Børsen gir bot til Northland Resources

Gruveselskapet har brutt regelverket, mener børsstyret.

GA BOT: Børsstyret har ilagt Northland Resources en bot på nesten 1,3 millioner for budd på innsidereglene. Arkivbilde.
Publisert:

Børsstyret har ilagt gruveselskapet Northland Resources en bot på snaue 1,3 millioner kroner for brudd på børsreglene.

Det melder Oslo Børs i en børsmelding tirsdag morgen.

«Grunnet brudd på plikten til å offentlig varsle innsideinformasjon til markedet (...) blir Northland Reources ilagt et overtredelsesgebyr tilsvarende syv ganger selskapets noteringsavgift», skriver Børsen.

Børsstyret viser i sin beslutning blant annet til Verdipapirhandellovens paragraf 5-2, første ledd, som sier at «Utsteder skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår utsteder».

Ifølge Oslo Børs handler saken spesifikt om at Northland Resources unnlot å offentliggjøre informasjon om at drifts- og investeringskostnadene hadde økt dramatisk i forhold til de anslagene selskapet hadde gitt tidligere.

Da nyheten ble kjent, stupte Northland-aksjen og selskapet måtte senere søke konkursbeskyttelse i Sverige.

« Oslo Børs’ vurdering er at det forelå innsideinformasjon i selskapet senest 29. november 2012 knyttet til overskridelsene», skriver Børsen i en pressemelding.

Northland har frist til 5. august for å eventuelt anke beslutningen som børsstyret har fattet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om