spår 30 prosent resultatvekst

Les også

– Vi har fortsatt langt igjen å gå

Les også

Analytikerne tror DNB økte milliardoverskuddet

Publisert:

Her kan du lese mer om